Amelanders

Personen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | - |

Voornamen Achternaam Sosa Geboren Plaats Overleden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
?
? de Boer
125 februari 2019 - 12:23:56
Si-Raijma
Si-Raijma
de Benkoelesche vrouw Si Raijma
1840179Benkoelen, Sumatra, N.O. Indië124 april 186914929Sumatra, N.O. Indië1 maart 2019 - 15:24:54
Aafke Ages
1753266Hollum02 november 182219669Hollum9 maart 2019 - 12:46:40
Aafke Andries
1
Aafke Barents
1765254Hollum1voor 18032163817 maart 2019 - 17:42:46
Aafke Benjamins
11780239Hollum9 maart 2019 - 12:46:40
Aafke Berents
1
Aafke Cornelis
Aafke Cornelis Constant
2voor 25 december 17612579 maart 2019 - 12:47:08
Aafke Jans
Aafke Jans Neij
Hollum19 maart 2019 - 12:47:19
Aafke Jurjens
8 september 1791227Hollum09 maart 2019 - 12:46:43
Aafke Martens
13 juni 1787231Hollum2voor 185116863Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Aagje Jacobs
1 januari 1730289Ballum4182519495Ballum10 maart 2019 - 10:55:56
Aagje Sierks
Vlieland011 september 2015 - 19:48:22
Aagt Bouwes
Aagt Bouwes Omes
Ameland25 mei 2016 - 17:42:23
Aake Sipkes
Aake Sipkes Schots
1758261Ballum031 december 181120753Ballum10 maart 2019 - 10:55:55
Aaltje Dirks
22 mei 1732286Hollum4voor 176925036Hollum10 maart 2019 - 09:34:59
Aaltje Dirks
04 maart 2019 - 20:35:32
Aaltje Fopkes
114 maart 2019 - 14:18:30
Aaltje Gerrits
0
Aaltje Harms
1759260Hollum1na 1829190709 maart 2019 - 12:46:42
Aaltje Jans
West-Terschelling36 augustus 1785233Buiksloot27 januari 2019 - 13:01:45
Aaltje Jans
1746273Hollum09 maart 2019 - 12:46:58
Aaltje Jans
1753266Nes, Ameland622 oktober 183917986Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:03
Aaltje Jans
310 september 1810208Hollum21 maart 2019 - 14:59:25
Aaltje Jans
29 maart 2019 - 12:47:21
Aaltje Jansen
Aaltje Jans Blankenbil
620 maart 2019 - 19:16:56
Aaltje Johannes
Aaltje Johannes Boon
127 januari 2019 - 19:12:10
Aaltje Jurjens
127 februari 2019 - 13:49:57
Aaltje Piers
14 april 2016 - 14:24:12
Aaltje Pieters
Aaltje Pieters Koster
2voor 1777242Ballum10 maart 2019 - 10:55:52
Aaltje Pieters
10 november 1759259Holwerd09 maart 2019 - 12:45:21
Aaltje Pyters
Aaltje Pyters de Rhee
Ballum1175026910 maart 2019 - 10:56:00
Aaltje Teunis
5 mei 1717301Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Aartke Pieters
25 augustus 1733285Hollum01805214719 maart 2019 - 12:47:17
Abe Jans
7
Abe Jans
1773246Hollum429 september 181120738Enkhuizen9 maart 2019 - 12:46:47
Abel Antoon Martens
9 oktober 1735283Ballum010 maart 2019 - 10:55:52
Abraham Eeuwes
rond 1761258Hollum1180121840op zee9 maart 2019 - 12:47:18
Abram Jans
1743276Hollum09 maart 2019 - 12:46:58
Acke Hendriks
Akke Hendriks
13 januari 1726293Nes, Ameland123 januari 178823162Ballum10 maart 2019 - 10:56:01
Adrianus Jacobs
3 maart 1767252Nes, Ameland0voor 7 februari 17692501Nes, Ameland21 maart 2019 - 20:40:18
Aeltje Ruirds
512 januari 2019 - 21:07:41
Age Gerrits
51798221Hollum9 maart 2019 - 12:46:46
Akke Reynders
17 februari 1775244Hollum66 mei 180821033Hollum9 maart 2019 - 12:47:10
Aleida Fopkes ‘Aalke’
317 maart 2019 - 15:34:45
Aleidis Jacobs
12 april 1739279Nes, Ameland021 maart 2019 - 20:31:41
Andries Geerts
12 februari 2019 - 20:10:21
Andries Reiners
Auke Reiners
Anke Reinders
36 december 1823195In zee op de Reede van Texel26 januari 2019 - 18:30:21
Anke Abes
3 maart 1805214Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Anke Cornelis
1
Anke Douwes
Anke Douwes Das
24 oktober 1739279Hollum329 mei 180321563Amsterdam9 maart 2019 - 12:47:06
Anke Franses
Anke Franses Mores
124 januari 2019 - 21:38:04
Anke Jurjens
113 december 2016 - 19:28:03
Anke Klaas
1
Anke Leenderts
122 juli 2018 - 22:32:32
Anke Myntsjes
Anke Myntsjes Bakker
13 april 2016 - 14:22:26
Anna Hermans ‘Antje’
Anna Hermans Vloot
16 februari 2019 - 12:33:56
Anna Jacobs ‘Anke’
1711308Nes, Ameland416 maart 1793226822 maart 2019 - 17:38:01
Anna Sipkes ‘Antje’
30 november 1755263Nes, Ameland53 oktober 184017884Nes, Ameland20 maart 2019 - 19:39:55
Anna Tjeerds ‘Antke’
14 januari 1787232Nes, Ameland121 maart 2019 - 16:03:31
Anna Wijbes
1
Anne Freerx
617 november 2017 - 00:27:17
Annecke Claesen
124 januari 2019 - 21:27:35
Anneke Tiercks
14 april 2016 - 14:21:06
Anneke Tjellings
1
Annetje Romkes
14 februari 2019 - 20:05:40
Antje Barends
1777242Ballum031 januari 182419547Ballum10 maart 2019 - 10:55:55
Antje Botes
Antje Botes Post
1na 1840179Amsterdam16 juli 2016 - 12:49:05
Antje Dirks
114 maart 2019 - 15:20:18
Antje Eintes
Hollum69 maart 2019 - 12:47:06
Antje Eises
11765254Schiermonnikoog5 juli 2017 - 14:35:51
Antje Gerlofs
23 januari 1789230Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Antje Gosses
Antje Gosses Bakker
413 februari 2019 - 20:52:37
Antje Jans
1
Antje Jans
16 december 1781237Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Antje Jans
12 oktober 1785233Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Antje Jans
11 augustus 1788230Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Antje Jans
Antje Jans Hulzenga
13 oktober 2018 - 14:29:25
Antje Janzen
120 januari 2019 - 09:58:20
Antje Jepes
Antje Jeppes Swart
Antje Iepes Swart
1762257Hollum46 augustus 182719165Hollum9 maart 2019 - 12:47:22
Antje Jetses
15 mei 2016 - 18:07:32
Antje Lolles
1755264Hollum2178523430Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Antje Luytjes
3 september 1694324Hollum229 oktober 176425470Hollum9 maart 2019 - 12:46:51
Antje Machielse
Antje Machielse Schultetes
124 januari 2019 - 21:29:41
Antje Mellis
Antje Mellis Roep
31668351Ferwerd4 april 2016 - 17:28:37
Antje Montes
18 februari 1753266Hollum0Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Antje Montes
4 april 1756262Hollum0na 178623329Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Antje Paulus
Antje Paulus Slot
6 augustus 1741277Nes, Ameland712 maart 182519483Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:55
Antje Pieters
216 oktober 2018 - 23:54:47
Antje Pieters
1
Antje Pieters
223 november 2017 - 13:03:22
Antje Pytters
Antje Pytters Beernts
124 januari 2019 - 21:38:29
Antje Romckes
Antje Romckes Roep
43 april 2016 - 18:50:38
Antje Sijbes
12 februari 2019 - 20:10:54
Antje Sints
33 maart 2019 - 15:30:31
Antje Sjoerds
510 januari 2019 - 21:47:48
Antje Teades
1761258Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Antje Tjerks
10 november 1754264Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Antje Tjietses
13 januari 1737282Wierum0rond 17382810Wierum15 maart 2019 - 10:01:38
Antje Tjietses
14 december 1738280Wierum025 augustus 181120772Hollum15 maart 2019 - 10:01:38
Antke Ædes
Antke Eiberts
1755264Hollum38 juli 181919964Hollum9 maart 2019 - 12:47:18
Antke Doeckes
Antke Doeckes Reuvekam
024 januari 2019 - 21:12:11
Antke Eiberts
Antke Eiberts Smid
019 juli 2017 - 14:19:47
Antke Gerrits
6 februari 1767252Hollum99 maart 2019 - 12:47:20
Antke Haijes
3
Antke Heeres
11 februari 1712307Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Antke Hendriks
1788231Nes, Ameland06 mei 185216664Amsterdam5 maart 2019 - 14:43:37
Antke IJsbrands
Antke IJsbrands Gorter
126 februari 2019 - 12:59:33
Antke Jacobs
Antke Jacobs Nel
12 april 2016 - 11:18:30
Antke Jans
Hollum51776243Hollum9 maart 2019 - 12:47:20
Antke Jans
229 juni 2017 - 14:32:10
Antke Jans
24 april 2016 - 13:22:19
Antke Jetses
111 maart 2016 - 19:37:29
Antke Mientjes
1
Antke Reins
1715304Hollum2voor 1754265399 maart 2019 - 12:46:49
Antke Teunis
Antke Teunis Veerman
2Ballum10 maart 2019 - 10:56:01
Antke Willems
1747272Hollum79 mei 182719180Hollum9 maart 2019 - 12:47:21
Antonius Jacobs
5 oktober 1743275Nes, Ameland021 maart 2019 - 20:35:09
Arjen Martens
721 maart 2019 - 20:14:03
Auck Ritskes
1
Auke Reyns
113 december 2016 - 19:18:47
Auke Tjeerds
7 augustus 1722296Nes, Ameland020 maart 2019 - 17:31:35
Aukje Ariaans
113 februari 2019 - 15:16:23
Aukje Gerrits
februari 1756263Hollum09 maart 2019 - 12:47:21
Aukje Gosses
rond 1759260312 december 184317584Ballum10 maart 2019 - 10:55:56
Aukje Hibbes
9 juli 1777241Blija51 december 182719150Hollum17 maart 2019 - 19:46:16
Aukje Minnes
1
Aukje Pieters
11 november 1771247Hollum09 maart 2019 - 12:46:46
Aukje Renses
Aukje Renses van der Meij
1754265Ballum524 juni 182419470Ballum10 maart 2019 - 10:55:55
Aukjen Douwes
Aukjen Douwes Douwes
West-Terschelling1voor 13 februari 176425527 januari 2019 - 13:02:01
Aukjen Heeres
3
Austreberta Jans ‘Aukje’
6 oktober 1763255Nes, Ameland1september 178623222Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:39:12
Barbara Geerts
3 december 1745273Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Barber Geerts
Hollum19 maart 2019 - 12:46:48
Barber Jacobs
1742277Hollum0voor 17452743Hollum9 maart 2019 - 12:46:48
Barber Jacobs
1745274Hollum09 maart 2019 - 12:46:48
Barber Sybouts
11 februari 2019 - 16:05:06
Barend Hendriks
130 januari 2016 - 14:48:49
Barend Obbes
juli 1774244Nes, Ameland22 maart 2019 - 17:38:08
Barent Hansz.
