Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Hendrik Klasen Dokter

Doede Gorter 18501861
Trijntje Gorter 18521929
Jacob Visser 18501936
Seyke Gorter 18581861
Hester Jans Gorter 18551880
Jacobus ‘Jacob’ van der Klein 18541919
Johanna Gorter 18611908
Jurjen Bleeker 18561914
Doede Gorter 18631934
Johannes Gorter 18661939
Pietje Barf 18741946
Seyke Gorter 18691869
Seyke Gorter 18701894
Grietje Johannes Bruin 18271902
Jan Doedes Gorter 18261906
Sije Johannes Bruin 1830
Hieke Johannes Bruin 18311913
Dirk Pieters Visser 18311899
Seike Johannes Bruin 18341910
Hidde Dirks de Groot 18271886
Engeltje Bruin 18641864
Engeltje Bruin 18661949
Douwe Neij 18661924
Trijntje Bruin 18671958
Monte Visser 18601909
Pietje Bruin 18691922
Cornelis Wijnberg 18651918
Cornelis Johannes Bruin 18371921
Joekje Pieters Visser 1840
Foekje Brouwer 18621941
Hendricus Frederik de Herder 18481911
Johannes Brouwer 18661916
Welmoed van der Meij 18671955
Trijntje Brouwer 18691961
Barend Nagtegaal 18661923
Jacoba Brouwer 18721874
Klaas Brouwer 18721939
Janke de Boer 18711952
Maartje Visser 18741943
Klaas Brouwer 18711965
Jacoba Visser 18761894
Job Visser 18791953
Cornelis Visser 18821971
Trijntje Barf 18801925
Pietje Johannes Bruin 18391924
Klaas Jacobs Brouwer 18401872
Tjelling Tjeerds Visser 18441916
Trijntje Seyes Bakker 18001870
Johannes Cornelis Bruin 18021867
Johannes Bakker 18651905
Trijntje Sparrius 18811960
Gribbert Douwes Bakker 18361914
Aafke Bleeker 18321915
Jan Douwes Bakker 18491900
Trijntje Ages Brouwer 18531934
Sjoukje Gribberts Barf 18101866
Douwe Jans Bakker 18101899
Hieke Hendriks Dokter 17701841
Seye Pieters Bakker 17671808
Gribbert Hansen Barf 17671839
Trijntje Jans Dokter 17921875
Sietze Abrams de Vries (Visser) 17931825
Willem Jans Dokter 17941861
Maayke Dirks de Boer 17981838
Hendrik Jans Dokter 17981799
Hendrik Jans Dokter 1799
Jan Sypts Wijnberg 18241848
Wiepkje Wijnberg 1853
Pieter Wijnberg 1855
Rimkje Wijnberg 18581937
Sipke Visser 18601926
Gerrit Sypts Wijnberg 18261906
Trijntje Rimmerens Visser 18241901
Meindert Sypts Wijnberg 18291849
Grietje Sypts Wijnberg 18321918
Hidde Gribberts de Jong 18311920
Rimkje Sypts Wijnberg 18341846
Willem Sypts Wijnberg 1837
Trijntje Sypts ‘Roosje’ Wijnberg 18391916
Wiepkje Wijnberg 18691955
Pieter van Beemen 18611929
Foekje Wijnberg 18711894
Trijntje Wijnberg 18761878
Jacob Wijnberg 18791971
Fokje Jans IJnsen 18881968
Trijntje Wijnberg 18841957
Jan Dirks Visser 18781945
Sypt Wijnberg 18911937
Hendrik Sypts Wijnberg 18421905
Hieke Jacobs Brouwer 18431915
Wiepkje Jans ‘Wybrich’ Dokter 18021896
Sypt Gerrits Wijnberg 18021884
Jan Hendriks Dokter 17711824
Grietje Willems 17731861
Antje Bleeker 18541923
Jan van der Meij 18601930
Jurjen Bleeker 18561914
Johanna Gorter 18611908
Pieter Bleeker 18591933
Truitje Visser 18631940
Hendrik Bleeker 18611949
Neeke Visser 18651950
Seyke Bleeker 18661943
Douwe Gorter 18651953
Aafke Bleeker 18751950
Douwe Douwes Roep 18701944
Jacob Jurjens Bleeker 18241913
Rinske Jobs Visser 18291911
Jurjen Bleeker 18581944
Neeke de Boer 18601912
Hieke Bleeker 18611946
