Amelanders

  • Use compact layout

Interactive tree of Hendrik Klasen Dokter

Hieke Bakker 18241852
Pieter Seijes Bakker 17971851
Aagje Riekels 17961864
Doede Gorter 18501861
Trijntje Gorter 18521929
Jacob Douwes Visser 18501936
Hester Jans Gorter 18551880
Jacobus “Jacob” van der Klein 18541919
Seijke Gorter 18581861
Johanna Gorter 18611908
Jurjen Bleeker 18561914
Doede Gorter 18631934
Johannes Gorter 18661939
Pietje Barf 1874
Seijke Gorter 18691869
Seijke Gorter 18701894
Grietje Johannes Bruin 18271902
Jan Doedes Gorter 18261906
Sije Johannes Bruin 1830
Pieter Visser 1856
Trijntje Visser 18591920
Hendrik de Leeuw 18581916
Hieke Johannes Bruin 18311913
Dirk Pieters Visser 18311899
Seike Johannes Bruin 18341910
Hidde Dirks de Groot 18271886
Engeltje Bruin 18641864
Engeltje Bruin 18661949
Douwe Neij 18661924
Trijntje Bruin 18671958
Monte Visser 18601909
Pietje Bruin 18691922
Cornelis Wijnberg 18651918
Cornelis Johannes Bruin 18371921
Joekje Pieters Visser 18401903
Foekje Brouwer 18621941
Hendricus Frederik de Herder 18481911
Johannes Brouwer 18661916
Welmoed van der Meij 18671955
Trijntje Brouwer 18691961
Barend Nagtegaal 18661923
Jacoba Brouwer 18721874
Klaas Brouwer 18721939
Janke de Boer 18711952
Maartje Visser 18741943
Klaas Brouwer 18711965
Jacoba Visser 18761894
Job Visser 18791953
Cornelis Visser 18821971
Trijntje Barf 18801925
Pietje Johannes Bruin 18391924
Klaas Jacobs Brouwer 18401872
Tjelling Tjeerds Visser 18441916
Trijntje Seijes Bakker 18001870
Johannes Cornelis Bruin 18021867
Sjoukje Bakker 18591940
Jan Dirks Bakker 18571942
Pietje Gribberts Bakker 18621864
Johannes Bakker 18651905
Trijntje Sparrius 18811960
Pietke Bakker 18691932
Hendrik Pieters Ruijgh 18651943
Sijtske Bakker 18711962
Meindert Kramer 18631938
Gribbert Douwes Bakker 18361914
Aafke Bleeker 18321915
Dieuwke Bakker 18881970
Egbertus Bakker 18901955
Jan Douwes Bakker 18491900
Trijntje Ages Brouwer 18531934
Sjoukje Gribberts Barf 18101866
Douwe Jans Bakker 18091899
Hieke Hendriks Dokter 17701841
Sieje Pieters Bakker 17671802
Gribbert Hansen Barf 17671839
Aukje Thijsen Visser 18291842
Jurjen Smid 18521863
Thijs Smid 1854
Gosse Douwes Smid 18571857
Douwe Smid 18591924
Martje Visser 18581945
Jacob Smid 1862
Antke de Boer 1866
Ibeltje Smid 1862
Trijntje Smid 18651872
Antje Smid 18691872
Jurjen Smid 18711956
Engelina Kolmer 18721943
Trijntje Smid 1874
Grietje Thijssens Visser 18311872
Douwe Jurjens Smid 1830
Klaas Wijnberg 1841
Zijtze Arends Wijnberg 18441911
Hebeltje van der Laag 18481882
Trijntje Tjeerds van der Meij 18511938
Hieke Wijnberg 18471931
Jacob Folkerts “Jaap” Visser 18491930
Thijs Wijnberg 18501868
Arend Wijnberg 18531861
Tjeedske Sijtses de Vries 18151887
Arend Klasen Wijnberg 18131885
Grietje Jans de Vries 18401910
Andries Willemsen 18301900
Trientje Jans de Vries 18421848
Tietje Jans de Vries 18441931
Dirk Gerbens de Vries 18391886
Sijtze Jans de Vries 18461847
Sietske Jans de Vries 18481848
Trijntje Jans de Vries 18491850
Trijntje Jans de Vries 18521913
Jan Sijtzes de Vries 18171881
Klaaske Jacobs Duif 18171879
Sijtze Abrahams de Vries 18461865
Neeltje Abrahams de Vries 18481890
Jacob Huijsman 18501930
