Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Antje Hansen Barf

Gerben Douwes de Vries 19011982
Jansje Engels 19081978
Douwe Gerbens de Vries 18741901
Antje Pieters van der Meij 18771934
Bartha Haan 19262018
Antje de Vries 19021994
Ane Haan 18971969
Douwe Tjerk de Vries 19031968
Lobke Spanjer 19011968
Jantje de Vries 19051997
Siebe Visser 19041985
Froukje de Vries 19071987
Klaas Jans IJnsen 18921977
Gerben de Vries 19081984
Gooi de Vries 19101948
Tjerk Gerbens de Vries 18771971
Froukje Tromp 18781947
Seeske de Vries 18811911
Antje Molenaar 18491881
Gerben Douwes de Vries 18391882
Sjoukje Molenaar 18511872
Aukje Molenaar 18531855
Antje Hansen Barf 18181855
Tjerk Klazen Molenaar 18141867
Hans Hansen Barf 17811870
Saapke Gerrits Roep 17851868
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Arend Hansen Barf 1709
Trijntje Jacobs 17081743
Renske Wijbrens 17061762
Hans Arends Barf
Neelke Klases
Jacob Romkes
Yebele Jans
Wijbren Clasen
Trijntje Jochums
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Gribbert Gribberts
Sjoukje Harmens
Rein Gerrits
Fettje Fookes
Sybout Arjens de Boer
Antke Jans
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Gerben Clases ‘Gerbrand’ Roep
Tietke Reinders
Sake Gerrits
Klaas Hilles
Jadtke Gerbens Roep
Jan Minnes Douwes 1764
Aukjen Douwes 1764
Klaas Reinders Molenaar 17711848
Anke Keimpes de Groot