Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Pietje Sparrius

de Groot 1910
de Groot 1913
Martje de Groot
Janna Catharina Wilhelmina de Groot 19211982
Jacob Weits 19211971
NN de Groot 19221922
Pietje Sparrius 18861971
Jan de Groot 18861961
Botte Hendriks Sparrius 18481928
Janke de Boer 18511873
Pietje Douwes Dokter 18541948
Hendrik Martens Sparrius 18041871
Trijntje Bottes Neij 18071871
Marten Hendriks Sparrius 17661837
Pietje Gerrits Appelman 17701844
Hendrik Martens Sparrius
Martje Gerbens Binnema
Gerrit Gabbes ...
Binke Douwes
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Klaas Jobs Bakker
Betske Jacobs .
Willem Hendriks de Boer 18311904
Elisabeth Douwes Neij 18301856
Ake Hendriks ‘Antke’ Brouwer 18261902
Hendrik Willems de Boer 18111893
Janke Drieuwes van der Laag 18071889
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Drieuwes Kempes van der Laag 17611831
Neeke Andries Das 17621823
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Douwe Bottes Neij 18041868
Janke Fopkes Nel 18071857
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Lubbert Cornelis de Ruiter 1755
Pietke Hendriks Bakker 1755
Douwe Douwes Dokter 18261877
Jantje Bleeker 18221902
Douwe Hendriks Dokter 17821848
Pietje Nannes Gorter 17881874
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501840
Nanne Cornelis Gorter 17521824
Sjoukje Outgers Zwart (Swart) 17621834
Johannes Jurjen Bleeker 17951844
Wytske Gerbrands de Ruiter 17941889
Jurjen Jacobs Bleeker (Simering) 17411819
Syke Tjerks 17681780
Jantje Harmens 17621819
Gerbrand Jansen de Ruiter 17521841
Sjoukje Tjipkes
Pieter de Groot 1845
Martje Tjeerds van der Meij 1848
Jan Gijsberts de Groot 18211883
Huitje Klazen Platte 18281869
Gertje Pieters van der Meij 18191855
Gijsbert Jans de Groot 17821823
Grietje Jans 1785
Jan Dirks de Groot 17531827
Eeke Gijsberts 17531837
Jan Jobs
Antke Jans
Klaas Rienks Platte 1797
Antje Jacobs van der Bijl 17951853
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Harm Pieters Visser 17431810
Gertje Cornelis van der Meij 17561843
Tjeerd Pieters van der Meij 18141893
Antke Dirks Smit 18181909
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Harm Pieters Visser 17431810
Gertje Cornelis van der Meij 17561843
Dirk Gosses Smid 17861867
Martje Reins Rang 17911849
Gosse Dirks de Vries Smit 17491835
Antke Ædes ... 17551819
Rein Everts Rang 17601837
Pietke Romkes Stoeltje 17671851