Nanne van der Meij 18581939
Gertje Bleeker 18631944
Johannes Wilhelmus Beekens 18571930
Bote Bleeker 18661954
Geertje Former 18731956
Pier Jurjens Bleeker 18261912
Antje Botes Bakker 18281913
Trientje Ulukje Mellema 18671902
Klaas Willem de Boer 18681928
Jurjen Mellema 1870
Antje Jurjens Bleeker 18301884
Remt Haykes Mellema 18291877
Antje Bleeker 18631950
Willem Jacobs Brouwer 18601935
Hendrik Jurjens Bleeker 18331864
Hebeltje Cornelis Ruijgh 18371884
Seyke Jurjens Bleeker 18371864
Gosse Goois Visser 18341905
Jurjen Jacobs Bleeker 17951874
Tetske Piers ‘Getje’ Visser 17971870
Hendrik Jacobs Bleeker 1798
Seike Jacobs Bleeker 18061867
Willem Nel 18121866
Antje Hendriks Dokter 17741846
Jacob Jurjens Bleeker 17721821
Gerrit Engels 18431925
Antje de Boer 18441933
Lourens Sparrius 18761946
Johanna IJnzen 18781973
Jan Sparrius 18771883
Aafke Sparrius 18781952
Jan de Vries 18761908
Janke Sparrius 18801949
Cornelis Abraham Schram 18751936
Pietje Sparrius 18811881
Aldert Sparrius 18821939
IJtske IJnsen 18831969
Antje Sparrius 18841936
Johannes de Boer 18811968
Dirkje Sparrius 18851956
Willem Douwes van der Zee 18881961
Ida Sparrius 18881967
Jan van der Laag 18881962
Neeke Jans Engels 18491938
Gerben Lourens Sparrius 18481926
Aafke Engels 18721878
Trijntje Engels 18741952
Cornelis Visser 18681925
Jacob Monteban 18781944
Aldert Jans Engels 18401880
Tanneke Jobs Visser 18361904
Pietje Sparrius 18421867
Jan Engels 18701938
Gelske Nagtegaal 18731932
Sjoukje Engels 18671951
Foppe de Jong 1865
Hendrik Jans Engels 18371892
Akke Arjens Stender 18391925
Aafke Alderts de Boer 18141863
Jan Hendriks Engels 18111870
Dirkje Visser 18421846
Jacob Visser 18441846
Dirkje Visser 1847
Zyetje Visser 1848
Douwe Visser 18821970
Antje Wijnberg 18871963
Grietje Visser 1883
Jan Visser 18851961
Betje Engels 18881953
Wytske Visser 1888
Dirk de Jong 1887
Jacob Visser 18501936
Trijntje Gorter 18521929
Trijntje Visser 1852
Douwe Alderts Visser 18111876
Wytske Jacobs van der Meij 18131881
Hendrik Alberts Klein 18201866
Gertje Gerrits Klein 1821
Jan Alberts Klein 18201825
Trijntje Alberts Klein 18231875
Meindert Alberts Klein 18251863
Albert Klein 1867
Meintje Klein 18711907
Teunis Strijd 1869
Dirk Klein 18731873
Elisabeth Klein 18761926
Jan Livius Dubblinga 18571914
Jan Alberts Klein 18311888
Jantje de Boer 18371915
Albert Jansen Klein 18001884
Maayke Thijsen Visser 1790
Dirkje Hendriks Dokter 17761846
Aldert Pieters de Boer 17621826
Jan Hendriks Bollebakker
Trijntje Dekker 18621950
Adrianus Vreugdenhil 18561931
Antje Dekker 18631949
Adrianus Jonker 18521926
Antje Dekker 18651882
Klaaske Dekker 18671877
Jantje Dekker 18701883
Jacobina Dekker 18731952
Tjeerd Wijnberg 18851956
Neeke Dekker 18751883
Klaaske Dekker 18781956
Jan Visser 18771970
Geesje Dekker 18811884
Klaaske Klazen Neij 18381901
Leendert Jans Dekker 18361908
Klaas Bottes Neij 18121897
Antke Gerbens Roep 18151840
Douwe Neij 18661924
Engeltje Bruin 18661949
Martje Neij 18681889
Klaas Neij 18701942
Catharina Manje 18761968
Antje Neij 18741967
Lolke de Vries 18731962
Folkert Neij 18761955
Sytske Wijnberg 18811962
Etje Neij
