Amelanders

Heere Schols + Antje Spleet

No children

Parents Grandparents

Family group information
Civil marriage March 26, 1921
Note: Dit is een huwelijk bij volmacht, ook bekend als "huwelijk met de handschoen". Eeltje Hofker (25 jaar oud, woonachtig te Nes, Ameland) ondertekent de huwelijksakte in zijn hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde van bruidegom Heere Scholts, woonachtig en verblijvende te Bendoredjo (Java, N.O. Indië).
Last change March 2, 201917:38:10

by: Nynke