Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Remkje Arents Schols

Remkje Arents Schols
Privé
Arent Heeres Schols 1763
Trijntje Tjeerds
Heere Minnes Schols 1697
Grietje Gosses 1703
Minne Lourens