Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Remke Geerts Nagtegaal

Meindert Remkes Nagtegaal 1716
Remkien Remkes Nagtegaal 1691
IJsbrand Pieters 1691
Remke Jans Nagtegaal 1724
Job Reijners
Jan Remkes Nagtegaal 1694
Aafke Berents
Eijbert Remkes Nagtegaal 1696
Trijntje Jacobs
Geert Remkes Nagtegaal 1769
Sijtske Remkes Nagtegaal 17701772
Reintje Remkes Nagtegaal 1771
Sijtske Remkes Nagtegaal 1772
Eijbert Remkes Nagtegaal 1774
Neeke Remkes Nagtegaal 1779
Remke Geerts Nagtegaal 1730
Sjoecke Reintjes
Cornelis Geerts Nagtegaal 1732
Foekje Geerts Nagtegaal 17341739
Baukje Geerts Nagtegaal 1737
Benke Maures Visser 17991852
Tjipke Gerbrands de Ruijter 17901864
Antje Gribberts de Jong 17681845
Maurits Cornelis Visser 1803
Gribbert Gribberts de Jong 17951860
Trijntje Jacobs Duijff 17981878
Gribbert Gribberts de Jong 17701813
Klaartje Lubbertus 17661856
Gribbert Cornelis de Jong 17991876
Sjoukje Pieters de Jong 17981881
Jacob Cornelis de Jong 18001813
Foeke Cornelis de Jong 18041861
Everdina Molen 18091868
Folkert Cornelis de Jong 18071874
Gertje Eits Visser 18121892
Cornelis Cornelis de Jong 1810
Elisabeth Dijkhoff 1816
Jacob Cornelis de Jong 18131835
Cornelis Gribberts de Jong 17731855
Hikke Jacobs Visser 17711856
Geert Gribberts de Jong 1772
Foekje Klazen Dokter 18121872
Jacob Hendriks Brouwer 18111886
Gribbert Klazen Dokter 18151902
Benke Gerrits Visser 18141896
Hieke Gribberts de Jong 17771837
Klaas Hendriks Dokter 17841847
Rein Gribberts de Jong 1781
Hendrik Sietjes Hannema 1807
Aaltje Sietjes Hannema 1809
Foekje Sietjes Hannema 1810
Gribbert Sietjes Hannema 18131818
Gribbert Sietjes Hannema 18181897
Jan Sietjes Hannema 18201820
Antje Sietjes Hannema 18231823
Sjoukje Gribberts de Jong 1783
Sietje (Sijtje) Hendriks Hannema 1784
Foekje Geerts Nagtegaal 17391783
Gribbert Gribberts de Jong 1743
Geert Remkes Nagtegaal 1696
Ridu Cornelis Smid 1706
Neeltje Remkes Nagtegaal 1748
Neeke Roelofs Postma 17791853
Lolle Taedes Bors 17801852
Roelof Remkes Nagtegaal 17501780
Rinske Eeuwes
Remke Roelofs Nagtegaal 1722
Sytske Jans
Roelof Remkes Nagtegaal 1699
Boukje Douwes
IJtske Jacobs Nagtegaal 1726
Foekje Jacobs Nagtegaal 1738
Eijbert Jacobs Nagtegaal 1740
Remke Jacobs Nagtegaal 1743
Anna Jacobs Nagtegaal 1743
IJtje Jans Nagtegaal 17871818
Jan Jacobs Nagtegaal 17461786
Neeke Douwes 1782
Roelof Jacobs Nagtegaal 1750
Jacob Remkes Nagtegaal 17031783
Martje Martens 17021736
Caatje Swijghuisen 1783
Remke Geerts Nagtegaal 16651720
Foeck Eijberts
Geert Eeskes 16451679
Ydt Jacobs
Eeske Geerts 1620
PietkeHendriks
Griet Cornelis
Geert Doekes 1595
Pietke Hendriks
Eybert Heres
Foekjen Douwes