1695324Hollum227 november 175226657Hollum9 maart 2019 - 12:46:51
Bauke Jans
113 februari 2019 - 15:16:14
Bauke Pieters
16 januari 1774245Nes, Ameland0voor 25 februari 17762432Ameland2 maart 2019 - 17:37:56
Bauke Pieters
25 februari 1776243Nes, Ameland0voor 27 maart 17852339Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:56
Baukje
Baukje Bakker
021 juli 2018 - 13:31:29
Baukje Caspers
Baukje Caspers Roep
1741278Nes, Ameland2voor 178923048Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:02
Baukje Douwes
019 december 1779239Hollum9 maart 2019 - 12:46:51
Baukje Feickes
1736283Ballum210 maart 2019 - 10:55:54
Baukje Feykes
1
Baukje Hoites
Baukje Hoites Huisman
124 januari 2019 - 21:29:55
Baukje Pieters
1725294Hollum415 september 181320588Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Baukje Sjoerds
1765254Wierum223 april 185316588Hollum15 maart 2019 - 10:01:38
Beatrix Wybrand
1
Been Abes
1756263Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Benke Maurits
2
Berent Peters
1660359Bedum15 mei 2016 - 17:30:02
Bernardus Willems ‘Barend’
21 november 1787231Nes, Ameland0voor 6 mei 1852166642 maart 2019 - 17:39:11
Betske Jacobs
11 maart 2019 - 14:14:47
Betske Klazes
122 maart 2019 - 13:00:02
Bientje Tjeerds
6 oktober 1717301Nes, Ameland317 februari 175726239Hamburg, Duitsland20 maart 2019 - 17:39:43
Binke Douwes
1741278Ameland312 oktober 182419483Hollum9 maart 2019 - 12:47:23
Bocke Pijters
515 mei 2016 - 19:35:18
Botte Gooitses
5 december 1783235Hollum09 maart 2019 - 12:47:12
Botte Rienks
1
Boukje Douwes
1
Boukje Hendriks
19 maart 1730289Akkerwoude117 april 2016 - 13:59:26
Boukje Jippes
Boekje Jippes
3 augustus 1754264Nes, Ameland316 juni 183118776Buren, Ameland2 maart 2019 - 17:39:09
Boukje Jippes
26 april 1753265Nes, Ameland0voor 3 augustus 175426412 maart 2019 - 17:37:56
Brecht Gerrits
1
Bregje Hendriks
Bregje Hendriks van der Meij
1762257Nes, Ameland118 mei 182419462Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:01
Bregje Johannes
212 maart 2016 - 18:17:07
Caroline Paulus
2voor 1807212Ballum10 maart 2019 - 10:56:02
Casper Justinus
114 april 2016 - 09:03:48
Catharina Dirks ‘Trijntje’
12 november 1700318Nes, Ameland120 maart 2019 - 15:54:34
Catharina Jacobs ‘Trijntje’
521 maart 2019 - 20:04:42
Catharina Tjeerds
21 september 1766252Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:39:12
Catrijna Wijbrands
1
Christina Teunis
28 januari 1698321Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
Claartje Hendriksen
Claartje Hendriksen van der Meij
Klaartje Hendriks
1755264426 januari 180521450Hollum9 maart 2019 - 12:46:56
Claas Claassens
119 januari 2019 - 21:36:14
Claas Jacobs
1734285Hollum09 maart 2019 - 12:46:48
Claas Pieters
Claas Pieters de Boer
1700319Ballum510 maart 2019 - 10:56:02
Claaske Ariens
320 maart 2019 - 17:15:01
Claaske Arjens
29 augustus 1728290Nes, Ameland0voor 19 november 17302882Nes, Ameland21 maart 2019 - 20:15:27
Claaske Arjens
19 november 1730288Nes, Ameland021 maart 2019 - 20:16:03
Claaske Heeres
0
Claaske Jacobs
721 maart 2019 - 20:14:13
Claaske Teunis
15 november 1711307Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
Claeske Eelkes
4voor 1704315Hollum9 maart 2019 - 12:46:50
Cornelia Bouwens
Cornelia Bouwens Hilbert
110 november 1804214Buren, Ameland11 januari 2019 - 18:47:51
Cornelia Douwes ‘Neeltje’
18 oktober 1755263Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:39:11
Cornelia Teunis ‘Neeltje’
6 maart 1709310Nes, Ameland719 september 175925950Nes, Ameland17 maart 2019 - 15:35:41
Cornelis Arjens
24 oktober 1734284Nes, Ameland021 maart 2019 - 20:17:30
Cornelis Dircks
013 februari 2019 - 12:02:11
Cornelis Douwes
028 januari 1805214
Cornelis Hendriks
08 februari 2019 - 20:05:48
Cornelis Hiddes
1742277Hollum51802217609 maart 2019 - 12:47:17
Cornelis Jacobs
1705314Hollum1172729222Hollum9 maart 2019 - 12:46:50
Cornelis Jansen
0voor 1667352Franeker9 april 2016 - 12:25:54
Cornelis Nannes
1722297Hollum09 maart 2019 - 12:47:17
Cornelis Tjepkes
109 maart 2019 - 12:46:58
Cornelis Wynands
2
Cornelisje Simons
Cornelisje Simons Lap
18 februari 2019 - 20:48:08
Cyprianus Willems ‘Sipke’
21 september 1736282Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:39:11
Dieuke Tjietses
16 juli 1741277Hollum09 maart 2019 - 12:46:52
Dieuwke Hendriks
1761258119 januari 183618375Hollum9 maart 2019 - 12:46:47
Dieuwke IJnsen
Dieuwke IJnsen de Boer
224 januari 2019 - 21:30:16
Dieuwke Pieters
2
Dieuwke Teades
1766253Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Dieuwke Theunis
114 april 2016 - 08:56:54
Dirck Cijpkes
21 februari 1701318Ameland20 maart 2019 - 15:57:02
Dirckje Minnes
19 april 2016 - 12:22:27
Dirk Berends
1
Dirk Dirksen
1
Dirk Eeuwes
1750269127 juni 18122066230 januari 2016 - 14:31:44
Dirk Harmens
1
Dirk Hendriks
1
Dirkje Dirks
Dirkje Dirks de Boer
428 juli 2017 - 11:58:14
Dirkjen Pieters
1voor 1822197Nes, Ameland22 maart 2019 - 13:29:36
Dockie Clases
Doyke Claessens
rond 170331655 april 174127738Nes, Ameland4 maart 2019 - 13:23:03
Doeke Derks
3april 1772246Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:39:11
Doeke Wigles
128 februari 2016 - 11:03:35
Doetje
124 januari 2019 - 21:39:39
Doetke Heeres
Doetke Heeres Burga
1761258Ameland17 oktober 182619265Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:39:10
Dorothy Emily
190811102 januari 19873279Frankston, Australië9 maart 2019 - 14:27:07
Douwe Abes
1745274Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Douwe Gerrits
Hollum09 maart 2019 - 12:47:24
Douwe Hansen
2
Douwe Jans
20 mei 1792226Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Douwe Jobs
17 november 1817201Hollum9 maart 2019 - 12:47:20
Douwe Rimkes
1
Douwe Teunis
8 mei 1721297Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Eefke Tijssen
5
Eeke Gijsberts
Eeke Gijsberts de Groot
1753266Hollum317 oktober 1837181849 maart 2019 - 12:46:56
Eeke Rinses
12 januari 1752267Hollum26 april 182319571Hollum9 maart 2019 - 12:46:51
Eelkje Tjeerds
23 juli 1753265Nes, Ameland020 maart 2019 - 17:37:37
Eeltje Jans
131 januari 2019 - 17:44:43
Een onbekende man
14 maart 2019 - 12:41:07
Een onbekende man
215 maart 2019 - 15:12:13
Een onbekende vrouw
019 maart 2019 - 15:53:02
Eeske Geerts
162039914 februari 2019 - 11:40:15
Eeuwe Abrahams
1Ameland24 januari 2019 - 21:40:02
Eijbert Hendriks
1708311Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Einte Gerrits
oktober 1750268Hollum09 maart 2019 - 12:47:25
Elisabeth Eeuwes
Lijsbert Ybes of Ykes of Tjibbes
Lijsbert Ybes of Ykes of Tjibbes
1755264Ameland214 augustus 182819073St. Jacobiparochie, Het Bildt9 maart 2019 - 12:47:15
Elisabeth Eintes
Liesbeth Eintes
1796223Nes, Ameland228 november 183818042Nes, Ameland15 maart 2019 - 13:14:17
Elisabeth Eintes
1757262Ameland14 februari 183018973Nes, Ameland14 maart 2019 - 20:18:35
Elisabeth Gerrits ‘Lijsbeth’
30 oktober 1738280Nes, Ameland117 juli 181320574Nes, Ameland17 maart 2019 - 15:36:27
Elisabeth Hendriks
1
Elisabeth Jans
Lijsbert Jans
1782237Hollum05 april 184017858Hollum9 maart 2019 - 12:46:45
Elisabeth Jansen
221 maart 2019 - 15:10:45
Elisabeth Wijtjes ‘Liesbet’
175026962 maart 181320663Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:08
Elsebeth Hermans
Liesbeth of Elisabeth Hermans