Trijntje Abrahams de Vries 18521915
Cornelis Jurjens Kolmer 18281899
Tjalling Schaafsma 18321921
Lolle de Vries 18541875
Antje Abrahams de Vries 18591946
Douwe de Boer 18551896
Hendrik Leeuwerink 18531936
Tjitske de Vries 18611935
Adolf Johan Kossen 18531928
Rinske de Vries 18631928
Willem Frederik Wallroth 18611938
Sijtze de Vries 18661889
Abraham Sijtses de Vries 18191889
Engeltje Lolles Borsch 18231909
Trijntje Hendriks Visser 18481849
Trijntje Hendriks Visser 18501910
Jacob Sipkes Visser 1850
Sijbe Hendriks Visser 18521911
Helena Margaretha “Hillegriet” Roep 18581954
Sijtze Hendriks Visser 1855
Pieter Hendriks Visser 18581934
Antje Pieksma 18661930
Sjouke de Vries 18631864
Sjouke de Vries 18651949
Hiltje Brouwer 18681959
Jan de Vries 18671948
Sytske van der Geest 18711930
Hiltje de Vries 18701957
Sipke Brouwer 18701936
Joekje de Vries 18721948
Sijbrand Rang 18671945
Levenloos meisje de Vries 18731873
Abraham de Vries 18731873
Klaas de Vries 18731965
Trijntje van der Meij 18781964
Rinske de Vries 18751876
Hendrik Sietzes Visser 18221895
Sytske Siebes Visser 18261861
Hiltje Sjoukes Plaske 18361876
Aegjen Dirks Lap 18291913
Sijtze Sijtzes de Vries 18251846
Trijntje Jans Dokter 17921875
Thijs Jacobs Visser 17891848
Sietse Abrahams de Vries 17941825
Maaike Klein 18611896
Joannes Simeon Bunicich 18521923
Aukje Willems Dokter 18321906
Meindert Alberts Klein 18251863
Willem Jans Dokter 17941861
Maayke Dirks de Boer 17981838
Hendrik Jans Dokter 17981799
Hendrik Jans Dokter 1799
Jan Sijpts Wijnberg 18241848
Wiepkje Wijnberg 18531937
Gerardus Joannes Ramers 18551914
Pieter Wijnberg 1855
Rimkje Wijnberg 18581937
Sipke Visser 18601926
Gerrit Sijpts Wijnberg 18261906
Trijntje Rimmerens Visser 18241901
Meindert Siepts Wijnberg 18291849
Cornelis Hiddes de Jong 18561944
Getje Jobs Visser 18521932
Wiepkje Hiddes de Jong 18581913
Gooi Visser 18581916
Grietje Sijpts Wijnberg 18321918
Hidde Gribberts de Jong 18311920
Rimkje Sijpts Wijnberg 18341846
Willem Sijpts Wijnberg 1837
Trijntje Sijpts “Roosje” Wijnberg 18391916
Wiepkje Wijnberg 18691955
Pieter van Beemen 18611929
Foekje Wijnberg 18711894
Trijntje Wijnberg 18761878
Jacob Wijnberg 18791971
Fokje IJnsen 18881968
Trijntje Wijnberg 18841957
Jan Dirks Visser 18781945
Sypt Wijnberg 18911937
Hendrik Sijpts Wijnberg 18421905
Hieke Jacobs Brouwer 18431915
Wijbrich Jans “Wiepkje” Dokter 18021896
Sijpt Gerrits Wijnberg 18021884
Jan Hendriks Dokter 17711824
Grietje Willems 17731861
Antje Bleeker 18541923
Jan Tjeerds van der Meij 18601930
Jurjen Bleeker 18561914
Johanna Gorter 18611908
Pieter Bleeker 18591933
Truitje Visser 18631940
Hendrik Bleeker 18611949
Neeke Visser 18651950
Seyke Bleeker 18661943
Douwe Gorter 18651953
Aafke Bleeker 18751950
Douwe Douwes Roep 18701944
Jacob Jurjens Bleeker 18241913
Rinske Jobs Visser 18291911
Jurjen Bleeker 18581944
Neeke de Boer 18601912
Hieke Bleeker 18611946
Nanne Sijmens van der Meij 18581939
Gertje Bleeker 18631944
Johannes Wilhelmus Beekens 18571930
Bote Bleeker 18661954
Geertje Former 18731956
Pier Jurjens Bleeker 18261912
Antje Botes Bakker 18281913
Trientje Ulukje Mellema 18671902
Klaas Willem de Boer 18681928
Jurjen Mellema 1870
Antje Jurjens Bleeker 18301884
