Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Anneke Jans Ponne

Klaas Folkert Nagtegaal 1710
Martje Jans
Eeske Folkerts Nagtegaal 1710
Hendrikje Hendriks
Dirk Folkerts Nagtegaal 17151740
Klaas Folkerts Nagtegaal 1717
Kornelis Folkerts Nagtegaal 1727
Anneke Jans Ponne
Folkert Geerts Nagtegaal 16741720
Geert Eeskes 16451679
Ydt Jacobs
Eeske Geerts 1620
PietkeHendriks
Griet Cornelis
Geert Doekes 1595
Pietke Hendriks