Nes, Ameland44 maart 2019 - 13:23:57
Eltjen Jans
10 juli 1781237Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:39:12
Engel Lammerts
14 juli 1748270Nes, Ameland0voor 16 november 17492691Buren, Ameland6 maart 2019 - 20:28:07
Engele Lammerts
16 november 1749269Nes, Ameland06 maart 2019 - 20:28:52
Engeltje Gosses
1742277Wierum615 maart 2019 - 10:01:39
Ettje Jacobs
24 oktober 1772246Wierum716 juli 184817075Hollum15 maart 2019 - 10:01:40
Evert Ansckes
221 maart 2019 - 15:10:26
Eybert Gosses
1744275Hollum19 maart 2019 - 12:46:40
Eybert Heres
2
Eybert Tjipkes
1
Fabianus Jacobs
5 oktober 1774244Nes, Ameland021 maart 2019 - 19:08:18
Fabianus Wouters
Foppe Wouters
3 augustus 1741277Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Feicke Koerts
122 maart 2016 - 10:14:52
Feike Cornelis
1
Fenke Martens
26 april 1733285Ballum010 maart 2019 - 10:55:52
Fettje Fookes
113 september 2017 - 14:45:29
Fobke Gabbes
Fobke Gabbes Matthiesen
126 juli 2018 - 21:43:09
Focke Klaasen
113 december 2016 - 19:27:33
Foeck Eijberts
7
Foeck Meinderts
6
Foeke Abes
117 januari 2019 - 14:33:24
Foekje Abes
1742277Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Foekje Gerlofs
19 januari 1792227Hollum127 februari 186415572Goor9 maart 2019 - 12:46:53
Foekje Montes
15 juli 1764254Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Foekje Teades
1759260Hollum19 maart 2019 - 12:46:53
Foekjen Douwes
2
Fokeltje Leenderts
21 juni 1722296Hollum19 maart 2019 - 12:47:03
Folkje Hoites
1
Folkjen Christiaans
176225723 oktober 1812206501 maart 2019 - 14:16:01
Foppe Andries
12 augustus 1720298Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:55
Foppe Cornelis
30 november 1713305Hollum026 februari 179122877Hollum9 maart 2019 - 12:46:41
Foppe Gerrits
oktober 1750268Hollum09 maart 2019 - 12:46:41
Foppe Jansen
012 mei 1820198Hollum9 maart 2019 - 12:47:18
Froukje Hansen
1
Froukje Mennes
1
Froukje Philippus
1 februari 1752267Holwerd923 mei 183718185De Blieke, Hollum9 maart 2019 - 12:47:13
Frouwtjen Dirks
117 maart 2019 - 17:45:51
Geert Doekes
1595424114 april 2018 - 11:45:13
Geert Eeskes
rond 16453747na 1679340341 februari 2019 - 16:00:38
Geert Hartmans
4april 1780238Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:54
Geert Hendriks
1707312Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Geert Teunis
9 december 1704314Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
Geertien Tiepkes
Geertien Tiepkes van der Mey
210 augustus 2017 - 07:12:53
Geertje Berends
Nes, Ameland32 maart 2019 - 17:37:59
Geertje Jacobs
Guurtje Jacobs
rond 1764255Ameland029 september 184717183Hollum9 maart 2019 - 12:47:01
Geertje Jacobs
Gertke
Geertje Jacobs Sorgdrager
20 april 1720298Amsterdam411 juni 180821088Hollum9 maart 2019 - 12:47:12
Geertje Outgers
Ballum110 maart 2019 - 10:56:00
Geertje Tjepkes
voor 1709310Nes, Ameland22 maart 2019 - 17:38:03
Geeske Cornelis
171530413 maart 2019 - 14:43:34
Geeske Eijberts
3
Geeske Wessels
26 februari 1738281Hollum510 maart 2019 - 09:43:13
Gelske Jobs
1756263Hollum5november 180821052Hollum9 maart 2019 - 12:46:43
Gerardus Willems
25 juni 1787231Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Gerben Jans
28 juni 1786232Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:56
Gerbentje Gerbrans
83 maart 1790229Ameland1 februari 2019 - 20:03:17
Gerbentje Paulus
29 augustus 1762256Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
Gerlof Jacobs
1
Gerlof Pieters
8 december 1745273Nes, Ameland32 maart 2019 - 17:37:54
Gerlofje Aedes
Gerlofje Aedes Mores
Gelfje Ades
1759260323 maart 181220653Hollum9 maart 2019 - 12:47:14
Gerrijt Sijdsz
16 maart 2019 - 18:23:09
Gerrit
2
Gerrit Ages
rond 1745274Hollum020 december 180321558Hollum9 maart 2019 - 12:46:43
Gerrit Gabbes
1731288Ameland316 maart 182419593Hollum9 maart 2019 - 12:47:06
Gerrit Jans
25 december 1763255Nes, Ameland021 maart 2019 - 13:29:19
Gerrit Renses
1Hollum9 maart 2019 - 12:47:20
Gerrit Sypts
9 juli 1701317Hollum6voor 178223780Hollum9 maart 2019 - 12:46:43
Gerrit Teunis
14 februari 2019 - 20:05:27
Gerrit Tjipkes
113 december 2016 - 18:58:07
Gerrit Wouters
mei 1745273Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Gertje Fockes
25 maart 1694324Hollum19 maart 2019 - 12:47:17
Gertje Jacobs
1743276Hollum018 oktober 176725124Hollum9 maart 2019 - 12:46:43
Gertje Klazes
Gertje Klazes de Jong
116 september 2016 - 22:22:47
Getje Folkerts
131 maart 2016 - 18:53:49
Getje Gabes
1778241Nes, Ameland926 januari 182819150Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:01
Getje Joukes
01 maart 2019 - 10:07:22
Gooitse Bottes
1759260430 januari 2016 - 15:21:10
Gosse Eyberts
1764255Hollum09 maart 2019 - 12:46:44
Gosse Folkerts
2
Gosse Jacobs
9 april 1778240Wierum0voor 1782237315 maart 2019 - 10:01:40
Gosse Sipkes
120 juni 2016 - 17:55:03
Gosse Sypts
1712307Hollum19 maart 2019 - 12:46:44
Gribbert Gribberts
26 december 1716302Hollum29 maart 2019 - 12:46:49
Gribbert Gribberts
19 maart 2019 - 12:46:57
Griet Cornelis
113 december 2016 - 19:19:03
Griet Cornelis
11 februari 2019 - 15:49:22
Grietje Auckes
1697322Hollum119 maart 2019 - 12:46:50
Grietje Cornelis
1 februari 1779240Hollum48 oktober 183018851Hollum9 maart 2019 - 12:46:47
Grietje Dirks
20 juni 1734284Hollum0voor 31 januari 17402795Hollum9 maart 2019 - 12:46:45
Grietje Dirks
31 januari 1740279Hollum0voor 31 januari 17422772Hollum9 maart 2019 - 12:46:45
Grietje Gosses
625 februari 170331611 september 2015 - 19:33:59
Grietje Heeres
11 februari 1712307Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Grietje Hendriks
31718301Hollum9 maart 2019 - 12:46:55
Grietje Henriks
11 maart 2019 - 10:07:40
Grietje Jans
0
Grietje Jans
Grietke Jans
1785234Hollum59 maart 2019 - 12:47:02
Grietje Jans
14 maart 2019 - 12:40:01
Grietje Jans
11 maart 2019 - 10:18:07
Grietje Jans
54 maart 2019 - 12:38:55
Grietje Lammerts
6 mei 1753265Buren, Ameland06 maart 2019 - 20:29:53
Grietje Leenderts
172429541 november 180821084Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:00
Grietje Lucas
1
Grietje Martens
15 februari 1728291Ballum010 maart 2019 - 10:55:52
Grietje Melis
1
Grietje Pieters
Blija030 november 1776242Hollum17 maart 2019 - 19:46:15
Grietje Pieters
19 maart 2019 - 12:47:12
Grietje Pijters
8november 1776242Hollum17 maart 2019 - 19:46:40
Grietje Sjoerds
Grietje Sjoerds de Boer
215 oktober 1814204Hollum9 maart 2019 - 12:47:22
Grietje Thomas
Grietje Thomas Roep
1755264Nes, Ameland49 februari 183018975Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:02
Grietje Willems
Grietje Willems Dokter
1773246Hollum515 mei 186115788Hollum9 maart 2019 - 12:47:07
Grijtje Jans
7 juli 1754264Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Grijtke Tjaerds
26 november 1719299Ballum010 maart 2019 - 10:55:59
Grytje Janszen
Grytje Janszen Kiksen
024 januari 2019 - 18:16:26
Guurtje Abrahams
Guurtje Abrahams IJnsen
11 maart 2018 - 23:08:07
Guurtje Jacobs
Guurtje Jacobs Omes
126 februari 2019 - 13:39:42
Haebeltje Bockes
1725294Ballum610 maart 2019 - 10:55:56
Hans Arends
1737282Hollum0voor 17392802Hollum9 maart 2019 - 12:46:49
Hans Barents
1721298Hollum17 juni 179022869Hollum9 maart 2019 - 12:46:57
Hantje Hendriks
1712307Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Harmen Doedes
