Amelanders

  • Use compact layout

Interactive tree of Hendrik Barends de Boer

Barend de Boer 19111978
Maria Adriana Hylkema 1912
Hendrik Barends de Boer 18731959
Ida Nagtegaal 18761923
Barend Hansen de Boer 18181897
Jantje Jans Kat 18191867
Aafke Hansen Barends 18341890
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Pieter Hansen 17501794
Liesbeth Jacobs 17491812
Hans Barents 17211790
Pietke Pieters 17201781
Sippe Douwes Koning 17531827
Antke Jobs 1810
Fokel Douwes Visser 17841858
Douwe Sippes 17221806
Een nog onbekende vrouw
IJtske Botes 17371826
Douwe Pieters Visser
Rinske Jobs 17571824
Jan Gerrits Kat 17881819
Hester Eeltjes “Hesje” Klein 17881852
Gerrit Jansen Kat 17621793
Sietske Johannes de Rhee 17651826
Jan Jacobs Kat
Jantje Gerrits
Johannes Jacobus de Rhee 17401824
Gertje Gooikes 17361824
Eeltje Sjoerds Klein 17491791
Klaaske Jans Nagtegaal 17511808
Jan Hendriks Nagtegaal 17201768
Haaske “Hester” Barends 17231807
Hans Jansen Barends 17921861
Bregje Jacobs Brouwer 17961852
Jan Hansen Barends 17501800
Antke IJnsen Roos 17621839
Hans Barents 17211790
Pietke Pieters 17201781
IJnsse Eijberts 1728
Antke Pieters
Jacob Ages Brouwer 17581799
Trynke Teekes 17601800
Age Gerrits 1798
Krijnke Jacobs 1799
Barend Barends Nagtegaal 18431899
Jantje de Groot 18411917
Barend Janzen Nagtegaal 18091885
Antje Hansen de Boer 18091851
Trijntje Siebes Vellema 17971868
Jan Barends Nagtegaal 17801864
Hiltje Pieters 17791834
Barend Jans Nagtegaal 17511796
Klaaske Jans 17551825
Pieter Pietersen de Boer 17501813
Eeke Rinses 17521823
Hans Pieters de Boer 17791857
Hikke Sippes Koning 17811870
Pieter Hansen 17501794
Liesbeth Jacobs 17491812
Sippe Douwes Koning 17531827
Antke Jobs 1810
Fokel Douwes Visser 17841858
Siebe Andries Vellema
Antje Pijtters Wiegersma
Cornelis Dirks de Groot 18151895
Gelske Willems de Boer 18171907
Dirk Cornelis de Groot 17861850
Jantje Folkerts Molenaar 17801852
Cornelis Dirks de Groot 17491835
Hijke Jans
Folkert Jans Molenaar 17371804
Antje Jans 17441820
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Hendrik Claasz de Boer 17401793
Antke Willems 17471827
Tjeerd Dirks Visser 17571829
Gelske Jobs 17561808
Trijnke Pieters 17561828