Remt Haykes Mellema 18291877
Antje Bleeker 18631950
Willem Jacobs Brouwer 18601935
Hendrik Jurjens Bleeker 18331864
Hebeltje Cornelis Ruijgh 18371884
Martje Visser 18611861
Martje Visser 18621940
Hendrik Jan Bosch 18611941
Seyke Jurjens Bleeker 18371864
Gosse Goois Visser 18341905
Jurjen Jacobs Bleeker 17951874
Tetske Piers “Getje” Visser 17971870
Hendrik Jacobs Bleeker 1798
Seike Jacobs Bleeker 18061867
Willem Nel 18121866
Antje Hendriks Dokter 17741846
Jacob Jurjens Bleeker 17721821
Trijntje Dekker 18621878
Aldert Dekker 18641903
Cornelia Anna van Weeren 18731941
Wijtske Dekker 18671941
Gerrit van Weeren 18691936
Sijtske Dekker 18691921
Gerrit de Vries 18641947
Hendrik Dekker 18711871
Hebeltje Hendriks Visser 18291904
Pieter Jans Dekker 18391921
Hendrik Visser 18571930
Hieke Gribberts Dokter 18481951
Eibert Visser 18601872
Aldert Visser 18621886
Aldert Hendriks Visser 18321861
Antke Eiberts Smid 18321900
Hannes Timmerman 18621915
Grietje Wagenaar 18651936
Dirkje Timmerman 18631865
Dirkje Timmerman 18671952
Eeuwe de Vries 18621902
Hendrik Timmerman 18701872
Dirkje Hendriks Visser 18361907
Jurjen Hansen Timmerman 18321872
Klaas Hendriks Visser 1838
Hendrik Alderts Visser 18041865
Dirkje Thijssens Visser 18011865
Trientje Alderts Visser 1809
Dirkje Visser 18421846
Jacob Visser 18441846
Dirkje Douwes Visser 1847
Petrus Starkenburg 1842
Zyetje Douwes Visser 1848
Douwe Visser 18821970
Antje Wijnberg 18871963
Grietje Visser 18831917
Jan Bakker 18821922
Jan Visser 18851961
Betje Engels 18881953
Wijtske Visser 18881962
Dirk de Jong 18871971
Jacob Douwes Visser 18501936
Trijntje Gorter 18521929
Trijntje Douwes Visser 18521857
Douwe Douwes Visser 18551857
Douwe Alderts Visser 18111876
Wytske Jacobs van der Meij 18131881
Aafke Engels 18631947
Albertus Overink 18671906
Sjoukje Engels 18671951
Foppe de Jong 18651941
Jan Engels 18701938
Gelske Nagtegaal 18731932
Hendrik Jans Engels 18371892
Akke Arjens Stender 18391925
Aafke Engels 18721878
Trijntje Engels 18741952
Cornelis Visser 18681925
Jacob Monteban 18781944
Aldert Jans Engels 18401880
Pietje Sparrius 18421867
Tanneke Jobs Visser 18361904
Gerrit Jans Engels 18431925
Antje Sipkes de Boer 18441933
Jan Engels 18861969
Grietje Nobel 18911957
Haebeltje Heeringa 18981971
Betje Engels 18881953
Jan Visser 18851961
Douwe Jans Engels 18461925
Trijntje Gribberts Dokter 18501927
Lourens Sparrius 18761946
Johanna IJnsen 18781973
Jan Sparrius 18771883
Aafke Sparrius 18781952
Jan de Vries 18761908
Janke Sparrius 18801949
Cornelis Abraham Schram 18751936
Pietje Sparrius 18811881
Aldert Sparrius 18821939
IJtske IJnsen 18831969
Antje Sparrius 18841936
Johannes de Boer 18811968
Dirkje Sparrius 18851956
Willem Douwes van der Zee 18881961
Ida Sparrius 18881967
Jan van der Laag 18881962
Neeke Jans Engels 18491938
Gerben Lourens Sparrius 18481926
Dirkje Jans Engels 1855
Aafke Alderts de Boer 18141863
Jan Hendriks Engels 18111870
Albert Klein 18571885
Gertje Klein 18601935
Jan Neij 18561935
Dirk Klein 18621902
Trijntje de Boer 18571937
Hendrik Alberts Klein 18201866
Gertje Gerrits Klein 18211880
Jan Alberts Bollebakker 18201825
Pieter Kramer 18551938
Martje Seijes Ridder 18571935