124 januari 2019 - 21:42:20
Harmen Hendriks
1
Hartman Geerts
19 november 1741277Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Haye Gijsberts
3Hollum9 maart 2019 - 12:46:41
Heere Gosses
1694325Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Heere Gosses
1700319Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Heere Gosses
1701318Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Heere Heeres
voor 170231737 februari 2019 - 21:25:41
Heere Heeres
1703316Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Heere Kornelis
1701318Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Heere Sypts
1690329Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Hemme Hemmes
1767252Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:38:03
Hemme Teunis
119 april 2016 - 08:44:16
Hemme Tjipkes
19 oktober 1795223Nes, Ameland015 maart 2019 - 13:12:15
Hendrick Joannesz
14 april 2016 - 14:20:51
Hendrik Ages
0
Hendrik Eesges
112 maart 2019 - 19:49:44
Hendrik Hantjes
1
Hendrik Lammerts
4 juni 1747271Nes, Ameland06 maart 2019 - 20:36:51
Hendrik Obbes
12 oktober 1782236Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:38:08
Hendrik Paulus
27 oktober 1737281Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
Hendrik Rooske
0
Hendrik Thyssen
12 augustus 1794224Hollum07 november 187314579Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Hendrik Tjeerds
131 januari 2019 - 17:44:34
Hendrik Ytjes
1
Hendrikje Hendriks
0
Hendrikje Jansen
Hendrikje Jansen Rutgers
124 januari 2019 - 21:31:33
Henke Gerrits
Hinke Gerrits
114 maart 2019 - 15:20:43
Henke Meinderts
029 maart 1720298Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:54
Henke Teunis
8 mei 1721297Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Hesther Meinders
Esther Meinders
1670349Franeker9173728267Ballum17 maart 2019 - 15:36:59
Hetwigis Jacobs
5 november 1789229Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:56
Hibbe Sijbrands
124 januari 2019 - 21:42:51
Hicke Freercks
1
Hieke Gerlofs
320 maart 2019 - 17:34:52
Hijlkjen Lammerts
25 juli 1751267Nes, Ameland022 mei 181420462Buren, Ameland14 maart 2019 - 14:04:28
Hikke Gerbens
Hikke Gerbens Gorter
1770249Hollum2voor 3 januari 180821138Hollum9 maart 2019 - 12:47:19
Hilbrand Gerrits
1
Hilke Jacobs
0
Hilke Jacobs
1758261Ameland215 november 182719169Ballum10 maart 2019 - 10:55:55
Hilke Jans
Hilke Jans Plaske
310 februari 1818201Hollum9 maart 2019 - 12:46:41
Hillebrand Kersjen
27 januari 1753266Ballum410 maart 2019 - 10:55:55
Hiltje Pieters
1779240Hollum118 februari 183418555Hollum9 maart 2019 - 12:46:51
Hiltje Tjepkes
72 maart 2019 - 17:37:55
Hiltje Tjipkes
17 oktober 1793225Nes, Ameland0voor 30 maart 17982204Nes, Ameland14 maart 2019 - 19:59:58
Hindrikje Meines
113 maart 2019 - 14:56:11
Hinke Cornelis
Henke Cornelis
11803216Hollum9 maart 2019 - 12:46:45
Hinke Eyberts
1
Hinke Jans
Hinke Jans Boersma
110 januari 2019 - 19:58:43
Hinke Oebbes
113 december 2016 - 18:58:20
Hitje Gerrits
juli 1742276Hollum0178623343Hollum9 maart 2019 - 12:46:46
Hitke Jans
16 november 1750268Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:54
Hitke Jans
520 maart 2019 - 16:41:53
Hoyte Hayes
115 februari 2019 - 19:05:38
Hyke Jans
Hieke Jans
14 maart 2019 - 13:24:28
Ida Pietersen
011 april 1752266Nes, Ameland21 maart 2019 - 16:58:12
Ida Teunis
4 september 1699319Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
IJbelke
IJbelke Lap
15 mei 2016 - 17:52:20
IJbeltje Tjepkes
9Buren, Ameland11 januari 2019 - 18:47:50
IJnske Sijtses
2Nes, Ameland15 maart 2019 - 09:28:54
IJsbrand Pieters
1691328Hollum09 maart 2019 - 12:46:52
Jaapke Jacobs
1758261Nes, Ameland725 november 183718179Nes, Ameland22 maart 2019 - 12:29:13
Jacob Abrahams
131 maart 2016 - 18:52:35
Jacob Brant
114 april 2016 - 08:51:30
Jacob Deddes
030 november 1806212Berlikum, Menaldumadeel13 februari 2019 - 15:16:04
Jacob Enkes
1rond 1772247
Jacob Gerrits
1
Jacob Jippes
18 oktober 1748270Nes, Ameland0voor 26 september 175126722 maart 2019 - 17:37:56
Jacob Jurgens
Jacob Jurgens Simering
25 november 1703315Leer, Ost-Friesland, Duitsland8rond 176525461Hollum16 maart 2019 - 14:23:09
Jacob Lolkes
1
Jacob Mores
124 januari 2019 - 21:43:21
Jacob Obbes
mei 1778240Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:38:08
Jacob Pieters
114 april 2016 - 08:33:01
Jacob Rieckels
17702491na 179822128Amsterdam14 maart 2016 - 13:08:45
Jacob Rienks
6
Jacob Roelfs
113 maart 2019 - 14:56:01
Jacob Romkes
2
Jacob Sijmons
0voor 18441756 februari 2019 - 13:42:52
Jacob Symons
14 april 2016 - 14:23:50
Jacob Teunis
6175526428 augustus 2015 - 21:31:15
Jacob Teunis
25 oktober 1706312Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
Jacobs Teunis
421 maart 2019 - 20:28:48
Jacobus Arriens ‘Jacob’
augustus 1737281Nes, Ameland525 december 177724140Ameland21 maart 2019 - 20:18:09
Jacobus Jacobs
9 maart 1772247Nes, Ameland021 maart 2019 - 19:06:27
Jacobus Jippes ‘Jacob’
26 september 1751267Nes, Ameland31 maart 180721255Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:56
Jan Abes
6 november 1740278Hollum99 maart 2019 - 12:46:47
Jan Abes
1743276Hollum0voor 1811208689 maart 2019 - 12:46:47
Jan Abes
24 november 1806212Hollum017 september 18082101Hollum9 maart 2019 - 12:46:47
Jan Abes
7 augustus 1809209Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Jan Cornelis
0
Jan Cornelis
128 februari 2016 - 16:15:47
Jan Folkerts
0
Jan Gerbrants
76 maart 2016 - 14:44:58
Jan Gosses
1760259Vlieland127 november 182519365In de Noordzee9 maart 2019 - 12:46:53
Jan Jans
rond 1759260Nes, Ameland021 maart 2019 - 13:30:14
Jan Jobs
24 april 2016 - 13:21:58
Jan Joekes
110 augustus 2016 - 07:53:47
Jan Karsten
321 maart 2019 - 13:28:18
Jan Keimpes
119 januari 2019 - 22:04:42
Jan Reijners
1
Jan Reimers
77 oktober 1800218Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:55
Jan Sipkes
1667352Hollum19 maart 2019 - 12:47:03
Jan Sipkes
28 november 1610408Franeker130 mei 167834067Bolsward9 april 2016 - 12:25:09
Jan Tjebbes
1
Jan Tomas
44 maart 2019 - 12:32:39
Jan Wytses
019 januari 2019 - 21:40:29
Jancke Jans
1750269Hollum09 maart 2019 - 12:46:58
Jancke Johannes
15 februari 2019 - 11:55:56
Janke Barends
Buren, Ameland011 januari 2019 - 18:47:02
Janke Gerlofs
017 november 2017 - 12:22:16
Janke Hendriks
1709310Nes, Ameland918 augustus 175426445Ballum10 maart 2019 - 10:55:56
Janke Jacobs
Janke Jacobs Roskam
124 januari 2019 - 21:31:55
Janke Jans
0
Janke Jans
1742277Hollum09 maart 2019 - 12:46:58
Janke Jeppes
0
Janke Jetses
1
Janke Lauses
314 februari 2019 - 14:52:58
Janke Lieuwes
1
Janke Martins
124 januari 2019 - 21:43:29
Janke Pieters
113 februari 2019 - 15:21:19
Janke Pieters
1 oktober 1769249Hollum09 maart 2019 - 12:46:46
Janke Reinders
6 oktober 1768250Ameland824 augustus 182019851Buren, Ameland28 februari 2019 - 14:00:51
Janke Sibes
Janke Sibes van der Meij
019 juni 1806212Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:01
Janke Sijes
5rond 1745274Nes, Ameland14 maart 2019 - 19:29:20
Janke Sijtjes
1
Janke Sjoerds
Janke Sjoerds Bloem
1751268Nes, Ameland111 januari 183818187Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:39:09
Janke Teunis
327 februari 2019 - 21:16:24
Janke Wessels
19 maart 2019 - 12:47:08
Jannetje Crelisz.
