Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Claaske Geerts Nagtegaal

Claaske Geerts Nagtegaal 1725
Geert Jacobs Nagtegaal 16971776
Grietje Auckes 1697
Jacob Geerts Nagtegaal 16631731
Claeske Eelkes 1704
Rixtje Cornelisdr.
Geert Eeskes 16451679
Ydt Jacobs
Eeske Geerts 1620
PietkeHendriks
Griet Cornelis
Auck Ritskes
Hicke Freercks