Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Douwe Gorter

Trijntje Gorter 19011981
Lucas Jan Hopman 18961959
Klaas Gorter 19021987
Gerritje de Boer 19041987
Antje Gorter 19051978
August Ruijgh 19071978
Jacob Gorter 19091994
Grietje de Boer 19091994
Douwe Gorter 18651953
Seyke Bleeker 18661943
Klaas Sijmons Gorter 18221901
Trijntje Pieters Kat 18351884
Sijmon Jacobs Gorter 17781862
Tiete Sjoerds van der Zee 17831846
Pieter Jacobs Kat 18061864
Neeke Jans Brouwer 18071898
Jacob Cornelis Kat 17731810
Neeke Pieters Akkerman 17641812
Jan Teunis Brouwer 17711852
Geeske Jans Hekker 17681807
Trijnke Ones de Boer 17771814
Teunis Brouwer
Neeke Teunis
Jan Sjoerds Hekker
Tetke Dirks
Jantje Theunis
Jacob Jurjens Bleeker 18241913
Rinske Jobs Visser 18291911
Jurjen Jacobs Bleeker 17951874
Tetske Piers ‘Getje’ Visser 17971870
Jacob Jurjens Bleeker 17721821
Antje Hendriks Dokter 17741846
Jurjen Jacobs Bleeker (Simering) 17411819
Syke Tjerks 17681780
Jantje Harmens 17621819
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501840
Pier Hendriks Bakker
Seike Pieters
Job Gerrits Visser 17881866
Antje Alderts Visser 17941876
Gerrit Jobs Visser 17551835
Rinske Eeuwes ...
Aldert Pieters de Boer 17621826
Aafke Barents 17651803
Dirkje Hendriks Dokter 17761846
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501840