Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Gerrit Gerbrands Roep

Pieter Gerbens Roep 18131884
Trijntje Dekker 18621950
Adrianus Vreugdenhil 18561931
Antje Dekker 18631949
Adrianus Jonker 18521926
Antje Dekker 18651882
Klaaske Dekker 18671877
Jantje Dekker 18701883
Jacobina Dekker 18731952
Tjeerd Wijnberg 18851956
Neeke Dekker 18751883
Klaaske Dekker 18781956
Jan Visser 18771970
Geesje Dekker 18811884
Klaaske Klazen Neij 18381901
Leendert Jans Dekker 18361908
Antke Gerbens Roep 18151840
Klaas Bottes Neij 18121897
Gerrit Gerbens Roep 18181897
Botte Tromp 18771877
Froukje Tromp 18781947
Tjerk Gerbens de Vries 18771971
Botte Tromp 18811974
Johanna Tromp 18811933
Jacob Tromp 18851981
Jantje Jacobs Roep 18511922
Gooi Bottes Tromp 18501929
Jacob van der Meij 18851970
Sientje Rienks Visser 18881945
Dina de Boer 19061996
Willem van der Meij 18921972
Antje Swart 18911961
Froukje van der Meij 18941924
Josephus Wilhelmus Princen 18901969
Baukje de Vries 18801954
Cornelis Nobel 18821970
Stientje Jacobs Roep 18531905
Yzaak van der Meij 18451898
Douwe Jacobs de Vries 18511881
Froukje Visser 18781907
Gerlof Visser 18801959
Catharina Geertruida Visser 18611939
Jacob Visser 18821969
Aaltje van Till 18861957
Monte Visser 18871971
Neeke Visser 18871943
Jan Visser 18891974
Truida de Jong 18911966
Trijntje Visser 18931916
Siebe Visser 18951916
Jantje Visser 18971940
Trijntje Jacobs Roep 18551900
Siebe Gerlofs Visser 18551912
Sytske Jacobs Roep 18571857
Sientje Visser 18841945
Huibert Jacob de Wit 1886
Gerardus van den Berg 18841924
Jacoba Visser 18851960
Cornelis Jelle Staalstra 18891944
Hendrik Visser 18871889
Hendrik Visser 18901948
Geertje Jonker 18901983
Froukje Visser 18921958
Johannes Cornelis Herter 18941962
Johannes Jacobus Schutte 18921960
Helena Margaretha ‘Hillegriet’ Roep 18581954
Sybe Visser 18521911
Jacob Gerbens Roep 18201859
Froukje IJsbrands Visser 18211859
Jantje Roep 18551863
Andries Roep 18571858
Gerben Roep 18611885
Abraham Jacob Verhaar 18911918
Klaas Verhaar 18931927
Robertus Verhaar 1895
Alida van de Voorde 1903
Gerben Verhaar 1898
? ?
Hendrik Verhaar 19041991
Yenske Roep 18641948
Robertus Verhaar 18571904
Klaas Gerbens Roep 18231885
Hiltje Andries Vellema 18241909
Trynke Gerbens Roep 18261827
Gerben Gerrits Roep 17831870
Jantje Pieters Akkerman 17831862
Hans Barf 18491849
Hans Hansen Barf 18161852
Aaltje Hessels Foppes 18091858
Douwe Gerbens de Vries 18741901
Antje Pieters van der Meij 18771934
Tjerk Gerbens de Vries 18771971
Froukje Tromp 18781947
Seeske de Vries 18811911
Antje Molenaar 18491881
Gerben Douwes de Vries 18391882
Sjoukje Molenaar 18511872
Aukje Molenaar 18531855
Antje Hansen Barf 18181855
Tjerk Klazen Molenaar 18141867
Pieter Barf 19061983
Trijntje Barf 19102000
Gerrit Barf 19091979
Jansje Bakker 19101960
Arend Barf 18671944
Antje Pieters van der Meij 18771934
Douwe Barf 18701959
Elisabeth Barf 18711920
Pietje Bakker 19001985
Jan Jans IJnsen 18911968
Andries Adema 18971940
Saapke Barf 18741949
Douwe Bakker 18721957
Hannes Nagtegaal 19022001
Elisabeth Nobel 18991982
Gerrit Nagtegaal 19041988
Jetske Nobel 19041983
Jan Nagtegaal 19051971
Ida Nagtegaal 19061907
Arend Nagtegaal 19071907
Ida Nagtegaal 19092002
Pieter Hofker 19091987
Arend Nagtegaal 19101988
Douwe Nagtegaal 19111911
Grietje Nagtegaal 19132004
Pieter de Boer 19111983
Betje Nagtegaal 19142003
Benjamin Johannes Manje 19142000
Douwe Nagtegaal 19161916
Antje Nagtegaal 19161917
N.N. 1920
Janke Barf 18751939
Barend Nagtegaal 18751945
Gerrit Hansen Barf 18201902
Betske Douwes Neij 18361907
Baukje Barf 18751929
