Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Oeke Metz

Anna Maria Metz 19151999
Catharina Metz 19182012
Grietje Metz 19211996
Jan Bonthuis 19131994
Ieke Metz 19231996
Andries Oekes Metz 19252000
Oeke Metz 18861953
Janke Mosterman 18891957
Andries Oekes Metz 18451914
Antje de Jong 18621945
Trijntje Metz 18451871
Oeke Tjeerds Metz 17971892
Gerbentje Jans Kiewied 18041863
Tjeerd Dirks Metz 17561801
Jelske Jippes 1787
Doeke Dirks ‘Doortje’ Zwart 17671859
Dirk Willems Zwart
Grietje Andries
Jan Teunis Kiewied
Tjidke Jans .
Cornelis Jacobs de Jong 18201894
Aaltje Gerlofs de Jong 18221886
Jacob Pieters de Jong 17871842
Catharina Cornelis ‘Trijntje’ Molenaar 17881882
Cornelis Jacobs Molenaar 17521824
Rinske Douwes 17541804
Pieter Foppes Metz 18171858
Doeke Sipkes ‘Doortje’ de Jong 18191895
Foppe Meijnderts Metz 17871864
Antke Willems de Roos 17911873
Meijndert Dirks ‘Meinert’ Metz 17431812
Jelske Wouters ...
Willem Barends 1814
Sijtske Pieters
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Douwe Dirks Metz 17581844
Doeke Jans Zwart 17641858
Hendrik Mosterman 18541925
Trijntje Meinderts Metz 18561922
Jan Hendriks Mosterman 18161901
Rinske Douwes Molenaar 18181841
Janke Jacobs de Boer 18221881
Hendrik Leenderts Mosterman 17771853
Ignatia Pieters ‘Yeke’ Beijaard 17861874
Leendert Jans Mosterman 17581844
Ytje Jansen ‘Itien’ 17571828
Pieter Jansen Beijaard
Tietje Hendriks
Douwe Cornelis Molenaar 17861880
Aaltje Gerbrantz de Jong 17961813
Doetje Teunis de Roos 17971891
Cornelis Jacobs Molenaar 17521824
Rinske Douwes 17541804
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Teunis Cornelis de Roos
Sjoukien Minnes 17701845
Jacob Wiebrands de Boer 17971831
Catharina Meijnderts ‘Trijntje’ Metz 17901859
Wijbrand Douwes ‘Wiebren’ de Boer 17631848
Janke Reinders ... 1820
Meindert Dirks Metz 1812
Jelske Wouters
Meindert Foppes Metz
Jaapke Jacobs de Jong