Amelanders

  • Use compact layout

Interactive tree of Dientje Huisman

Dick Visser 19311995
Dientje Huisman 19021986
Gerrit Visser 18991955
Gerrit Huisman 18681936
Dirkje Wijnberg 18731939
Hendrik Wiebes Huisman 18171883
Antke Sietjes Klip 18331900
Wiebe Johannes Huisman 17881861
Knierke Gerrits Klip 17911853
Johannes Kersjes Huisman 17441822
Knierke Wiebes 1804
Gerrit Jansen Klip 17571845
Trijntje Tjerks Tromp 17591855
Sietje Gerrits Klip 18041883
Risje Dirks Veerman 18061877
Gerrit Jansen Klip 17571845
Trijntje Tjerks Tromp 17591855
Zijtze Arends Wijnberg 18441911
Hebeltje van der Laag 18481882
Trijntje Tjeerds van der Meij 18511938
Arend Klasen Wijnberg 18131885
Tjeedske Sijtses de Vries 18151887
Klaas Sijpts Wijnberg 17821852
Hieke Cornelis Visser 17801855
Sietse Abrahams de Vries 17941825
Trijntje Jans Dokter 17921875
Siebe Douwes van der Laag 18191861
Dirkje Wigles Bouma 18121879
Douwe Drewes van der Laag 17941846
Trijntje Siebes Vellema 17981868
Wigle Folkerts Bouma
Sibbeltje Silles
Tjeerd Pieters van der Meij 18141893
Antke Dirks Smit 18181909
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Dirk Gosses Smid 17861867
Martje Reins Rang 17911849
Dirk Visser 18751919
Sijtske Visser 18761951
Gerrit Folkerts Visser 18481945
Pietje de Reijger 18521908
Folkert Jacobs Visser 18211893
Martje Gerrits Brouwer 18251894
Jacob Volkerts Visser 17951879
Sietske Abrahams Visser 17981853
Gerrit Jacobs Brouwer 17871837
Martjen Hendriks de Jong 17911867
Dirk Bruins de Reijger 18171893
Iemme Hansen de Boer 18111868
Bruin Johannes de Reijger 17721840
Pietke Pieters “Pietje” de Boer 17841849
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Eeuwe Jans Visser 18531876
Dieuwke IJnsen 18551930
Jan Cornelis Visser 18251854
Aaltje Eeuwes de Vries 18301907
Cornelis Harmens Visser 17961886
Trijnke Jans Ridder 17961864
Eeuwe Abrahams de Vries 17971862
Taetke Gerrits Wijnberg 18041873
Pieter Jans IJnsen 18271905
Sytske Doekes Bakker 18261912
Jan Jansen IJnsen 17951842
Dieuwke Cornelis Sorgdrager 17921872
Doeke Cornelis Bakker 17931858
Aukje Piebes de Jong 17931860