Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Hans Arends Barf

Arend Hansen Barf 1701
Teunis Jacobs 1728
Teunis Hansen Barf 17551757
Teunis Hansen Barf 1757
Janke Jansen de Ruiter 17501840
Dirk Hansen Barf 1760
Beatrix Hansen Barf 1765
Beatrix Hansen Barf 1770
Jantje Hansen Barf 1772
Sipke Luitjes Postma 1801
Geeske Luitjes Postma 1803
Bejateris Postma 18151841
Michiel Christiaan de Graaff 18131879
Hans Luijtjes Postma 18181864
Margaretha Nauta 18171876
Barber Hansen Barf 17741827
Luitje Sipkes Postma
Jacob Hansen Barf 1777
Wessel Hansen Barf 1781
Hans Jacobs Barf 1730
Aaltje Dirks 17321769
Geeske Wessels 1736
Claas Jacobs 1734
Neelke Jacobs 1739
Barber Jacobs 17421745
Barber Jacobs 1745
Beatrix Hansen Barf 1704
Jacob Teunis 1755
Hans Arends 17371739
Hans Arends Barf 18021829
Aaltje Arends Barf 18031891
Jan Abrahams de Boer 18021875
Sypt Arends Barf 18061836
Sjoukje Arends Barf 18091881
Johan Heinrich Lindert 18141894
Jacob Arends Barf 18111889
Pietke Gerrits Visser 18171883
Arend Hansen Barf 17651812
Antje Sypts Wijnberg 17771845
Meindert Gribberts Barf 1798
Sjoukje Gribberts Barf 18101866
Douwe Jans Bakker 18101899
Gribbert Hansen Barf 17671839
Dieuwke Meinderts Visser 17571808
Hieke Hendriks Dokter 17701841
Trijntje Hansen Barf 1769
Antje Hansen Barf 17721840
Jan Boodens
Tjeerd Cornelis van der Meij 18021847
Hans Cornelis van der Meij 18041872
Trijntje Cornelis van der Meij 18051880
Hendrik Douwes Dokter 18091842
Sjoukje Cornelis van der Meij 18081887
Botte Gosses Visser 18081891
Willem Cornelis van der Meij 18101891
Rinske Yzaaks Visser 18151887
Arend Cornelis van der Meij 18121813
Antje Cornelis van der Meij 18141889
Tjeerd Jobs Visser 18051883
Neeltje Hansen Barf 17741848
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Ytske Hansen Barf 1778
Hans Hansen Barf 18161852
Aaltje Hessels Foppes 18091858
Antje Hansen Barf 18181855
Tjerk Klazen Molenaar 18141867
Gerrit Hansen Barf 18201902
Betske Douwes Neij 18361907
Arend Hansen Barf 18221863
Baukje Baukes Visser 18211866
Douwe Hansen Barf 18241907
Hilke Jans Roep 18321898
Gribbert Hansen Barf 18271830
Sjoukje Hansen Barf 18301838
Hans Hansen Barf 17811870
Saapke Gerrits Roep 17851868
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Arend Hansen Barf 1709
Trijntje Jacobs 17081743
Renske Wijbrens 17061762
Grietje Hansen Barf 1711
Hendrik Rooske
Klaas Hansen Barf 1714
Hans Hansen Barf 1742
Haaije Hansen Barf 1742
Neeke Hansen ‘Neeltje’ Barf 1748
Hans Hansen Barf 17161792
Antke Haijes
Hans Arends Barf
Neelke Klases
Arend Barf