Jetske Neij
Rinske Neij 18791957
Klaas Wijnberg 18781940
Jan Neij 18811940
Antje Visser 18841969
Trijntje Neij 18851967
Gerrit Neij 18871887
Klaaske Neij 1888
Botte Douwes Neij 18431922
Sytske Folkerts Visser 18461916
Jan Neij 18461933
Klaas Neij 1849
Antje Neij 18521863
Klaaske Neij 1857
Johan Anton Olausson 18551922
Johanna Neij 18611951
Arjen Nobel 18571929
Douwe Bottes Neij 18161864
Tjeerdtje Jans van der Zwaag 18181886
Leendert Stender 18551873
Jan Stender 18571857
Jan Stender 18581900
Grietje de Jong 18661938
Gooi Stender 18601862
Johanna Maria Hendrica den Dunnen 1904
Pieter Abraham Gerardus den Dunnen 1905
Klaaske Stender 18621943
Abraham Gerardus den Dunnen 18661911
Hendrik Bakker 18461898
Janke Klazen van der Laag 18401903
Willem Bakker 18791921
Antje Wijnberg 18801931
Jan Bakker 18821922
Jacob Bakker 18841912
Simon Bakker 18901953
Botte Bakker 18501916
Akke Stender 18541942
Hieke Bottes Neij 18221903
Pieter Leenderts Stender 18131895
Jan Hendriks Bakker 18221852
Klaaske Hendriks Dokter 17781857
Botte Wiebes Neij 17741829
Pietje Hendriks Dokter 18341838
Neeltje Hendriks Dokter 18351839
Martje Piers Visser 1865
Trijntje Piers Visser 18711875
Seyke Piers Visser 18731953
Botte Visser 18671944
Martje Visser 18641931
Rinze Visser 18611922
Pietje Hendriks Dokter 18391908
Pier Goois Visser 18381882
Grietje Jeppes de Groot 18751947
Pieter Aalfs 18721924
Trijntje de Groot 18761921
Jacob Brouwer 18671953
Gijsbert Jeppes de Groot 18771933
Neeltje Hendriks Dokter 18421878
Jeppe Gijsbert de Groot 18221895
Hendrik Douwes Dokter 18091842
Trijntje Cornelis van der Meij 18051880
Nanne Douwes Dokter 18101827
Jan Douwes Dokter 18111881
Grietje Minnes Potstra 18121896
Pietje Dokter 1841
Hermen Jan van Leuven (Mol) 1820
Cornelis Dokter 18431922
Aaltje Lolkes Kanger 18461919
Jacobus Bosch 18731876
Ytske Bosch 18781964
Jacob de Jong 18761918
Jitsche Bosch 18811953
Gerard Theodoor Romer 18801961
Jansje Dokter 18461935
Sijtze Bosch 18451881
Freerk Douwes Dokter 18121848
Ytske Jans de Boer 18131868
Gerrit Douwes Dokter 18161876
Klaas Douwes Dokter 1818
Tjeerd de Leeuw
Neeltje Borsch 18481940
Pieter ‘Weima’ de Leeuw 18491911
Douwe Borsch 18511851
Douwe Borsch 18521852
Tjeerd Borsch 18771965
Martje Brouwer 18751900
Trijntje van der Laag 18841955
Douwe Taedes Borsch 18571886
Antje Pieters Ruijgh 18571877
Trijntje Douwes Dokter 18201885
Taede Lolles Borsch 18171884
Douwe Dokter 18551937
Klaaske Barf 18591882
Antje Barf 18611939
Pietje Dokter 18621935
Symen Klip 1862
Pieter Visser 18881947
Emma Wilhelmina Theresia van der Weel 18911925
Jacob Visser 18921893
Jacob Visser 1895
Hiltje Visser 1897
Hiltje Visser 1899
Izak Petrus Heinrich Bakker 18971980
Douwe Visser 1901
Jacoba Wilhelmina Schipper 19021979
Antje Dokter 1859
Barend Visser 18561909
Jacob Douwes Dokter 18221874
Aafke Jobs Visser 18281875
Bregje Jans Barends 18531866
Sjoukjen Douwes Dokter 18241896
Jan Hanzes Barends 18221854
Gerrit Cornelis Bruin 18221908
Jantje Sparrius 18771877
Trijntje Sparrius 18771877
Hendrik Sparrius 18781891
Jantje Sparrius 18801956
Hidde de Jong 18801956
