Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Jacob Mosterman

Janke Mosterman 18811963
Tjeerd Kiewied 18821956
Jan Mosterman 18831889
Jelske Mosterman 18841962
Tiemon Boelens 18841963
Ieke Jacobs Mosterman 18861904
Jacob Mosterman 18511936
Grietje de Jong 18531887
Jan Hendriks Mosterman 18161901
Rinske Douwes Molenaar 18181841
Janke Jacobs de Boer 18221881
Hendrik Leenderts Mosterman 17771853
Ignatia Pieters ‘Yeke’ Beijaard 17861874
Leendert Jans Mosterman 17581844
Ytje Jansen ‘Itien’ 17571828
Jan Pieter Mosterman
Anke Leenderts
Pieter Jansen Beijaard
Tietje Hendriks
Douwe Cornelis Molenaar 17861880
Aleida Gerbrands ‘Aaltje’ de Jong 17861813
Doetje Teunis de Roos 17971891
Cornelis Jacobs Molenaar 17521824
Reinera Douwes ‘Reinske’ 17541804
Douwe Thunnis 1784
Ursel Willems 1757
Neeltje Wybrans
Gerbrand Gerlofs de Jong 17541792
Antje Sipkes 17551840
Sipke Pieters -
Antje Blankebil
Teunis Cornelis de Roos
Sjoukien Minnes 17701845
Minne
Doetje
Jacobus Wiebrands ‘Jacob’ de Boer 17971831
Catharina Meinderts ‘Trijntje’ Metz 17901859
Wibrandus Douwes ‘Wiebren’ de Boer 17641848
Janke Reinders 17681820
Douwe Thunnis 1784
Ursel Willems 1757
Neeltje Wybrans
Meijndert Dirks ‘Meinert’ Metz 17441812
Jels Wouters ‘Jelske’ 17471833
Dirck Gerbrandus ‘Dirk’ Metz 17121792
Janke Hendriks 17091754
Anna Jacobs ‘Anke’ 17111793
Wouter Foppes 1708
Trijntje Wouters
Jan Sipkes de Jong 18211907
Jelske Jans Metz 18221891
Cyprianus Gerbrands ‘Sipke’ de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Gerbrand Gerlofs de Jong 17541792
Antje Sipkes 17551840
Sipke Pieters -
Antje Blankebil
Douwe Dirks Metz 17581844
Theodora Jans ‘Doeke’ Zwart 17641858
Austreberta Jans ‘Aukje’ 17631786
Dirck Gerbrandus ‘Dirk’ Metz 17121792
Janke Hendriks 17091754
Anna Jacobs ‘Anke’ 17111793
Jan Willems Zwart
Trijntje Andries
Joannes Tjeerds ‘Jan’
Gerbentje Gerbrans 1790
Joannes Arjens ‘Jan’ Metz 17861851
Margaretha Tjeerds ‘Grietje’ Metz 17931838
Adrianus Cornelis ‘Arjen’ Metz 17521835
Jelke Johannis
Cornelis Pieter Gisbertus Metz 1709
Cornelia Teunis ‘Neeltje’ 17091759
Trijntje Sybes 1789
Theodorus Dirks ‘Tjeerd’ Metz 17561801
Jelke Jippes ‘Jelske’ 17571787
Doeke Dirks ‘Doortje’ Zwart 17671859
Theodorus Oekes ‘Dirk’ Metz 1724
Seeske Jans -
Jippe Jacobs
Antje Sjoerds
Theodorus Willems ‘Dirk’ Zwart
Margaretha Andries ‘Grietje’