1
Jantje Arends
11 maart 2019 - 14:16:21
Jantje Botes
117 maart 2019 - 17:46:34
Jantje Douwes
Jantje Douwes Vellema
1767252St. Annaparochie419 augustus 184916982Nes, Ameland14 maart 2019 - 16:02:24
Jantje Eeuwes
19 april 2016 - 12:24:15
Jantje Feykes
126 februari 2019 - 20:23:23
Jantje Gerbens
16 maart 2019 - 15:44:05
Jantje Gerrits
213 maart 2019 - 21:22:27
Jantje Harmens
1762257Hollum39 maart 181920057Hollum9 maart 2019 - 12:47:19
Jantje Hendriks
2
Jantje Jurjens
Jantje Jurjens Pronk
15 mei 2016 - 17:43:29
Jantje Mennes
Jantje Mennes Reuvekamp
131 maart 2016 - 15:17:35
Jantje Minnes
1
Jantje Pieters
425 februari 2019 - 18:12:36
Jantje Theunis
0
Jantjen Douwes
24 februari 2019 - 12:03:59
Jantjen Hendriks
1716303Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Jantjen Hendriks
16 maart 2019 - 18:15:31
Jantjen Jacobs
7
Jeike Lubberts
128 februari 2019 - 11:17:29
Jeike Philippus
24 augustus 1760258Brantgum216 augustus 180821047Zaandijk15 maart 2019 - 13:29:25
Jeike Sybrands
617 maart 2019 - 19:46:53
Jelger Jansen
0voor november 1791227Plaats van overlijden onbekend20 januari 2019 - 10:03:33
Jelger Joosten
15 mei 2016 - 18:07:19
Jelke Jippes ‘Jelske’
11 mei 1757261Nes, Ameland1juni 178723130Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:06
Jelke Johannis
Jelke Jans
425 februari 2019 - 18:12:55
Jelke Lubberts
1810209128 februari 2019 - 11:17:41
Jelle Hilbrands
rond 1762257Ameland31 april 184217680Amsterdam13 maart 2019 - 21:40:54
Jelle Jans
1
Jelle Pieters
11793226Hollum9 maart 2019 - 12:46:45
Jels Gerlofs
14 februari 2019 - 21:15:09
Jels Ones
77 februari 2019 - 20:46:46
Jels Teunis
12 november 1768250Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:53
Jels Teunis
421 maart 2019 - 20:29:07
Jels Wouters ‘Jelske’
9 december 1747271Nes, Ameland721 juni 183318585Buren, Ameland2 maart 2019 - 17:38:07
Jels Wouters
17 februari 2019 - 21:06:28
Jelske Gerlofs
8 april 1776242Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Jelske Meinderts
2
Jelske Meinerts
19 april 2016 - 12:18:03
Jeltje Gerrits
19 april 2016 - 12:15:50
Jeltje Jans
rond 1769250514 september 184117772Amsterdam10 maart 2019 - 10:55:58
Jeltje Tjerks
1
Jenske Piers
631 maart 2016 - 08:23:29
Jentje Jilderts
117 maart 2019 - 17:48:56
Jetje Hendriks
126 februari 2019 - 15:27:18
Jetske Abrams
Jetske Abrams de Boer
124 januari 2019 - 21:44:09
Jippe Jacobs
510 januari 2019 - 21:47:36
Jitske Alles
Jitske Alles Timmermans
110 januari 2019 - 20:00:38
Jitske Hilbrands
4rond 1807212Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:39:10
Joanna Sipkes
23 januari 1763256Nes, Ameland020 maart 2019 - 19:25:19
Joannes Teunis ‘Jan Teunis’
3 juli 1776242Nes, Ameland019 maart 2019 - 18:10:20
Joannes Tjeerds ‘Jan’
81 februari 2019 - 19:55:07
Joannes Tjeerds
30 augustus 1720298Nes, Ameland0voor 31 augustus 173628216Nes, Ameland (vermoedelijk)20 maart 2019 - 17:30:39
Joannes Tjeerds
31 augustus 1736282Nes, Ameland020 maart 2019 - 17:33:05
Joannis Teunis
Jan Teunis
23 maart 1771247Nes, Ameland0voor 3 juli 17762425Nes, Ameland19 maart 2019 - 18:09:42
Job Reijners
Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Joekje Dirks
Joekje Dirks
Joekje Dirks Lap
2voor 179822125 juli 2016 - 17:06:19
Joekje Dirks
Joekje Dirks
Joekje Dirks Lap
2voor 179825 juli 2016 - 17:06:19
Johanna ‘Jo’
Johanna Angelino
124 januari 2019 - 10:58:02
Johanna Elisabeth
Johanna Elisabeth Webeling
126 juli 2017 - 09:54:26
Johanna Jacobdotter
11 maart 2019 - 21:50:38
Johanna Oepts
26 september 1773245Hollum11 februari 184817174Ballum10 maart 2019 - 10:55:51
Johanna Peternella
Johanna Peternella Westerink
1807212Amsterdam16 maart 2017 - 23:10:57
Johanna Roose
1
Johannes Jacobs
1744275Hollum09 maart 2019 - 12:46:44
Johannes Jurjens
31 december 1789229Hollum09 maart 2019 - 12:46:46
Johannes Lolkes Wagenaar
Johannes Lolkes
rond 1801218524 april 186715166Nes, Ameland9 maart 2019 - 15:05:15
Johannes Romkes
1737282Hollum010 november 181520378Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Josina Jannetta Baronesse van Heeckeren
Josina Jannetta Crommelin Baronesse van Heeckeren
28 maart 1845173Nes, Ameland128 augustus 190011855Den Haag9 maart 2019 - 13:14:54
Joukje Jans
2
Joukjen Jans
229 januari 2016 - 11:01:02
Juliana Douwes
11 september 1757261Nes, Ameland0voor april 177224614Ameland2 maart 2019 - 17:39:11
Juliana Gerlofs
18 maart 1779240Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Juliana Ones ‘Jelske’
24 oktober 1773245Nes, Ameland04 september 179722123Ameland21 maart 2019 - 20:38:59
Jurjen Klaas
1722297Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Karel Hilberts
118 november 1827191Buren, Ameland22 januari 2019 - 13:57:52
Katie
juni 1837181Nederland014 maart 2019 - 18:59:13
Keimpe Harmens
113 december 2016 - 19:26:06
Kemp Driewes
17 december 1729289Helder2179522465Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:02
Kersje Hilbrand
28 januari 1753266Nes, Ameland22 maart 2019 - 17:37:59
Kersje Hilbrands
rond 1756263Nes, Ameland2voor 23 november 18142045813 maart 2019 - 21:39:52
Klaas Botes
18 september 1827191Amsterdam12 december 2017 - 02:12:30
Klaas Fookes
1
Klaas Hilles
13 april 2016 - 18:48:40
Klaas Nammens
1729290Wânswerd117 april 2016 - 13:57:57
Klaaske Foppes
27 januari 1702317Hollum39 maart 2019 - 12:46:50
Klaaske Jans
5 januari 1775244Ballum122 december 181420439Ballum10 maart 2019 - 10:55:54
Klaaske Jans
1755264Hollum226 maart 182519370Hollum9 maart 2019 - 12:46:51
Klaaske Leenderts
126 februari 2019 - 20:27:03
Klaaske Ones
11 mei 1775243Nes, Ameland021 maart 2019 - 20:25:13
Knierke Wiebes
16 januari 1804215Ballum10 maart 2019 - 10:55:52
Knijre Wopkes ‘Kniertje’
Knijre Wopkes Tromp
829 november 2016 - 00:20:59
Kornelis Roelofs
1
Krynke Jacobs
51799220Hollum9 maart 2019 - 12:46:49
Lammert Aarnts
113 februari 2019 - 11:51:52
Lammert Hendriks
66 maart 2019 - 20:23:54
Lammert Lammerts
31 oktober 1756262Buren, Ameland06 maart 2019 - 20:31:53
Leendert Feikes
19 april 2016 - 12:15:37
Leendert Tjepkes
210 maart 2019 - 10:55:55
Leene Jacobs
1739280Hollum012 juli 179322554Landsmeer9 maart 2019 - 12:46:50
Liesbeth Fredriks
119 maart 2019 - 12:33:58
Liesbeth Jacobs
Liesbeth Jacobs de Boer
229 februari 2016 - 22:21:13
Liesbeth Pieters
Liesbeth Pieters Schots
Nes, Ameland52 maart 2019 - 17:38:01
Lieukje Rienks
1735284Wierum915 maart 2019 - 10:01:38
Lijsabet Jans
1747272Hollum09 maart 2019 - 12:46:58
Lijsabet Kersjes
16 maart 2019 - 18:23:20
Lijsbert Jacobs
Lijsbert Jacobs Reneman
321 februari 2019 - 13:28:45
Lijsbet Gerrits
28 oktober 1787231Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Lijsbeth Gerrits
423 november 2016 - 22:54:43
Lijsbeth Tjeerds
Lijsbeth Tjeerds Haantjes
Nes, Ameland1april 1796222Amsterdam2 maart 2019 - 17:38:10
Lijsje Cornelisdr
Lijsje Cornelisdr Sijmonsz
113 februari 2019 - 19:44:36
Lolkjen Jacobs
Lolkjen Jacobs Boelhuis
2na 18281912 maart 2019 - 17:38:09
Lolle Jelles
1
Lolletje Jacobs
2 februari 1777242Nes, Ameland021 maart 2019 - 19:09:14
Lotske Jans
114 april 2016 - 09:03:57
Lysbet Jurjens
1 december 1775243Hollum022 juli 184117765Westzaan9 maart 2019 - 12:46:54
Lysbeth Dirks
1758261St. Annaparochie423 maart 182019862Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Maaijke Clases
Maaijke Clases Zeba
21 maart 2018 - 14:50:08
Maaike Ekes
128 februari 2016 - 16:16:08
Maaike Foekes
Maaike Foekes Kanger
17 maart 1765254Hollum015 november 183917974Hollum9 maart 2019 - 12:46:41
Maaike Gerrits
Maaike Gerrits Dijkstra
12 februari 2019 - 23:45:39
Maaike Piers
Maaike Piers Huisman
17 januari 2018 - 01:03:12
Maamke Cornelis
1
Maartje Barends
11 juni 1730288220 juli 181420484Edam11 april 2016 - 17:57:12
Maartje Jans
Maartje Jans Schots
174527427 juli 180421459Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:01
Magteltje Pieters
Magteltje Pieters Akkerman
130 januari 2019 - 18:08:07
Maijke Bockes
1738281Ballum010 maart 2019 - 10:55:57
Margaretha Andries ‘Grietje’
Margaretha Andreae
627 februari 2019 - 13:02:24
Margjen Jans
Margjen Jans Nuisker
12 maart 2019 - 12:32:19
Maria Kruiijts (Kruijs)
114 maart 2016 - 13:09:50
Maria Tjeerds ‘Maike’
28 mei 1762256Nes, Ameland418 december 181919957Nes, Ameland20 maart 2019 - 17:15:39
Maria Tjeerds
7 februari 1761258Nes, Ameland0voor 28 mei 1762256120 maart 2019 - 17:18:08
Marieke Andries
Marieke Andries Hannema
120 januari 2019 - 13:43:25
Marieke Sjoerds
1
Marijke Hendricks
017 maart 2019 - 15:38:30
Marta Martens
13 juli 1738280Ballum110 maart 2019 - 10:55:52
Marten Ariaans
114 april 2016 - 08:56:44
Marten Arjens
1 november 1732286Nes, Ameland021 maart 2019 - 20:16:50
