Amelanders

Douwe Sybes Visser + Sytje Drieves Visser

1 kind

Ouders Grootouders

Gezinsinformatie
Burgerlijk huwelijk 13 februari 1857
Notitie: Koniklijke dispenatie van wetsartikelen ter voorkoming van huwelijken tussen familieleden art.88.1 B.W.). Verkregen 30 nov 1856 te 's Gravenhage.
Notitie: Akte van toestemming, van de moeder van de bruidegom, opgesteld door notaris Evert Meijer te Westdongeradeel, Holwerd en ondertekend door 2 getuigen op 28 jan 1857.
Laatste wijziging 13 maart 201613:06:11

Laatst gewijzigd door: Rik Bulder