Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Tjipke Nagtegaal

Jan Nagtegaal 18841908
Tjipke IJnsen 19151990
Aafke Roep 19152005
Augusta Nagtegaal 18861964
Douwe Jan IJnsen 18821966
Pieter Nagtegaal 18911916
Tjipke Nagtegaal 18971974
Betje Johanna Dokter 19041994
Tjipke Nagtegaal 18601929
Hieke Huisman 18621924
Jan Barends Nagtegaal 18331919
Trijntje Tjipkes de Boer 18251870
Pietke Douwes Bakker 18341911
Barend Janzen Nagtegaal 18091885
Antje Hansen de Boer 18091851
Jan Barends Nagtegaal 17801864
Hiltje Pieters 17791834
Barend Jans Nagtegaal 17511801
Klaaske Jans 17551825
Pieter Pieters 17501813
Eeke Rinses 17521823
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Pieter Hansen 17501794
Liesbeth Jacobs
Tjipke Cornelis de Boer 18001826
Gertje Dirks Kat 18021878
Cornelis Jansen de Boer 17661824
Martje Tjeerds Stavanger 17711845
Dirk Cornelis Kat
Trijntje Tijssens Visser
Douwe Dirks Bakker 18071870
Gertje Dirks Kat 18021878
Dirk Douwes Bakker
Tietke Jacobs Visser
Dirk Cornelis Kat
Trijntje Tijssens Visser
Pieter Wiebes Huisman 18291896
Aukje Botes Bakker 18331904
Wiebe Johannes Huisman
Knierke Gerrits Klip