Marten Hendriks
617 augustus 2016 - 11:27:29
Marten Jansen
1
Marten Kornelis
1
Martina Hemmes
1761258Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:38:03
Martina Pieters
29 september 1766252Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:56
Martje Gerrits
112 maart 2016 - 18:25:02
Martje Jans
Amsterdam0
Martje Jans
126 januari 2019 - 14:28:27
Martje Johannes
1
Martje Klaas
1
Martje Martens
1702317Hollum1voor 1736283349 maart 2019 - 12:46:52
Martje Oeges
Martje Oeges Neij
117 april 2016 - 15:50:00
Martje Sybrens
Martje Sybrens Blom
Martje Sybrands
1voor 1798221Hollum9 maart 2019 - 12:46:45
Martjen Arends
515 mei 2016 - 19:31:38
Mayke Hoites
Roordahuizum1voor 16813384 maart 2019 - 13:24:44
Meijntje Slagter
Meijntje Slagter de Jager
119 april 2016 - 15:18:23
Meinarda Sipkes ‘Meinke’
19 oktober 1759259Nes, Ameland224 april 183718177Nes, Ameland20 maart 2019 - 19:23:41
Meindert Teades
17 maart 1776243Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Meinert Ietsens
19 april 2016 - 12:18:03
Meinke Rikkerts
11 maart 2019 - 15:41:23
Meinke Sipkes
1Hollum9 maart 2019 - 12:47:20
Meinke Sipkes
22 augustus 1758260Nes, Ameland0voor 19 oktober 17592591Nes, Ameland20 maart 2019 - 19:24:35
Meinke Teades
1764255Hollum120 maart 183618372Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Meins Martens
1
Melle Boukes
115 maart 2019 - 13:18:30
Meth Fockes ‘Metje’
113 februari 2019 - 12:02:11
Metien Wouters ‘Metje’
7 november 1721297Nes, Ameland0november 177724155Nes, Ameland17 maart 2019 - 15:39:44
Metje Paulus
Metje Paulus Slot
26 november 1752266Nes, Ameland823 september 183818085Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:59
Metje Paulus
3 maart 1743276Nes, Ameland0voor november 17522669Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:55
Metje Tevis
Metje Tevis Wijga
122 januari 2019 - 21:25:43
Mettje Hendriks
29 maart 1728290Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
Mientje Botes
120 januari 2019 - 09:58:04
Minke Eebes
1
Minke Klaasz.
113 februari 2019 - 18:35:33
Minke Sipkes
18 september 1751267Nes, Ameland0voor 22 augustus 17582606Nes, Ameland20 maart 2019 - 19:19:09
Minne
124 januari 2019 - 21:39:49
Minne Lourens
1
Monte Gerlofs
1 februari 1787232Hollum015 mei 181220625Enkhuizen9 maart 2019 - 12:46:53
Monte Tjietses
4 februari 1725294Wierum7178423558Hollum15 maart 2019 - 10:01:37
N.N.
130 oktober 2016 - 23:40:04
Nanne Egberts
1740279Hollum026 december 181820078Hollum9 maart 2019 - 12:47:12
Nanne Wybrands
113 december 2016 - 19:18:00
Neecke Dirks
6 juli 1738280Hollum09 maart 2019 - 12:46:45
Neeke Andries
Neeke Andries Neij
117 april 2016 - 15:40:41
Neeke Cornelis
19 april 2016 - 12:20:30
Neeke Douwes
13 januari 1782237Hollum19 maart 2019 - 12:46:56
Neeke Gerrits
321 maart 2019 - 13:28:06
Neeke Jans
Neeke Jans Schaap
121 januari 1818201Hollum9 maart 2019 - 12:47:24
Neeke Joreijts
2
Neeke Piers
1784235Nes, Ameland53 juni 185116767Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:00
Neeke Teunis
113 januari 2019 - 11:25:41
Neeke Wybrands
Neeke Wybrands van der Meij
1753266Hollum39 maart 2019 - 12:46:58
Neelke Aukes
113 december 2016 - 19:18:47
Neelke Jacobs
1739280Hollum09 maart 2019 - 12:46:48
Neelke Klases
6
Neeltje Clases
Neeke Clazes
4rond 1803216Ameland21 maart 2019 - 13:21:31
Neeltje Folkerts
1
Neeltje Gosses
1698321020 februari 2016 - 18:07:05
Neeltje Jacobs
111 maart 2019 - 18:05:53
Neeltje Tjerks
18 december 1717301Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:38:00
Neeltje Wybrans
610 januari 2019 - 20:44:26
Nicolaa Tjeerds
13 oktober 1766252Nes, Ameland020 maart 2019 - 17:24:53
Nicolaus Geerts
24 juli 1739279Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Nicolea Jacobs ‘Klaaske’
februari 1745274Nes, Ameland221 maart 2019 - 20:28:48
Willem Nieuwenhuizen
Nieuwenhuijzen
110 maart 2019 - 14:22:54
NN
127 februari 2019 - 22:33:47
Obbe Barends
30 mei 1807211Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:38:08
Oept Jacobs
16 maart 2019 - 18:15:42
Oeptke Luitjes
1
Ohne Arriens
juni 1745273Nes, Ameland221 maart 2019 - 20:23:24
Olaus Andersson
11 maart 2019 - 21:50:29
Onbekende man
120 januari 2019 - 16:05:20
Onesimus Arjens
30 mei 1740278Nes, Ameland0voor juni 17452735Nes, Ameland21 maart 2019 - 20:19:58
Paulus Hendriks
rond 171930012na 176225743Nes, Ameland14 maart 2019 - 19:35:18
Paulus Jans
6 januari 1780239Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:56
Philippus Seijes
315 augustus 2016 - 11:32:21
Piatus Sipkes ‘Pike’
16 februari 1753266Nes, Ameland020 maart 2019 - 19:20:00
Pier Douwes
1
Pieter Barends
27 december 1808210Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:38:08
Pieter Baukes
Pieter Baukes Pool
713 februari 2019 - 15:57:15
Pieter Carsten
413 februari 2019 - 21:30:43
Pieter Douwes
124 januari 2019 - 21:45:06
Pieter Douwes
112 maart 2016 - 18:24:41
Pieter Douwes
121 januari 2019 - 14:03:45
Pieter Eedes
9Buren, Ameland11 januari 2019 - 18:47:50
Pieter Feddericks
1
Pieter Gerlofs
05 februari 2019 - 11:49:12
Pieter Hansen
17502692179422544Noordelijke IJszee29 februari 2016 - 22:23:46
Pieter Jansen
2
Pieter Leenderts
Pieter Leenderts de Boer
124 januari 2019 - 21:26:52
Pieter Meinderts
1
Pieter Outgers
1Hollum9 maart 2019 - 12:47:20
Pieter Pieters
1750269Hollum25 mei 181320563Hollum9 maart 2019 - 12:46:51
Pieter Remmert
1
Pieter Romkes
Pieter Romkes Visser
029 januari 2019 - 14:50:11
Pieter Seijens
14 februari 2019 - 21:15:21
Pieter Siedses
1690329014 april 2016 - 08:35:05
Pieter Tjaerts
2 november 1727291Ballum010 maart 2019 - 10:55:59
Pieter Tjeerts
5 augustus 1725293Ballum010 maart 2019 - 10:55:59
Pieter Wigles
1
Pietje Keimpes
1726293Hollum09 maart 2019 - 12:47:17
Pietje Pieters
125 februari 2019 - 11:21:52
Pietje Tjallings
113 april 2018 - 12:46:10
Pietke Douwes
1721298217912287027 februari 2019 - 21:16:37
Pietke Hendriks
114 april 2018 - 11:45:55
Pietke Jans
1748271Nes, Ameland218 maart 182619378Nes, Ameland19 maart 2019 - 18:06:44
Pietke Jans
117 maart 2019 - 17:50:04
Pietke Jans
319 maart 2019 - 18:07:36
Pietke Jelles
Pietke Jelles Schutt
130 januari 2016 - 14:09:33
Pietke Pieters
15 september 1720298Hollum17 september 178123760Hollum9 maart 2019 - 12:46:57
Pietke Tjellings
5 januari 1750269Ballum211 augustus 179921949Ballum10 maart 2019 - 10:55:54
Pijter Tjerks
12 november 1747271Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Pijtje Bockes
1738281Ballum010 maart 2019 - 10:55:57
Pijtter Jansen
1693326Hollum19 maart 2019 - 12:47:03
Poppe Obbes
april 1772246Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:38:08
Pytke Abrams
76 maart 2016 - 14:46:55
Raangh Berents
9 februari 1696323Pieterburen1176525468Schiermonnikoog20 januari 2019 - 10:52:07
Regina Ones ‘Reijns’
321 maart 2019 - 17:06:05
Reijns Teunis
220 maart 2019 - 15:53:22
Rein Gerrits
113 september 2017 - 14:44:48
Reinder Cornelis
115 juli 2016 - 19:17:54
Reinera Douwes ‘Reinske’
8 juli 1754264Nes, Ameland927 februari 180421549Ballum10 maart 2019 - 10:55:55
Reinilda Jacobs
2 november 1736282Nes, Ameland021 maart 2019 - 20:31:00
Remberta Jacobs ‘Remkjen’
16 maart 1787232Nes, Ameland322 februari 183018942Buren, Ameland15 maart 2019 - 11:59:30
Remk Cornelis
Remk Cornelis Mellema
122 januari 2019 - 20:59:30
Remkje Dirks
1
Remkje Dirks
21 januari 1746273Hollum09 maart 2019 - 12:46:45
Rense Rengers
122 maart 2016 - 10:14:32
Renske
1Ameland26 januari 2019 - 14:28:48
Renske Doekes
Renske Doekes Schots
1759260126 januari 178123822Hollum9 maart 2019 - 12:46:57
Renske Pieters
01 februari 2019 - 16:06:29
Renske Wijbrens
1706313Hollum0voor 1762257569 maart 2019 - 12:46:49
Rienk Jacobs
14 december 1787231Wierum0voor 1790229215 maart 2019 - 10:01:40
Rimkje Eelkes
21809210Ballum10 maart 2019 - 10:55:55
Rinck Upckes
Rinck Upckes Bootsma
37 april 2016 - 06:14:21
Rinke Teunis
1
Rinske
1
Rinske Annes
1762257Holwerd09 maart 2019 - 12:45:22
Rinske Cornelis
313 maart 2019 - 12:56:09
Rinske Eeuwes
1
Rinske Eeuwes
1voor 1799220Hollum18 maart 2019 - 11:03:54
Rinske Geerts
Hollum09 maart 2019 - 12:46:50
Rinske Hendriks
2voor 1794225Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Rinske Hendriks
114 april 2016 - 09:08:19
Rinske Isaaks
1
Rinske Jobs
1757262113 oktober 18241946718 maart 2019 - 11:04:37
Rinske Pieters
Rinske Dirks
Renske Doedes
174627332 november 180821062Hollum18 maart 2019 - 10:29:04
Rinske Sjoerds
Rinske Sjoerds Roep
Hollum09 maart 2019 - 12:47:01
Risjen Everts
33 maart 2019 - 14:42:41
Rixt Bientjes
3voor 22 februari 176325620 maart 2019 - 17:39:02
Rixt Jelles
10 oktober 17232954
Rixtje Cornelisdr.
