Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Betske Douwes Neij

Pieter Barf 19061983
Trijntje Barf 19102000
Gerrit Barf 19091979
Jansje Bakker 19101960
Arend Barf 18671944
Antje Pieters van der Meij 18771934
Douwe Barf 18701959
Elisabeth Barf 18711920
Pietje Bakker 19001985
Jan Jans IJnsen 18911968
Andries Adema 18971940
Saapke Barf 18741949
Douwe Bakker 18721957
Hannes Nagtegaal 19022001
Elisabeth Nobel 18991982
Gerrit Nagtegaal 19041988
Jetske Nobel 19041983
Jan Nagtegaal 19051971
Ida Nagtegaal 19061907
Arend Nagtegaal 19071907
Ida Nagtegaal 19092002
Pieter Hofker 19091987
Arend Nagtegaal 19101988
Douwe Nagtegaal 19111911
Grietje Nagtegaal 19132004
Pieter de Boer 19111983
Betje Nagtegaal 19142003
Benjamin Johannes Manje 19142000
Douwe Nagtegaal 19161916
Antje Nagtegaal 19161917
N.N. 1920
Janke Barf 18751939
Barend Nagtegaal 18751945
Betske Douwes Neij 18361907
Gerrit Hansen Barf 18201902
Douwe Bottes Neij 18041868
Janke Fopkes Nel 18071857
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Klaas Jobs Bakker
Betske Jacobs .
Hans Hansen Barf 17811870
Saapke Gerrits Roep 17851868
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Arend Hansen Barf 1709
Trijntje Jacobs 17081743
Renske Wijbrens 17061762
Hans Arends Barf
Neelke Klases
Jacob Romkes
Yebele Jans
Wijbren Clasen
Trijntje Jochums
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Gribbert Gribberts
Sjoukje Harmens
Rein Gerrits
Fettje Fookes
Sybout Arjens de Boer
Antke Jans
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Gerben Clases ‘Gerbrand’ Roep
Tietke Reinders
Sake Gerrits
Klaas Hilles
Jadtke Gerbens Roep
Jan Minnes Douwes 1764
Aukjen Douwes 1764