Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Eeske Folkerts Nagtegaal

Eeske Folkerts Nagtegaal 1710
Hendrikje Hendriks
Folkert Geerts Nagtegaal 16741720
Anneke Jans Ponne
Geert Eeskes 16451679
Ydt Jacobs
Eeske Geerts 1620
PietkeHendriks
Griet Cornelis
Geert Doekes 1595
Pietke Hendriks