3
Rixtje Geerts
december 1732286Ballum06 april 181320580Hollum10 maart 2019 - 10:55:51
Rixtje Jelles
Rixtje Jelles Staal
619 januari 2019 - 18:14:25
Romke Jacobs
1
Romke Pyters
124 januari 2019 - 21:45:56
Romkjen Everts
19 maart 2019 - 12:47:18
Ruurt Tjeerts
26 maart 1724294Ballum010 maart 2019 - 10:55:59
Rynk Jelles
1
Saake Jetzes
1763256011 april 2016 - 17:26:27
Saakje Eelkes
Saakje Eelkes Kleyn
2 april 1745273Ameland118 december 182119776Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:04
Saakje Gerrits
Saakje Gerrits Koster
119 januari 2019 - 21:18:55
Saakje Jans
Saakje Jans Kanger
1751268Ameland227 juni 182719176Ballum10 maart 2019 - 10:55:52
Saapke
Saapke Toren
13 februari 2018 - 15:49:08
Saapke Engeles
66 maart 2019 - 20:25:21
Saapke Wyttjes
1
Sake Abes
1748271Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Sake Gerrits
2
Sake Jans
1779240Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Sake Jans
11 augustus 1788230Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Sara Beets, Noord-Holland
3 november 1716302Amsterdam15 juli 176225645Amsterdam28 januari 2019 - 18:34:53
Sara Romkes
16 maart 2019 - 19:36:43
Seeske Jans
1771248Hollum023 februari 181520444Hollum9 maart 2019 - 12:46:47
Seeske Jansz
Seeske Jansz Droeviger
119 januari 2019 - 14:25:05
Seike Pieters
2
Seye Jacobs
111 maart 2016 - 19:37:05
Sibbeltje Silles
Sibbeltje Silles Bouma
124 januari 2019 - 21:32:21
Sibrandus Tjeerds
24 september 1774244Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:39:12
Siebe Pieters
1
Sieds Gerrits
18 januari 1767252Ballum114 september 183718170Ballum10 maart 2019 - 10:55:59
Sietske Gerrits
Sietske Gerrits Neij
Nes, Ameland12 maart 2019 - 17:38:01
Sieuke Jans
Sjoeke Jans
121 maart 2019 - 19:14:42
Sijbrant Foppes
19 maart 2019 - 12:47:08
Sije Paulus
28 juni 1739279Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
Sijtje Tjerks
23 juli 1752266Ballum0voor 10 september 17582606Ballum10 maart 2019 - 10:55:54
Sijtje Tjerks
10 september 1758260Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Sijtske Pieters
311 augustus 2017 - 19:21:59
Simkje Poules
215 maart 2019 - 12:38:33
Simon Wybrands
1752267Ameland18 juni 182819076Ballum10 maart 2019 - 10:55:54
Sipke Jans
1632387Hollum19 maart 2019 - 12:47:04
Sipke Luitjes
110 maart 2019 - 09:30:10
Sipke Pikes
620 maart 2019 - 19:14:27
Sippe Jacobs
031 januari 2019 - 20:58:57
Sjoecke Reintjes
Nes, Ameland62 maart 2019 - 17:37:59
Sjoeke Arends
Sjoeke Aenes
Sjoeke Anes
rond 1747272113 mei 181720170Hollum9 maart 2019 - 12:46:51
Sjoeke Gooitses
6 november 1786232Hollum09 maart 2019 - 12:47:12
Sjoeke Sipkes
1756263210 maart 182319667Ballum10 maart 2019 - 10:55:55
Sjoerd
1
Sjoerd Andries
1maart 1738281Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:53
Sjouke Dirks
126 februari 2019 - 18:05:26
Sjoukien Minnes
1770249Ballum13 oktober 184517375Ballum10 maart 2019 - 10:56:01
Sjoukje Annes
1756263Holwerd09 maart 2019 - 12:45:22
Sjoukje Harmens
112 februari 2016 - 16:18:02
Sjoukje Siebes
2
Sjoukje Tjipkes
2
Sjoukjen Alderts
1750269314 maart 182619376Ballum10 maart 2019 - 10:55:55
Stijntje Mientjes
Stijntje Mientjes de Jong
1753266Ballum118 oktober 183917986Ballum10 maart 2019 - 10:55:52
Stijntje Pieters ‘Stinke’
3maart 1794225Buren, Ameland14 maart 2019 - 14:10:46
Sybrig Wynants
174927047 oktober 18221967330 januari 2016 - 15:22:05
Syke Tjerks
29 januari 1768251Hollum21780239119 maart 2019 - 12:46:40
Syp Tjerdts
2
Sypt Gerrits
216 oktober 2018 - 23:54:22
Sytske Foppes
1
Sytske Gosses
1766253Wierum26 september 185016884Hollum15 maart 2019 - 10:01:39
Sytske Jans
Dokkum2
Sytske Jansen
Sytske Jansen de Jong
0voor november 1791227Plaats van overlijden onbekend20 januari 2019 - 10:12:27
Sytske Johannes
Sytske Johannes Wagenaar
224 juli 2016 - 16:35:44
Sytske Johannes
112 maart 2019 - 19:50:23
Sytske Siebes
6
Sytske Tiemens
1716303Ballum117812386510 maart 2019 - 10:55:53
Taalke Geerts
617 augustus 2016 - 11:27:48
Taede Tjietses
2 december 1731287Wierum915 maart 2019 - 10:01:38
Teade Rienks
6 november 1799219Hollum010 oktober 182419424Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Teade Tjietses
19 november 1790228Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Teetje Tjipkes
Teetje Tjipkes de Boer
118 januari 2019 - 12:28:26
Teetke Eijberts
19 april 2016 - 12:18:17
Teetske Hendriks
Teetske Hendriks Wagenaar
1Ballum10 maart 2019 - 10:56:03
Tetke Dirks
2
Tetske Jacobs
1737282Hollum027 oktober 180621269Ballum10 maart 2019 - 10:55:56
Tetske Jacobs
1749270Hollum09 maart 2019 - 12:47:06
Teun Douwes
35 februari 2019 - 17:55:27
Teun Jacobs
77 februari 2019 - 20:46:36
Teun Sjoerds ‘Teunis’
Tuuntje Sjoerds
19 november 1717301Nes, Ameland72 maart 2019 - 17:39:12
Teunes Tjipkes
30 oktober 1800218Nes, Ameland014 maart 2019 - 20:30:27
Teunis Hemmes
1733286Nes, Ameland3voor 1783236502 maart 2019 - 17:38:03
Teunis Jacobs
28 november 1728290Hollum09 maart 2019 - 12:46:48
Teunis Jansen
319 maart 2019 - 18:11:28
Teunke Teunis
16 november 1715303Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:55
Teuntje Doedes
1
Thecla Piers ‘Tjitske’
21 juli 1757261Nes, Ameland20 maart 2019 - 12:48:51
Theodora Jans
10 november 1768250Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:39:12
Theodorus Gerlofs
31 mei 1780238Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:37:54
Theunis Eskes
1
Thomas Fransen
114 april 2016 - 09:08:09
Thomas Kersjes
1
Thys Hendriks
1
Tiemen Jans
1
Tiet Bouwes
11 februari 2019 - 16:05:41
Tietje Hendriks
2
Tietje Jacobs
1730289Nes, Ameland42 maart 2019 - 17:38:03
Tietje Jacobs
110 augustus 2016 - 07:53:59
Tietje Jurjens
Tietje Jurjens Tichelaar
17 juni 2017 - 00:25:02
Tietke
124 januari 2019 - 21:42:30
Tietke Jelles
Tietke Jelles Atkens
20 november 1793225Hollum226 juni 186615272Amsterdam9 maart 2019 - 12:46:45
Tietke Reinders
1
Tijtje Kersjes
4 september 1751267Nes, Ameland12 maart 2019 - 17:37:59
Tjaerd Gerrits
510 maart 2019 - 10:55:58
Tjalling Annes
februari 1754265Holwerd09 maart 2019 - 12:45:22
Tjeerd Bientjes
9 november 1747271Nes, Ameland0voor 23 augustus 17482700Ameland20 maart 2019 - 17:36:06
Tjeerd Bientjes
23 augustus 1748270Nes, Ameland020 maart 2019 - 17:36:36
Tjeerd Jans
3 oktober 1771247Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:39:12
Tjeerd Jansen
320 maart 2019 - 17:14:52
Tjeerd Philippus
8 maart 1750269Brantgum015 maart 2019 - 13:29:25