Maaike Kramer 18571861
Meindert Kramer 18631938
Sijtske Bakker 18711962
Trijntje Alberts “Tine” Klein 18231875
Klaas Pieters Kramer 18231900
Maaike Klein 18611896
Joannes Simeon Bunicich 18521923
Meindert Alberts Klein 18251863
Aukje Willems Dokter 18321906
Meinke Alberts Klein 18271847
Albert Klein 18671890
Meintje Klein 18711907
Teunis Strijd 18691950
Dirk Klein 18731873
Elisabeth Klein 18761926
Jan Livius Dubblinga 18571914
Jan Alberts Klein 18311888
Jantje Harmens de Boer 18371915
Dirk Alberts Klein 18351858
Albert Jansen Klein 18001884
Maayke Thijsen Visser 17901867
Dirkje Hendriks Dokter 17761846
Aldert Pieters Visser 17621826
Jan Hendriks Bollebakker 17761801
Hendrik Bottes Neij 1803
Trijntje Dekker 18621950
Adrianus Vreugdenhil 18561931
Antje Dekker 18631949
Adrianus Jonker 18521926
Antje Dekker 18651882
Klaaske Dekker 18671877
Jantje Dekker 18701883
Jacobina Dekker 18731952
Tjeerd Wijnberg 18851956
Neeke Dekker 18751883
Klaaske Dekker 18781956
Jan Visser 18771970
Geesje Dekker 18811884
Klaaske Klazen Neij 18381901
Leendert Jans Dekker 18361908
Klaas Bottes Neij 18121897
Antke Gerbens Roep 18151840
Douwe Neij 18661924
Engeltje Bruin 18661949
Martje Neij 18681889
Klaas Neij 18701942
Catharina Manje 18761968
Jetske Neij 18721942
Jurjen de Jong 18721905
Djoerd Bokma 18671942
Antje Neij 18741967
Lolke de Vries 18731962
Folkert Neij 18761955
Sytske Wijnberg 18811962
Rinske Neij 18791957
Klaas Wijnberg 18781940
Jan Neij 18811940
Antje Visser 18841969
Etje Neij 18831932
Jacob Bakker 18841912
Trijntje Neij 18851967
Simon Bakker 18901953
Gerrit Neij 18871887
Klaaske Neij 18881891
Martje Neij 18911891
Botte Douwes Neij 18431922
Sytske Folkerts Visser 18461916
Jan Neij 18461933
Klaas Neij 18491917
Antje Neij 18521863
Klaaske Neij 18571907
Johan Anton Olausson 18551922
Betje Nobel 18851964
Age Kanger 18851975
Jetske Nobel 18861887
Jetske Nobel 18891968
Tjeerd de Leeuw 18851976
Johanna Neij 18611951
Arjen Nobel 18571929
Douwe Bottes Neij 18161864
Tjeerdtje Jans van der Zwaag 18181886
Elisabeth Kaal 18411881
Arend Hendrik Cordes 1839
Klaasje Kaal 18431911
Jacobus Philippus Cornelis van Mechelen 1845
Klaas Kaal 18461889
Aafje Kaal 18481863
Jannetje Kaal 18521855
Rika Kaal 18551855
Jannetje Kaal 18561894
Willem Harmen van Hilten 18511881
Nicolaas Dijkman 18311903
Trijntje Bottes Neij 18191903
Hendrik Kaal 18171866
Pieter Veenman 18211900
Leendert Stender 18561873
Jan Stender 18571857
Hieke Stender 18961914
Jan Stender 18981975
Martje Neij 19021998
Jan Stender 18581900
Grietje de Jong 18661938
Gooi Stender 18601862
Johanna Maria Hendrica den Dunnen 19041993
Gerrit van der Zee 18951969
Pieter Abraham Gerardus den Dunnen 1905
Klaaske Stender 18621943
Abraham Gerardus den Dunnen 18661911
Jan Bakker 18751935
Jeltje Pheifer 18631954
Hendrik Bakker 18801958
Grietje Gorter 18981994
Hendrik Jans Bakker 18461898
Janke Klazen van der Laag 18401903
Willem Bakker 18791921
Antje Wijnberg 18801931
Jan Bakker 18821922
Grietje Visser 18831917
Beatrix Joosten 18861936
Jacob Bakker 18841912
Etje Neij 18831932
Hendrikus Bakker 18871947
Pietronella Maria Schippers 18901952
Simon Bakker 18901953
Trijntje Neij 18851967
Botte Jans Bakker 18501916
