Amelanders

Nieuws
Amelanders.com: site over Amelanders
30 juli 2015 - 20:43:53

Op deze website vindt de genealogische gegevens van Amelanders geboren vóór 1920 op Ameland. Daaronder vallen ook de eerste generatie Amelanders die niet op Ameland maar elders zijn geboren. Amelanders.com is een open-source website. Dit betekent dat bezoekers zich kunnen registreren en daarna zelf genealogische gegevens (data, foto’s, feiten, etc.) aan de website kunnen toevoegen.

 

Om economische en sociale redenen gingen veel Amelanders vanaf de negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw aan de wal (vooral in Amsterdam en Vlaardingen) vestigen. Vaak bleef de binding met het eiland dan sterk. Zelfs zo sterk, dat veel Amelanders later weer naar het eiland terug keerden.

 

Ook de binding tussen de Amelanders aan de vaste wal was en is sterk. Zo gingen de Amelanders in Amsterdam bij elkaar in de buurt wonen. In Tuindorp-Oostzaan en de Indische Buurt woonden veel Amelanders. Dat de band met het eiland sterk was, blijkt ook uit het feit dat er in de periode 1946-1996 jaarlijks een zgn. Amelander Avond’ in Amsterdam werd georganiseerd. Daar kwamen veel Amelanders op af. Er werd een toneelstuk in het Amelander dialect opgevoerd en het nodige bijgepraat. Thans voelen veel nazaten van Amelanders zich verbonden met het eiland. Dat gevoel zit ze in “de genen”.

 

Van buiten lijkt Ameland een eenheid maar op lokaal niveau kent de Amelander gemeenschap ook verschillen. Ameland heeft als enige Waddeneiland sinds de Middeleeuwen een continue katholieke gemeenschap. Deze bevond en bevindt zich voornamelijk in de dorpen Nes en Buren. Daarnaast waren er ook diverse protestantse stromingen zoals een hervormde en doopsgezinde gemeentes die vooral in de dorpen Hollum en Ballum voorkwamen.

Binnen elke geloofsstroming werd zoveel mogelijk naar een huwelijkspartner gezocht en getrouwd. Toch was dit vanwege de kleine gemeenschap (tussen 2000-3000 inwoners) niet altijd mogelijk. Daardoor werden er ook huwelijken tussen leden van verschillende protestantse stromingen gesloten waarbij de kinderen werden gedoopt naar de stroming van de familie naar wie ze vernoemd waren. Natuurlijk kwamen ook huwelijken tussen protestantse en katholieke Amelanders voor. Ook kwamen er regelmatig mensen van de vaste wal die met Amelanders huwden en visa versa.

 

Wij willen graag deze Amelander gemeenschap in kaart brengen. De meeste Amelanders zijn via via allemaal met elkaar verwant waardoor er van een zgn. “Amelander familie” gesproken kan worden. Wij hebben uw hulp nodig bij het up-to-date houden van deze website.

>>>Registreer nu en voeg Amelanders toe!<<<

 

De voornaamste bronnen voor de gegevens op deze website zijn Tresoar, Wiewaswie en AlleFriezen. Ook op de website van Amelander historie staan veel genealogische gegevens. Hoewel de meeste gegevens op hun inhoud en volledigheid gecontroleerd zijn, kunnen er fouten voorkomen. Wij waarderen het zeer als u die aan ons doorgeeft via info@amelanderhistorie.nl

 

Wij nodigen alle stamboomonderzoekers met Amelander roots uit om aan het genealogisch netwerk van Ameland deel te nemen. Aan dit netwerk nemen ruim 100 genealogen deel met wie u genealogische gegevens (foto’s, verhalen) kunt uitwisselen. Zo komt u toch nog wat over die verre voorouder te weten!

 

TIP: schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief! Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Amelanders.com

Statistieken — Amelanders

Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 16 mei 2018.

