Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Thomas Jans Klip

Antke Brouwer 18991994
Kersje van Tuinen 18961950
Alida Klip 18681964
Douwe Brouwer 18651922
Jantje Klip 18991972
Douwe van der Meij 18931966
Jan Klip 18711957
Bregje van Tuinen 1874
Thomas Jans Klip 18421934
Jetske Jans de Boer 18411912
Jan Thomas Klip 18071844
Trijnke Dirks ‘Trijntje’ Veerman 18001840
Aukje Klazen Molenaar 18071853
Thomas Jansen Klip 17621853
Caroline Paulus 1807
Trijntje Arjens Nobel 17841875
Jan Tomas
Lijsbeth Gerrits
Arjen Arjens Nobel 17531829
Beatrix Willems de Boer 17551834
Ariaan Pieters Nobel 1753
Akke Hendriks 17251788
Willem Hendriks de Boer
Trijntje Hendriks
Dirk Cornelis Veerman
Antke Teunis ...
Klaas Reinders Molenaar 17711848
Anke Keimpes de Groot
Jan Abrahams de Boer 18021875
Yenske Ales Kooyker 18041835
Aaltje Arends Barf 18031891
Abraham Jans de Boer 17551827
Dirkje Dirks
Pietke Jacobs Mars 1795
Jan Jansz de Boer
Jetske Abrams ...
Ale Klazen Kooijker 17681825
Elsebeth Hermans ...
Klaas Ydes Kooijker 17301814
IJnske Sijtses ...
Arend Hansen Barf 17651812
Antje Sypts Wijnberg 17771845
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Arend Hansen Barf 1709
Trijntje Jacobs 17081743
Renske Wijbrens 17061762
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Sypt Gerrits Visser 17441824
Aaltje Klasen Wijnberg 17421820
Gerrit Sypts 17011782
Antje Eintes
Klaas Pieters Wijnberg
Trijntje Pieters