Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Johanna M. ‘Hanneke’ Oud

Johanna M. ‘Hanneke’ Oud 1928
Pieter ‘Piet’ Kiewiet 1926
Hendrik Oud
Johanna Brouwer 1898
Teunis Oud 18521938
Janke Metz 18611945
Tames IJsbrands Oud 18121871
Martje Hendriks ‘Martha’ Mosterman 18141871
IJsbrand Tamense Oud
Jannetje Crelisz.
Hendrik Leenderts Mosterman 17771853
Ignatia Pieters ‘Yeke’ Beijaard 17861874
Wouter Foppes Metz 18191893
Janke Pieters Brouwer 18251911
Foppe Meijnderts Metz 17861864
Antke Willems de Roos 17911873
Pieter Geerts Brouwer 17781835
Antke Douwes Metz 17901850
Dirk Jans Brouwer 18741955
Simkje Maria de Jong 18761942
Gerlof Gerbens de Jong 1846
Johanna Mosterman 18471916
Gerbrand Gerlofs de Jong 18191859
Simkje Dirks Stelwagen 18251908
Pieter Hendriks Mosterman 18111882
Renske Jans Molenaar 18211910
Willem Kiewiet 18811975
Catharina ‘Trijntje’ de Jong 18831966
Teunis Tjeerds Kiewied 18421924
Catharina ‘Trijntje’ Spoelstra 18421924
Tjeerd Jans Kiewied 18061879
Antie Sipkes ‘Antje’ de Jong 18141889
Jan Teunis Kievit
Tjitke Jans .
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Willem Gerrits Spoelstra 18121855
Margaretha Wiebrants ‘Grietje’ de Boer 18121867
Gerrit Pieters Spoelstra 17811826
Geertruida Hendriks (ten) Oostendorp 17771849
Wiebren Douwes de Boer 17641848
Janke Reinders ... 17681820
Foppe Pieters de Jong 18551947
Yeke Mosterman 18521926
Pieter Sipkes de Jong 18261912
Janke Foppes Metz 18281915
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Jan Hendriks Mosterman 18161901
Rinske Douwes Molenaar 18181841
Janke Jacobs de Boer 18221881
Hendrik Leenderts Mosterman 17771853
Ignatia Pieters ‘Yeke’ Beijaard 17861874
Douwe Cornelis Molenaar 17861880
Aaltje Gerbrantz de Jong 17961813
Doetje Teunis de Roos 17971891
Jacob Wiebrands de Boer 17971831
Catharina Meijnderts ‘Trijntje’ Metz 17901859