Personen
Mannen
4.800
50,9%
Vrouwen
4.612
48,9%
Totaal aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Mediaobjecten
Opslagplaatsen
Totaal aantal gebeurtenissen
20.881
Totaal aantal gebruikers
89
Laatste geboortejaar
1964
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
58
Mannen: 56   Vrouwen: 60
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
1,82
Op deze dag
RecordDatumGebeurtenis
Jan Bakker20 mei 197543Overleden
Cornelisje Wagenaar20 mei 197246Overleden
Hidde Rang20 mei 196553Overleden
Oeke Former20 mei 195761Overleden
Trijntje Sipkes Visser20 mei 195563Overleden
NN Roep20 mei 194969Geboren
NN Roep20 mei 194969Overleden
Tietje Kanger20 mei 194177Overleden
Douwe Jippes Beijaard20 mei 193979Overleden
Trijntje van der Meij20 mei 193880Overleden
Trijntje Timmerman20 mei 193484Overleden
Hilbrand Burga20 mei 193286Overleden
Trijntje Colmer20 mei 192692Overleden
NN de Groot20 mei 192296Geboren
NN de Groot20 mei 192296Overleden
Douwe Visser20 mei 192296Overleden
Grietje Sparrius20 mei 192296Overleden
Eka Mulder20 mei 1914104Geboren
Jan Wiebenga20 mei 1907111Overleden
Douwe Visser20 mei 1900118Overleden
Jacobus Adrianus ter Lingen20 mei 1894124Geboren
Aukje Gerrits Borsch20 mei 1893125Overleden
Jan Luijendijk20 mei 1891127Overleden
Elisabeth Beekens20 mei 1889129Geboren
Johanna Tromp20 mei 1881137Geboren
Meindert Kanger20 mei 1881137Overleden
Josephina Lemmens20 mei 1880138Geboren
Cornelis Matthiesen20 mei 1877141Geboren
Willem de Boer20 mei 1872146Overleden
Neeltje de Jong20 mei 1872146Overleden
Aldert Visser20 mei 1862156Geboren
Foekje de Boer20 mei 1857161Geboren
Wytske Antoons Sparrius20 mei 1856162Overleden
Monte Taedes Visser20 mei 1854164Overleden
Andries Neij20 mei 1848170Overleden
IJmme ‘Ieme’ de Boer20 mei 1845173Geboren
Katie Rang20 mei 1840178Geboren
Dirk Gerbens de Vries20 mei 1839179Geboren
Monte Siebes Visser20 mei 1838180Geboren
Douwe Willems de Boer20 mei 1834184Overleden
Luurtse Jans Gorter20 mei 1834184Overleden
Aafke Bleeker20 mei 1832186Geboren
Bote Doekes 20 mei 1820198Overleden
Grietje Jans Joosten20 mei 1810208Geboren
Leentje Schaap20 mei 1809209Geboren
Douwe Jans 20 mei 1792226Geboren
Hendrik Sijttjes Hannema20 mei 1740278Geboren
Pieter Oevering + Dirkje Smit20 mei 194870Huwelijk
Andries Borsch + Jietske van Driesten20 mei 193286Huwelijk
Teye Pieters Smedes + Grietje Veenstra20 mei 1915103Huwelijk
Wybo Dominicus Lublink + Grietje Bakker20 mei 1902116Huwelijk
Kornelis Folkerts ‘Kees’ Smit + Grietje Jeltes Koopmans20 mei 1899119Huwelijk
Lute Schanstra + Grietje Roerdomp20 mei 1897121Huwelijk
Hendrik Gerrit Vosteen + Dirkje Cornelis de Groot20 mei 1881137Huwelijk
Jurjen Gerrits Visser + Elizabeth de Boer20 mei 1880138Huwelijk
Cornelis IJnsen de Jong + Aafke Tjerks Bakker20 mei 1863155Huwelijk
Freerk Douwes Dokter + Ytske Jans de Boer20 mei 1840178Huwelijk
Evert Annes Rang + Antje van Gaalen20 mei 1835183Huwelijk
Top 10 achternamen
Diavoorstelling