Arend Barf 18821959
Trijntje Bus 1889
Jan Barf 18841940
Rinske Tigchelaar 18961953
Gerritje Barf 1888
Johannes Barf 18901891
Johannes Barf 19021951
Cornelia Bakker 1904
Hannes Barf 18531935
Geesje Dekker 18531890
Bregje Bruin 18581930
Baukje van der Meij 18811939
Evert Bakker 18851959
Willem van der Meij 18831911
Rinske van der Meij 18841891
Arend van der Meij 18871940
Alberdina Hoekstra 1887
Kornelis van der Meij 18881969
Johanna van Tuin 18941924
Henriëtte van Nieuwkasteel 18991975
Rinsje van der Meij 18931960
Klaas Nagtegaal 18921971
Anna Cornelia Barf 18551914
Cornelis Willems van der Meij 18531903
Gerrit Arend Barf 18571859
Gerrit Barf 18601870
Arend Hansen Barf 18221863
Baukje Baukes Visser 18211866
Klaaske Barf 18591882
Douwe Dokter 18551937
Antje Barf 18611939
Douwe Dokter 18551937
Hans Barf 18641864
Jitske Barf 18651884
Hans Barf 18681872
Sjoukje Barf 18701872
Sjoukje Barf 18731882
Douwe Hansen Barf 18241907
Hilke Jans Roep 18321898
Gribbert Hansen Barf 18271830
Sjoukje Hansen Barf 18301838
Saapke Gerrits Roep 17851868
Hans Hansen Barf 17811870
Douwe de Vries 18411848
Froukje de Vries 18801916
Cornelis Lammes 18791910
Gerben de Vries 18841960
Elisabeth Nobel 18881965
Rinze de Vries 18431921
Neeke Goois Visser 18391881
Tietje de Vries 18431929
Adam Grim 18731944
Froukje Grim 18751946
Jacob Grim 18781942
Cornelis Grim 18811954
Elisabeth Grim 18861942
Antje de Vries 18441915
Cornelis Grim 18361906
Sies de Vries 18461854
Pietje de Vries 18481849
Baukje de Vries 18801954
Cornelis Nobel 18821970
Douwe Jacobs de Vries 18511881
Stientje Jacobs Roep 18531905
Pier Hendrik Frederik Visser 1881
Sietske Smit 1881
Pietje de Vries 18541920
Foppe Visser 18501919
Baukje de Vries 18591871
Sies de Vries 18631864
Jacob Douwes de Vries 18111883
Froukje Ritskes van der Wal 18191900
Gerrit Douwes de Vries 1813
Anke de Vries 18151816
Anke Gerrits Roep 17871865
Douwe Jacobs de Vries 17881872
Fopke Douwes Roep 18691891
Douwe Roep 19031982
Sientje Visser 19162010
Janke Roep 19051984
Jacob ‘Jaap’ Kanger 18921967
Rinske Roep 19071993
Jan Douwe de Boer 19051986
Jacob Roep 19131949
Grietje de Boer 19101996
Aafke Roep 19152005
Tjipke IJnsen 19151990
Douwe Douwes Roep 18701944
Aafke Bleeker 18751950
Jan Douwes Roep 18711895
Trijntje Douwes Roep 18721925
Douwe Dokter 18771960
Johannes Douwe van der Breggen 19041911
Janke Wilhelmina van der Breggen 19052000
Willem van Heusden 19041983
Klaaske Douwes Roep 18741963
Gerrit van der Breggen 18791942
Gerrit Douwes Roep 18761876
Jan Roep 19161999
Getje de Jong 19161989
Jacob Roep 19171917
Jacob Roep 19192008
Gerrit Douwes Roep 18771947
Elisabeth Nobel 18801947
Dirk Douwes Roep 18781942
Janke Douwes Roep 18801880
Janke Douwes Roep 18811918
Cornelis Douwes Roep 18821886
Douwe Jans Roep 18251914
Janke Douwes Bakker 18421892
Klaas van der Laag 18831962
Trijntje Sipkes Visser 18861955
Trijntje van der Laag 18841955
Tjeerd Borsch 18771965
Antke van der Laag 18861983
Jacobus van der Toorn 1892
Ida van der Laag 18871948
Dirk Vis 18871915
Willem Sijbrand de Graaff 18781948
Renske van der Laag 18921983
Gerrit de Boer 18871980
Drieuwes van der Laag 18501938
Taetke de Vries 18571951
Hieke van der Meij 18911964
Cornelis ‘Kees’ Visser 18901947
Freerk van der Meij 1889
Douwe van der Meij 18931966
Maartje Bakker 18931917
Jantje Klip 18991972
Anna Visser 18811907
Jan Joosten 18781914
Hieke Visser 18911964
Klaaske van der Laag 18511893
Rinse van der Meij 18461926
Jan Jans Visser 18471886
Klaas van der Laag 18541884
Petronella Sparrius 18921892
Antje van der Laag 18561935
Jacob Lourens Sparrius 18551936
