Amelanders

Douwe Sybes Visser + Sytje Drieves Visser

1 kind

Ouders Grootouders
Douwe Sybes Visser
Geboren: 24 januari 1832 29 30Hollum, Ameland
Overleden: 5 december 1889Op de Noordzee, liggende ten Zuiden van IJmuiden.

Gezinsinformatie
Burgerlijk huwelijk 13 februari 1857
Notitie: Bij Koninklijk Besluit van 30 november 1856 werd dispensatie verleend van artikel 88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Sytje hertrouwde nl. met haar zwager (een broer van haar overleden man) en dat was volgens het genoemde artikel verboden. De Koning kon echter dispensatie verlenen en zo het verbod opheffen.
Notitie: Akte van toestemming, van de moeder van de bruidegom, opgesteld door notaris Evert Meijer te Holwerd, Westdongeradeel en ondertekend door twee getuigen op 28 januari 1857.
Laatste wijziging 22 januari 201913:07:42

Laatst gewijzigd door: Nynke van der Zee