Amelanders

  • Use compact layout

Interactive tree of Willem Gerbens Toren

Gerben Toren 18841962
Jantje van der Heide 18801960
Gerbentje “Gepke” Toren 19071943
Lieuwe Hoekstra 19041997
Ruurd Toren 19091987
Tietje Sytsma 19081999
Aafke Toren 19102004
Bartholomeus “Bart” van der Valk 19121958
Willem Toren 19121970
Jieke van Boerum 19101997
Jan Toren 18861913
Baukje Kamma 18861940
Levenloos meisje Toren 18871887
Hendrikus Toren 1888
Catharina Anna Hubertina Alberts 1895
Andries Toren 18911974
Wytske Bakker 1887
Willem Gerbens Toren 18521897
Aafke Norberhuis 18581881
Gerbentje Jans van Duinen 18511891
Maria van Buren 18641938
Gerben Jans Toren 18211890
Henderina Jans Stuut 18191854
Aaltje Sybrands Bakker 18201892
Jan Gerbrands Toren 17861855
Antje Davids Vellema 17921875
Gerbrand Theunis Toren 17431836
Saapke Jacobs
David Andries Vellema 17661836
Jantje Douwes 17671849
Andries Geerts
Antje Sijbes
Douwe
Gooike
Jan Ooites Stuut 17961887
Eeckje Heeres “Eelkje” Scholtz 17941848
Hoyte Hayes
Hindrikje Jans Stuut
Heere Tjeerds Scholtz 17741819
Grietje Paulus Slot 17511816
Paulus Hendriks 17191763
Janke Sijes 1745
Yetske Eintes 1747
Hiltje Tjepkes
Sijbrand Obbes “Siebren” Bakker 17801829
Hiltje Geerts Brouwer 17831873
Obbe Barents Bakker
Wiepke Poppes Hagius 17381816
Poppe Hagius
Aaltje van den Bosch
Geert Pieters Brouwer 17481809
Metke Paulus 17521838
Pieter Eedes
IJbeltje Tjepkes
Paulus Hendriks 17191763
Janke Sijes 1745
Yetske Eintes 1747
Hiltje Tjepkes
Geert Uilkes Norberhuis
Tjitske Roelofs van Dijk
Jan Freerks van Duinen
Maaike Andries Sjoerdsma
Freerk Abes van Duinen
Grietje Jans Havinga
Maarten van Buren
Klaasje Barendregt