Antke van der Laag 18911958
Klaas Jansma 18901973
Sytske van der Laag 18941965
Pieter ‘Piet’ Faber 18871964
Gerrit van der Laag 18971978
Martha Visser 18971986
Pieter van der Laag 18991982
Aafke Ruijgh 1995
Aagje van der Laag 19021998
Jacob Borsch 18961954
Jan Frederik van der Laag 19051964
Maria Ebelina Lamer 19081995
Jan van der Laag 18581932
Aukje ‘Aagje’ IJnsen 18621911
Douwe van der Laag 18601901
Neeke van der Laag 18621862
Cornelia Johanna van der Laag 18881975
Adrianus Leonardus Bos 18871971
Anna Frederika van der Laag 18901933
Franciscus Carel Maria Cornelius Notten 18861948
Hendrika Josepha van der Laag 18921918
Johannes Jacobus Nuijten 18911968
Klaaske Johanna van der Laag 18971973
Adrianus Johannes Maas 18981940
Petrus Paulus ‘Piet’ van der Laag 18981963
Jacoba Gerardina Maria van Meurs 19031988
Jan Gerrit van der Laag 18991987
Elisabeth Maria Petronella Jacobs 19041982
Freerk van der Laag 19031904
Johanna Maria van der Laag 19071908
Freerk van der Laag 18631922
Johanna Hendrika van Loon 18661895
Maria Johanna Hendriks 18681928
Fopke van der Laag 18661867
Frederika Anna van der Laag 19081983
Willem Wijker 19071981
Anna Gerrittina van der Laag 19091986
Douwe Drieuwes van der Laag 19111995
Maatje Schrier 19172011
Klazina Jannette van der Laag 1913
Engel Krab 19111970
Gerrit Frederik van der Laag 19212011
Hendrina Damen 19312011
Petronella Maria van der Laag 1924
Adrianus Hubertus van Diepen 19121991
Pieter van der Laag 18681940
Anna Maria Agatha Dokter 18821974
Gerrit van der Laag 18701875
Antke Jans Roep 18271885
Freerk Klazen van der Laag 18241901
Fopke Jans Roep 18291853
Klaaske Barf 18591882
Douwe Dokter 18551937
Antje Barf 18611939
Douwe Dokter 18551937
Hans Barf 18641864
Jitske Barf 18651884
Hans Barf 18681872
Sjoukje Barf 18701872
Sjoukje Barf 18731882
Hilke Jans Roep 18321898
Douwe Hansen Barf 18241907
Gerrit Jans Roep 1833
NN Roep 18661866
Gerrit Jans Roep 18671868
Gijsbert Lap 18961944
Foekje van Beemen 18991989
Jan Lap 18971979
Klaaske Jans Roep 18691957
Lolke Lap 18631902
Jantje Jans Roep 18721928
Jan Jans Roep 18351894
Jeltje Hendriks Bakker 18361928
Bauwkje Sorgdrager 18661932
Klaaske Sorgdrager 18681932
Betting Pascum 1858
Dieuwke Sorgdrager 18711887
Saapke Sorgdrager 18721886
Cornelia Sorgdrager 18751917
Derk Gerritse 18701919
Cornelis Sorgdrager 19141993
Hendrik ‘Henk’ Sorgdrager 19162013
Privé
Jan Sorgdrager 18791946
Rimkje Brouwer 18801973
Jetske Jans Roep 18371911
Cornelis Jans Sorgdrager 18371904
Gerhardus Johannes Wessing 18891982
Wilhelmina Birkhoff 1890
Catharina Theodora Johanna Wessing 18911958
Jozef Philip Abbink 18911918
Gerarda Johanna Geertruida Wessing 18971955
Julius Stephanus Philippus Dordregter 1892
Trijntje Bakker 18651910
Gerhardus Johannes Wessing 18621927
Klaaske Bakker 18671867
Klaaske Bakker 1868
Jantje Bakker 1869
Antje Bakker 18711958
Hiltje Bakker 18731954
Johan Bernard Muller 1874
Jan Bakker 1874
Douwe Bakker 1876
Klaaske Bakker 1911
Otto Sikko Lofvers 1916
Dirk Douwe Bakker 19131981
Sophia Trijntje Baart 19122006
Foppe Jan Bakker 18791939
Agatha Scheltes Scheltema 18771960
Hidde Bakker 1880
Klaaske Jans Roep 18391884
Dirk Douwes Bakker 18381884
Saapke Jans Roep 18411918
Cornelis Arjens Nobel 18251913
Jan Gerrits Roep 17901878
Klaaske Fopkes Nel 17981885
Hille Gerrits Roep 1792
Douwe Gerrits Roep 17961815
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Gerben Clases ‘Gerbrand’ Roep
Tietke Reinders
Sake Gerrits
Klaas Hilles
Jadtke Gerbens Roep
Gerben Cornelis Roep 16301681
Antje Romckes
Antje Mellis 1668
Jan Minnes Douwes 1764
Aukjen Douwes 1764