Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Siebe Barf

Trijntje Barf 1905
Roelof van de Wetering 1901
Jurriaan Barf 19102001
Gerritje Margien Matter 19121980
Siebe Barf 18761958
Elisabeth Visser 18811953
Gerrit Barf 18421903
Trijntje Siebes van der Laag 18451920
Jacob Arends Barf 18111889
Pietke Gerrits Visser 18171883
Arend Hansen Barf 17651812
Antje Sypts Wijnberg 17771845
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Sypt Gerrits Visser 17441824
Aaltje Klasen Wijnberg 17421820
Gerrit Cornelis Visser 17861863
Janke Lubberts de Ruiter 17901863
Lubbert Cornelis de Ruiter 1755
Pietke Hendriks Bakker 1755
Siebe Douwes van der Laag 18191861
Dirkje Wigles Bouma 18121879
Douwe Drewes van der Laag 17941846
Trijntje Siebes Vellema 17981868
Drieuwes Kempes van der Laag 17611831
Neeke Andries Das 17621823
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Siebe Andries Vellema 17691811
Antje Pijtters Wiegersma 17761838
Wigle Folkerts Bouma
Sibbeltje Silles .
Jurjen Gerrits Visser 1857
Elizabeth de Boer 18431921
Gerrit Jobs Visser 18171899
Anke Jurjens Smid 1821
Job Gerrits Visser 17881866
Antje Alderts Visser 17941876
Gerrit Jobs Visser 17551835
Rinske Eeuwes ...
Aldert Pieters de Boer 17621826
Aafke Barents 17651803
Dirkje Hendriks Dokter 17761846
Jurjen Gosses Smid
Ybeltje Gerrits
Harmen Dirks de Boer 18151892
Liesbeth Dirks Visser 18181868
Dirk Harmens
Jantje Minnes
Dirk Taedes Visser 17941845
Trijntje Hiddes Visser 17881857
Taede Montes Visser 17541813
Antje Lolles 17551785
Lysbeth Dirks 17581820
Hidde Pieters Visser 1748
Sjoukje Siebes