Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Grietje Brouwer

Grietje Brouwer 19031991
Willem de Vries 18991982
Jacob Brouwer 18671953
Trijntje de Groot 18761921
Hendrik Jacobs Brouwer 18351891
Engeltje Sipkes Visser 18381926
Jacob Hendriks Brouwer 18111886
Foekje Klazen Dokter 18121872
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874
Klaas Hendriks Dokter 17841847
Hieke Gribberts de Jong 17771837
Sipke Volkerts Visser 18111851
Anna Regina Gunterson 18111896
Folkert Jacobs Visser 17691827
Ettje Jacobs 17721848
Kristiaan (Christian) Gunterson 17741844
Grietje Tjerks Joosten 17821864
Jeppe Gijsbert de Groot 18221895
Neeltje Hendriks Dokter 18421878
Gijsbert Jans de Groot 17821823
Grietje Jans 1785
Jan Dirks de Groot 17531827
Eeke Gijsberts 17531837
Jan Jobs
Antke Jans
Hendrik Douwes Dokter 18091842
Trijntje Cornelis van der Meij 18051880
Douwe Hendriks Dokter 17821848
Pietje Nannes Gorter 17881874
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Neeltje Hansen Barf 17741848
Eeuwe de Vries 18581947
Trijntje Nobel 18571936
Jacob Eeuwes de Vries 18341935
Jaapje Thijssens Visser 18341923
Eeuwe Abrahams de Vries 17971862
Taetke Gerrits Wijnberg 18041873
Abraham Jacobs de Vries 17541831
Tjitske Sijtses de Bel 1822
Gerrit Sypts Wijnberg 17711828
Remkje Lolkes Kanger 17751837
Cornelis Arjens Nobel 18251913
Elisabeth Hendriks Sparrius 18311881
Saapke Jans Roep 18411918
Arjen Arjens Nobel 17821874
Orzel Cornelis Molenaar 17811848
Arjen Arjens Nobel 17531829
Beatrix Willems de Boer 17551834
Cornelis Jacobs Molenaar 17521824
Rinske Douwes 17541804
Hendrik Martens Sparrius 18041871
Trijntje Bottes Neij 18071871
Marten Hendriks Sparrius 17661837
Pietje Gerrits Appelman 17701844
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Jan Gerrits Roep 17901878
Klaaske Fopkes Nel 17981885
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Fopke Hansens Nel
Antke Jacobs