Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Grietje de Jong

Privé
Privé
Grietje ‘Grace’ Brouwer 19292012
Lubbert ‘Lewis’ Smedes 19302006
Gerrit Brouwer 19021973
Janke Bakker 19071991
Grietje de Jong 18661938
IJnse Brouwer 18621940
Jan Stender 18581900
Douwe Jans de Jong 18191897
Neeke Sjoerds de Boer 18261904
Jan Douwes de Jong 1791
Pietke Gerrits Gorter 17911834
Douwe Jobs
Dieuke Jans 1818
Gerrit Renses
Trijnke Haijes
Sjoerd Barends de Boer 17831841
Neeke Foppes Schaap 1788
Barend Willems de Boer
Grietje Sjoerds . 1814
Fokke Tjerks Schaap
Neeke Jans 1818
Jacob Gerrits Brouwer 18291908
Antke Willems de Boer 18391937
Gerrit Jacobs Brouwer 17871837
Martjen Hendriks de Jong 17911867
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Age Gerrits 1798
Krynke Jacobs 1799
Hendrik IJnsen de Jong 17631849
Rinske Doekes Bakker 17691850
Doeke Botes Bakker 17301820
Aagje Jacobs 17301825
Willem Willems ‘Tjeerd’ de Boer 18141886
Trijntje Douwes Hennes 18151902
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Hendrik Claasz de Boer 17401793
Antke Willems 17471827
Tjeerd Dirks Visser 17571829
Gelske Jobs 17561808
Douwe Klasen Hennes 17861853
Yme Klazen Bakker 17881875
Pieter Leenderts Stender 18131895
Hieke Bottes Neij 18221903
Leendert Pieter Stender 17861864
Akke Arjens Nobel 17911872
Pieter Jansen Stender 17511828
Tjitske Jansen Visser 17581833
Jan Pieters Stender 1723
Fokeltje Leenderts 1722
Arjen Arjens Nobel 17531829
Beatrix Willems de Boer 17551834
Ariaan Pieters Nobel 1753
Akke Hendriks 17251788
Willem Hendriks de Boer
Trijntje Hendriks
Botte Wiebes Neij 17741829
Klaaske Hendriks Dokter (Dok) 17781857
Wiebe Neij 17431806
Aafke Jans ...
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501840
Klaas Hendriks Dokter 17081754
Hylkje Sybouts
Douwe Gerbrandus Metz 17061764
Dirkje Jobs