Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Pietke Douwes Bakker

NN Manje 18571857
Cornelia Manje 18601861
Cornelia Geertuida Manje 18611898
Pietke Douwes Bakker 18341911
Jan Barends Nagtegaal 18331919
Sipke Binnes Manje 18271862
Douwe Dirks Bakker 18071870
Gertje Dirks Kat 18021878
Dirk Douwes Bakker
Tietke Jacobs Visser
Dirk Cornelis Kat
Trijntje Tijssens Visser
Barend Janzen Nagtegaal 18091885
Antje Hansen de Boer 18091851
Jan Barends Nagtegaal 17801864
Hiltje Pieters 17791834
Barend Jans Nagtegaal 17511801
Klaaske Jans 17551825
Jan Hendriks Nagtegaal 17201768
Haaske ‘Hester’ Barends 17231807
Pieter Pieters 17501813
Eeke Rinses 17521823
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Pieter Hansen 17501794
Liesbeth Jacobs
Hans Barents 17211790
Pietke Pieters 17201781
Binne Jacobs Manje 17871829
Pietje Cornelis Bakker 17921862
Jacob Binnes Manje
Sjoukjen Alderts 17501826
Cornelis Doekes Bakker 17571828
Aukje Gosses 17591843
Doeke Botes Bakker 17301820
Aagje Jacobs 17301825
Bote Jans Bakker
Anke Myntsjes
Gosse Pieters Visser
Pietje Tjallings