Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Rinske Gerrits Brouwer

Rinske Gerrits Brouwer 18121878
Jacob Jobs Gorter 18071854
Gerrit Jacobs Brouwer 17871837
Martjen Hendriks de Jong 17911867
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Age Gerrits 1798
Krynke Jacobs 1799
Gerrit
Jacob Lolkes
Brecht Gerrits
Hendrik IJnsen de Jong 17631849
Rinske Doekes Bakker 17691850
Doeke Botes Bakker 17301820
Aagje Jacobs 17301825
Bote Jans Bakker
Anke Myntsjes
Jacobus Jacobs ‘Job’ Gorter 1813
Klaaske Jans de Vries 17781858
Jacob Jans Gorter
Bauke Jobs -