Amelanders

Olfert Pieters Lap + Grietje Folkerts Visser

7 kinderen

Ouders Grootouders

Gezinsinformatie
Burgerlijk huwelijk 2 april 1827
Notitie: Akte van bekendheid (bruidegom); Klaas Sipkes Plaatsvervangend vrederechter te Holwerd, Heeft te Nes/Ameland, samen met de griffier en 7 getuigen deze akte opgesteld. Houdende dat deze getuigen van goeder naam en faam aangeven vanaf zijn kindheid met bruidegom en zijn ouders te hebben verkeert, dit uit hoofde van het feit dat hij van doopsgezinde huize is en geen doopceel, dan wel geboorte extract kan overleggen.
Laatste wijziging 17 juli 201820:56:38

Laatst gewijzigd door: Rik Bulder