Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Jacob Mosterman

Janke Mosterman 18811963
Tjeerd Kiewied 18821956
Jan Mosterman 18831889
Jelske Mosterman 18841962
Tiemon Boelens 18841963
Ieke Jacobs Mosterman 18861904
Jacob Mosterman 18511936
Grietje de Jong 18531887
Jan Hendriks Mosterman 18161901
Rinske Douwes Molenaar 18181841
Janke Jacobs de Boer 18221881
Hendrik Leenderts Mosterman 17771853
Ignatia Pieters ‘Yeke’ Beijaard 17861874
Leendert Jans Mosterman 17581844
Ytje Jansen ‘Itien’ 17571828
Jan Pieter Mosterman
Anke Leenderts
Pieter Jansen Beijaard
Tietje Hendriks
Douwe Cornelis Molenaar 17861880
Aaltje Gerbrantz de Jong 17961813
Doetje Teunis de Roos 17971891
Cornelis Jacobs Molenaar 17521824
Rinske Douwes 17541804
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Sipke Pieters ...
Antje Blankebil
Teunis Cornelis de Roos
Sjoukien Minnes 17701845
Minne ...
Doetje ...
Jacob Wiebrands de Boer 17971831
Catharina Meijnderts ‘Trijntje’ Metz 17901859
Wijbrand Douwes ‘Wiebren’ de Boer 17631848
Janke Reinders ... 1820
Meindert Dirks Metz 1812
Jelske Wouters
Jan Sipkes de Jong 18211907
Jelske Jans Metz 18221891
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Sipke Pieters ...
Antje Blankebil
Douwe Dirks Metz 17581844
Doeke Jans Zwart 17641858
Dirk Douwes Metz
Anke Jacobs .
Jan Willems Zwart
Trijntje Andris
Jan Arjens Metz 17861851
Grietje Tjeerds Metz 17931838
Arjen Cornelis Metz
Jelke Jansz .