Trijntje Sparrius 18811960
Johannes Bakker 18651905
Cornelis de Boer 18611925
Douwe Sparrius 18841940
Saapke de Vries 18911967
Pietje Sparrius 18861971
Jan de Groot 18861961
Jan Sparrius 18881910
Marten Sparrius 1890
Wietske Sparrius 18921893
Hendrik Sparrius 18941933
Maaike Visser 18961981
Pietje Douwes Dokter 18541948
Botte Hendriks Sparrius 18481928
Douwe Douwes Dokter 18261877
Jantje Bleeker 18221902
Pietje Dokter 1859
Nanne Douwes Dokter 18291860
Tjitske Gerrits Brouwer 18311903
Douwe Hendriks Dokter 17821848
Pietje Nannes Gorter 17881874
Foekje Brouwer 18641943
Willem Nieuwenhuizen 18591935
Anna Catharina Brouwer 18661957
Johan Anton Olausson 18551922
Jacob Brouwer 18671953
Trijntje de Groot 18761921
Siipke Brouwer 18701936
Hiltje de Vries 18701957
Getje Brouwer 18711948
Lucas Hopman 18691945
Klaas Brouwer 18741890
Grietje Brouwer 18751962
Hendrik Willem de Boer 18731928
Folkert Brouwer 18781963
Seyke Visser 18791946
Age Brouwer 18821948
Hendrik Jacobs Brouwer 18351891
Engeltje Sipkes Visser 18381926
Foekje Brouwer 18621941
Hendricus Frederik de Herder 18481911
Johannes Brouwer 18661916
Welmoed van der Meij 18671955
Trijntje Brouwer 18691961
Barend Nagtegaal 18661923
Jacoba Brouwer 18721874
Klaas Brouwer 18721939
Janke de Boer 18711952
Klaas Jacobs Brouwer 18401872
Pietje Johannes Bruin 18391924
Wiepkje Wijnberg 18691955
Pieter van Beemen 18611929
Foekje Wijnberg 18711894
Trijntje Wijnberg 18761878
Jacob Wijnberg 18791971
Fokje Jans IJnsen 18881968
Trijntje Wijnberg 18841957
Jan Dirks Visser 18781945
Sypt Wijnberg 18911937
Hieke Jacobs Brouwer 18431915
Hendrik Sypts Wijnberg 18421905
Age Jacobs Brouwer 18451880
Foekje Klazen Dokter 18121872
Jacob Hendriks Brouwer 18111886
Gerrit Dokter 18761952
Trijntje Lap 18771946
Anna Maria Agatha Dokter 18821974
Pieter van der Laag 18681940
Gerrit Gribberts Dokter 18411926
Antje Klazen van der Laag 18431914
Betje Dokter 18731955
Sybren de Groot 18721955
Cornelis Dokter 1874
Maretje Dijkhuis 1877
Gribbert Dokter 18771943
Trijntje Edes 18821923
Antje Heeringa 1897
Wijnand Dokter 18781878
Seyke Dokter 18801938
Piebe van der Zee 18821962
Hieke Dokter 18831925
Otto de Vries 18811945
Klaas Dokter 1886
Hendrica Maria van der Ploeg 18891930
Levenloos jongetje Dokter 18881888
Klaas Gribberts Dokter 18431908
Grietje Cornelis Visser 18491927
Douwe Dokter 18771960
Trijntje Douwes Roep 18721925
Pietje Barf 18741946
Gribbert Cornelis Dokter 18791880
Cornelis Dokter 18451926
Trijntje Douwes Bakker 1845
Hieke Dokter 18481951
Hendrik Visser 18571930
Trijntje Dokter 18501927
Hendrik Dokter 1854
Levenloos jongetje Dokter 18571857
Jacob Dokter 18591859
Gribbert Klazen Dokter 18151902
Benke Gerrits Visser 18141896
Klaas Hendriks Dokter 17841847
Hieke Gribberts de Jong 17771837
Trientje Hendriks Dokter 1789
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501789
Klaas Hendriks Dokter 17081754
Hylkje Sybouts
Sybout Arjens de Boer
Antke Jans
Douwe Gerbrandus Metz 17061764
Jantje Pieters
Dirkje Jobs
Gerbrandus Metz 16651727
Hesther Meinders 16701737
Hans Metz
Mayke Hoites 1681
Meindert Hansen Bootsma
Rinck Upckes