Amelanders

Evert Andries Smid + Maayke Pieters van der Meij

Geen kinderen

Ouders Grootouders

Gezinsinformatie
Burgerlijk huwelijk 28 juli 1824
Bron: Huwelijksregister 1824
Notitie: Bewijs van onvermogen: Ameland 18 apr. 1824, de assessor van de Grietman en twee getuigen van goeder naam en faam en competente leeftijd, woonachtig te Nes, ten behoeve van de bruid.
Notitie: Akte van bekendheid (bruid). Ameland 8 juni 1824. Rense Posthumus, vrederechter te Holwerd, de griffier en 7 getuigen van goeder naam en faam en competente leeftijd, alle 7 woonachtig te Nes/Ameland. Welke verklaren Maayke te kennen als een dochter van Pieter Cornelis en Janke Hiddes van der Meij. Daar zij van doopsgezinde huize afkomstig is er geen geboorte aantekening of doopceel voorhanden. Echter is er een familieaantekening volgens welke zij zou zijn geboren 10 juni 1791.
Laatste wijziging 31 juli 201612:48:19

Laatst gewijzigd door: Rik Bulder