Akke Willems Stender 18541942
Hieke Bottes Neij 18221903
Pieter Leenderts Stender 18131895
Jan Hendriks Bakker 18221852
Klaaske Hendriks Dokter 17781857
Botte Wiebes Neij 17741829
Pietje Hendriks Dokter 18341838
Neeltje Hendriks Dokter 18351839
Martje Piers Visser 18651931
Rinze Visser 18611922
Trijntje Piers Visser 18711875
Seijke Piers Visser 18731953
Botte Visser 18671944
Pietje Hendriks Dokter 18391908
Pier Goois Visser 18381882
Grietje Jeppes de Groot 18751947
Pieter Aalfs 18721924
Trijntje de Groot 18761921
Jacob Brouwer 18671953
Gijsbert Jeppes de Groot 18771933
Neeltje Hendriks Dokter 18421878
Jeppe Gijsbert de Groot 18221895
Hendrik Douwes Dokter 18091842
Trijntje Cornelis van der Meij 18051880
Nanne Douwes Dokter 18101827
Jan Douwes Dokter 18111881
Grietje Minnes Potstra 18121896
Pietje Dokter 18411911
Hermen Jan van Leuven 18201887
Freerk Dokter 18731926
Coenradine Hendrika Cornelia Koch 18751951
Anna Maria Louisa Christina Spaan 18761926
Pietje Dokter 18751947
Lubertus Willem Schelling 18751945
IJtske Dokter 18781913
Johannes Tak 18771946
Jeannette Maria Dokter 18831951
Harmen Visser 18831966
Lodewijk Dokter 18851976
Johanna Snellenburg 18841963
Cornelia Dokter 18891971
Pieter de Vries 18941976
Cornelis Dokter 18431922
Aaltje Lolkes Kanger 18461919
Jacobus Bosch 18731876
Ytske Bosch 18781964
Jacob de Jong 18761918
Jitsche Bosch 18811953
Gerard Theodoor Romer 18801961
Jansje Dokter 18461935
Sijtze Bosch 18451881
Freerk Douwes Dokter 18121848
IJtske Jans de Boer 18131868
Gerrit Douwes Dokter 18161876
Klaas Douwes Dokter 1818
Ieuwe de Leeuw 18811956
Johanna Bartara Bakker 18861956
Tjeerd de Leeuw 18851976
Jetske Nobel 18891968
Neeltje Borsch 18481940
Pieter Eeuwes de Leeuw 18491911
Douwe Borsch 18511851
Douwe Borsch 18521852
Tjeerd Borsch 18771965
Martje Brouwer 18751900
Trijntje van der Laag 18841955
Douwe Taedes Borsch 18571886
Antje Pieters Ruijgh 18571877
Trijntje Douwes Dokter 18201885
Taede Lolles Borsch 18171884
Douwe Dokter 18551937
Klaaske Barf 18591882
Antje Barf 18611939
Job Dokter 18571857
Pieter Visser 18881947
Emma Wilhelmina Theresia van der Weel 18911925
Jacob Visser 18921893
Jacob Visser 1895
Hiltje Visser 18971897
Hiltje Visser 18991980
Izak Petrus Heinrich Bakker 18971980
Douwe Visser 1901
Jacoba Wilhelmina Schipper 19021979
Antje Dokter 18591909
Barend Visser 18561909
Pietje Dokter 18621935
Sijmen Klip 18621932
Jacob Douwes Dokter 18221874
Aafke Jobs Visser 18281875
Bregje Jans Barends 18531866
Sjoukjen Douwes Dokter 18241896
Jan Hanzes Barends 18221854
Gerrit Cornelis Bruin 18221908
Jantje Sparrius 18771877
Trijntje Sparrius 18771877
Hendrik Sparrius 18781891
Jantje Sparrius 18801956
Hidde de Jong 18801956
Trijntje Sparrius 18811960
Johannes Bakker 18651905
Cornelis de Boer 18611925
Douwe Sparrius 18841940
Saapke de Vries 18911967
Pietje Sparrius 18861971
Jan de Groot 18861961
Jan Sparrius 18881910
Marten Sparrius 1890
Wietske Sparrius 18921893
Hendrik Sparrius 18941933
Maaike Visser 18961981
Pietje Douwes Dokter 18541948
Botte Hendriks Sparrius 18481928
Aafje Jacoba Spleet 18821970
Pieter de Bruin 18741966
Douwe Spleet 18841961
Adriaantje Nieboer 18811974
Geert Jan Spleet 18911975
