Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Geert Jacobs Nagtegaal

Claaske Geerts Nagtegaal 1724
Claaske Geerts Nagtegaal 1725
Jacob Geerts Nagtegaal 1726
Grietje Jacobs Nagtegaal 17641818
Geert Jacobs Nagtegaal 17671849
Jacob Geerts Nagtegaal 17271781
Baukje Feickes 1736
Trijntje Jans 1724
Rixtje Geerts Nagtegaal 1728
Claaske Geerts Nagtegaal 1730
Kersje Thomas Klein 17371782
Auke Geerts Nagtegaal 17311780
Antje Jacobs Simering 17351779
Rixtje Geerts 17321813
Jan Claasz de Boer 17341781
Cornelis Geerts Nagtegaal 1734
Freerk Geerts Nagtegaal 17371781
IJtske Geerts Nagtegaal 1740
Geert Jacobs Nagtegaal 16971776
Grietje Auckes 1697
Jacob Geerts Nagtegaal 16631731
Claeske Eelkes 1704
Rixtje Cornelisdr.
Geert Eeskes 16451679
Ydt Jacobs
Eeske Geerts 1620
Griet Cornelis
Trijn Ockes
Geert Doekes 1595
Pietke Hendriks
Auck Ritskes
Hicke Freercks