Tjeerd Sypts
0
Tjeerd Teunis
1
Tjeert Bientjes
520 maart 2019 - 16:39:54
Tjeetse Montes
30 november 1760258Hollum0voor 17622571Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Tjeetse Montes
9 mei 1762256Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Tjeetske Alberts
2
Tjeetske Hendriks
Tjeetske Hendriks Wagenaar
028 januari 2018 - 03:17:35
Tjelling Abes
1751268Hollum09 maart 2019 - 12:46:47
Tjelling Hessels
2
Tjelling Jansen
1
Tjepke Leenderts
223 juni 2016 - 18:00:24
Tjerk Foekes
1
Tjetke Eyberts
1
Tjetske Teunes
114 maart 2019 - 20:10:32
Tjetske Tjietses
4 november 1787231Hollum020 maart 185716269Hollum9 maart 2019 - 12:46:53
Tjietse Taedes
615 maart 2019 - 10:01:37
Tjietske Jacobs
2 maart 1775244Wierum015 maart 2019 - 10:01:40
Tjipke Eyberts
113 december 2016 - 18:58:07
Tjipke Leenderts
1735284Ballum24 mei 181620281Ballum10 maart 2019 - 10:55:55
Tjitke Jans
Tjertke Joannis
1786233Buren, Ameland511 juli 184317557Buren, Ameland13 februari 2019 - 19:31:47
Tjitske Jacobs
1
Tjitske Lieuwes
46 maart 2019 - 19:52:04
Tjitske Teades
1762257Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Trijn Ockes
04 februari 2019 - 11:40:15
Trijn Tjerks
44 maart 2019 - 13:16:52
Trijnke Haijes
1Hollum9 maart 2019 - 12:47:20
Trijnke Jans
176025917 augustus 18351837530 januari 2016 - 14:49:32
Trijntje Andries
327 februari 2019 - 13:02:51
Trijntje Barends
1779240Hollum021 maart 2019 - 13:12:05
Trijntje Bientjes
114 april 2016 - 08:33:16
Trijntje Bockes
1728291Ballum0voor 1731288310 maart 2019 - 10:55:57
Trijntje Bockes
1731288Ballum010 maart 2019 - 10:55:57
Trijntje Claases
110 maart 2019 - 09:30:29
Trijntje Claes
1
Trijntje Clases
1
Trijntje Cornelis
Trijntje Cornelis Bakker
19 augustus 2016 - 07:51:26
Trijntje Cornelis
0voor 178923013 februari 2019 - 20:54:34
Trijntje Douwes
73 februari 2019 - 12:15:42
Trijntje Douwes
Trijntje Douwes Bakker
29 april 2016 - 14:52:34
Trijntje Gerrits
Trijntje Gerrits Gorter
Hollum19 maart 2019 - 12:46:48
Trijntje Gooitsen
1
Trijntje Gooitses
25 juli 1785233Hollum09 maart 2019 - 12:47:12
Trijntje Hanzen
Trijntje Hanzen Kolmer
37 januari 2018 - 23:50:19
Trijntje Hendriks
Ballum310 maart 2019 - 10:55:58
Trijntje Hendriks
313 maart 2019 - 12:56:31
Trijntje Jacobs
1748271Hollum09 maart 2019 - 12:47:11
Trijntje Jacobs
1708311Hollum2voor 1743276359 maart 2019 - 12:46:48
Trijntje Jacobs
2
Trijntje Jacobs
0
Trijntje Jacobs
3
Trijntje Jacobs
221 maart 2019 - 16:08:45
Trijntje Jacobs
121 maart 2019 - 16:14:05
Trijntje Jans
1724295Hollum09 maart 2019 - 12:46:52
Trijntje Jans
30 september 1759259Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Trijntje Jansen
14 maart 2019 - 12:42:29
Trijntje Jobs
125 februari 2019 - 12:36:22
Trijntje Jochums
1
Trijntje Johannes
318 maart 2019 - 11:03:33
Trijntje Johannes
126 februari 2019 - 18:05:49
Trijntje Klaas
112 maart 2016 - 18:52:42
Trijntje Lolkes
Trijntje Lolkes Roep
214 april 2016 - 08:30:07
Trijntje Martens
Trijntje Martens Roep
1771248Nes, Ameland43 mei 183618265Amsterdam2 maart 2019 - 17:38:02
Trijntje Pieters
1
Trijntje Pieters
128 juni 2016 - 18:00:27
Trijntje Pieters
21 april 1764254Holwerd09 maart 2019 - 12:45:21
Trijntje Roelofs
118 maart 2019 - 11:05:00
Trijntje Romkes
029 januari 2019 - 14:05:03
Trijntje Sybes
0september 1789229Nes, Ameland17 maart 2019 - 15:40:12
Trijntje Tjeerds
3
Trijntje Tjeerds
Trijntje Tjeerds van der Meij
6 juni 1717301Ballum1010 maart 2019 - 10:55:55
Trijntje Wouters
34 februari 2019 - 12:23:47
Trinke Jans
1759260Ballum45 juli 183318574Hollum10 maart 2019 - 10:55:54
Trynke Teekes
1760259Hollum3180021940Hollum9 maart 2019 - 12:47:21
Trynke Tyssen
Trynke Tyssen Das
Hollum09 maart 2019 - 12:47:06
Trynkje Hendriks
rond 1768251227 juli 180821040Hollum9 maart 2019 - 12:47:08
Vrederijk Beets, Noord-Holland
128 januari 2019 - 18:34:53
Vrouwtje Klaas
44 februari 2019 - 18:40:52
Welmoed Douwes
021 maart 2019 - 15:16:17
Wessel Geerts
210 maart 2019 - 09:38:56
Wick Takes
Wick Takes Wiglama
19 april 2016 - 12:27:45
Wietske
Wietske Visser
0Kalamazoo (MI, USA)29 december 2018 - 20:45:28
Wietske Gerlofs
1719300Wierum715 maart 2019 - 10:01:38
Wijbren Clasen
1
Wijbrig Tjerks
22 februari 1750269Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Wijbrigh Tjerks
44 maart 2019 - 13:14:27
Wijpkje Thijssens
126 januari 2019 - 14:29:37
Wilhelmina Henriëtte
123 februari 2019 - 10:32:59
Willem Barends
31813206Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:07
Willem Derks
31 februari 2019 - 15:47:50
Willem Dirks
19 maart 2016 - 20:47:38
Willem Jelgers
1744275Hollum13 november 181520371Hollum9 maart 2019 - 12:47:07
Willemtje Dirks
117 januari 2019 - 14:29:57
Willemtje Martens
19 maart 2016 - 20:49:02
Wilm Dirks
7 mei 1698320Nes, Ameland020 maart 2019 - 15:55:40
Wopke Gerrits
25 november 1784234Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Wopke Tjerks
29 september 1743275Ballum0voor 17 oktober 17452732Ballum10 maart 2019 - 10:55:54
Wopke Tjerks
17 oktober 1745273Ballum010 maart 2019 - 10:55:54
Wopkjen Jacobs
320 maart 2019 - 16:15:16
Wouter Foppes
12 augustus 1708310Nes, Ameland32 maart 2019 - 17:37:54
Wouter Teunis
15 februari 2019 - 11:55:46
Wybrand Nannes
112 maart 2016 - 18:52:28
Wybrig Wessels ‘Wipke’
9 juli 1734284Hollum112 december 181919985Hollum10 maart 2019 - 09:41:55
Wytske Fransen
114 april 2016 - 08:51:40
Wytske Gerlofs
29 oktober 1783235Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Wytske Gerlofs
29 november 1784234Hollum09 maart 2019 - 12:46:53
Ybeltje Dirks
2voor 18062131 maart 2019 - 14:16:41
Ybeltje Gerrits
Ybeltje Gerrits Smid
331 juli 2018 - 16:14:49
Ybeltje Jacobs
Ybeltje Jacobs Edes
Nes, Ameland02 maart 2019 - 17:38:09
Ybeltje Jacobs
Ybeltje Jacobs Edes
1747272Nes, Ameland07 oktober 181220665Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:09
Ydt Jacobs
Ydt Jacobs Nagtegaal
714 april 2018 - 11:41:01
Yebele Jans
2
Yetske Eintes
0rond 1747272Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:55
Ykjen Meinderts
1
Ykke Ages
1749270Hollum02 december 182019871Hollum9 maart 2019 - 12:47:15
Ymkje Cornelis
Ymkje Cornelis Bakker
128 februari 2016 - 16:44:23
Ytie Beens
1
Ytje Jansen ‘Itien’
1757262Nes, Ameland722 september 182819071Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:38:08
Ytje Meinderts
311 mei 1721297Nes, Ameland2 maart 2019 - 17:37:54
Ytje Tjeerds
315 augustus 2016 - 11:32:34
Ytske Foekes <