Cornelia Hendrika van 't Hoff 18911964
Wijtske Douwes Dokter 18571940
Tjipke Geerts Spleet 18561921
Douwe Dokter 18621890
Douwe Douwes Dokter 18261877
Jantje Johannes Bleeker 18221902
Pietje Dokter 18581858
Pietje Dokter 18591860
Nanne Douwes Dokter 18291860
Tjitske Gerrits Brouwer 18311903
Douwe Hendriks Dokter 17821848
Pietje Nannes Gorter 17881874
Foekje Brouwer 18641943
Willem Nieuwenhuizen 18591935
Anna Catharina Brouwer 18661957
Johan Anton Olausson 18551922
Jacob Brouwer 18671953
Trijntje de Groot 18761921
Sipke Brouwer 18701936
Hiltje de Vries 18701957
Getje Brouwer 18711948
Lucas Hopman 18691945
Klaas Brouwer 18741890
Grietje Brouwer 18751962
Hendrik Willem de Boer 18731928
Folkert Brouwer 18781963
Seijke Visser 18791946
Age Brouwer 18821948
Hendrik Jacobs Brouwer 18351891
Engeltje Sipkes Visser 18381926
Foekje Brouwer 18621941
Hendricus Frederik de Herder 18481911
Johannes Brouwer 18661916
Welmoed van der Meij 18671955
Trijntje Brouwer 18691961
Barend Nagtegaal 18661923
Jacoba Brouwer 18721874
Klaas Brouwer 18721939
Janke de Boer 18711952
Klaas Jacobs Brouwer 18401872
Pietje Johannes Bruin 18391924
Wiepkje Wijnberg 18691955
Pieter van Beemen 18611929
Foekje Wijnberg 18711894
Trijntje Wijnberg 18761878
Jacob Wijnberg 18791971
Fokje IJnsen 18881968
Trijntje Wijnberg 18841957
Jan Dirks Visser 18781945
Sypt Wijnberg 18911937
Hieke Jacobs Brouwer 18431915
Hendrik Sijpts Wijnberg 18421905
Age Jacobs Brouwer 18451880
Foekje Klazen Dokter 18121872
Jacob Hendriks Brouwer 18111886
Gerrit Dokter 18761952
Trijntje Lap 18771946
Anna Maria Agatha Dokter 18821974
Pieter van der Laag 18681940
Gerrit Gribberts Dokter 18411926
Antje Klazen van der Laag 18431914
Betje Dokter 18731955
Sybren de Groot 18721955
Cornelis Dokter 18741959
Maretje Dijkhuis 18771959
Gribbert Dokter 18771943
Trijntje Edes 18821923
Antje Heeringa 1897
Wijnand Dokter 18781878
Seyke Dokter 18801938
Piebe van der Zee 18821962
Hieke Dokter 18831925
Otto de Vries 18811945
Klaas Dokter 18861961
Hendrica Maria van der Ploeg 18891930
Levenloos jongetje Dokter 18881888
Klaas Gribberts Dokter 18431908
Grietje Cornelis Visser 18491927
Hendrik Dokter 18751908
Douwe Dokter 18771960
Trijntje Douwes Roep 18721925
Pietje Barf 1874
Gribbert Cornelis Dokter 18781880
Cornelis Dokter 18791939
Gribbert Dokter 18811946
Cornelis Gribberts Dokter 18451926
Trijntje Douwes Bakker 18451921
Hieke Gribberts Dokter 18481951
Hendrik Visser 18571930
Jan Engels 18861969
Grietje Nobel 18911957
Haebeltje Heeringa 18981971
Betje Engels 18881953
Jan Visser 18851961
Trijntje Gribberts Dokter 18501927
Douwe Jans Engels 18461925
Hendrik Gribberts Dokter 1854
Levenloos jongetje Dokter 18571857
Jacob Dokter 18591859
Gribbert Klazen Dokter 18151902
Benke Gerrits Visser 18141896
Klaas Hendriks Dokter 17841847
Hieke Gribberts de Jong 17771837
Trientje Hendriks Dokter 1789
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501789
Klaas Hendriks Dokter 17081754
Hijlkje Sijbouts
Sijbout Arjens de Boer
Antke Jans
Douwe Gerbrandus Metz 17061764
Jantje Pieters
Dirkje Jobs
Gerbrandus Metz 16651727
Hesther Meinders 16701737
Hans Metz
Mayke Hoites 1681
Meindert Hansen Bootsma
Rinck Upckes