Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Arend Barf

Pieter Barf 19061983
Trijntje Barf 19102000
Gerrit Barf 19091979
Jansje Bakker 19101960
Arend Barf 18671944
Antje Pieters van der Meij 18771934
Gerrit Hansen Barf 18201902
Betske Douwes Neij 18361907
Hans Hansen Barf 17811870
Saapke Gerrits Roep 17851868
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Arend Hansen Barf 1709
Trijntje Jacobs 17081743
Renske Wijbrens 17061762
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Gerben Clases ‘Gerbrand’ Roep
Tietke Reinders
Sake Gerrits
Jan Minnes Douwes 1764
Aukjen Douwes 1764
Douwe Bottes Neij 18041868
Janke Fopkes Nel 18071857
Botte Douwes Neij 1813
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Klaas Jobs Bakker
Betske Jacobs .
Pieter Tjeerds van der Meij 18451925
Aukje Douwes Kanger 18511917
Tjeerd Pieters van der Meij 18141893
Antke Dirks Smit 18181909
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Harm Pieters Visser 17431810
Gertje Cornelis van der Meij 17561843
Dirk Gosses Smid 17861867
Martje Reins Rang 17911849
Gosse Dirks de Vries Smit 17491835
Antke Ædes ... 17551819
Rein Everts Rang 17601837
Pietke Romkes Stoeltje 17671851
Douwe Jans Kanger 18181888
Pietje Hendriks Brouwer 18141904
Jan Lolkes Kanger 17801848
Aaltje Sypts Wijnberg 17881818
Lolle Douwes Kanger
Teetke Meinderts Engels 17401820
Sypt Gerrits Visser 17441824
Aaltje Klasen Wijnberg 17421820
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Lubbert Cornelis de Ruiter 1755
Pietke Hendriks Bakker 1755