Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Geert Remkes Nagtegaal

Geert Remkes Nagtegaal 1769
Sijtske Remkes Nagtegaal 17701772
Reintje Remkes Nagtegaal 1771
Sijtske Remkes Nagtegaal 1772
Eijbert Remkes Nagtegaal 1774
Neeke Remkes Nagtegaal 1779
Remke Geerts Nagtegaal 1730
Sjoecke Reintjes
Cornelis Geerts Nagtegaal 1732
Foekje Geerts Nagtegaal 17341739
Baukje Geerts Nagtegaal 1737
Sjoukjen Tjipkes de Ruijter 18231857
Botte Jans Tromp 18241860
Antje Tjepkes de Ruijter 18281916
Klaas Lolkes Bakker 18241918
Foekje Tjipkes de Ruijter 18341901
Lubbert Hendriks Bakker 18331891
Benke Maures Visser 17991852
Tjipke Gerbrands de Ruijter 17901864
Antje Gribberts de Jong 17681845
Maurits Cornelis Visser 1803
Jacob Duijff de Jong 18191841
Margrieta Maria Draijer 18191888
Gribbert Gribberts de Jong 17951860
Trijntje Jacobs Duijff 17981878
Gribbert Gribberts de Jong 17701813
Klaartje Lubbertus 17661856
Hikke Gribberts de Jong 18231833
Pieter Gribberts de Jong 18251833
Cornelis Gribberts de Jong 1828
Hidde Gribberts de Jong 18311920
Grietje Sypts Wijnberg 18321918
Sjoukje Gribberts de Jong 18331874
Rinze Botes Zwart 18331901
Gribbert Gribberts de Jong 18351905
Antje Bottes Visser 18371925
Hieke Gribberts de Jong 18381931
Cornelis Bottes Visser 18331927
Gribbert Cornelis de Jong 17991876
Sjoukje Pieters de Jong 17981881
Jacob Cornelis de Jong 18001813
Jan Herman de Jong 18381890
Grietje Klaas van Keulen 18371897
Foeke Cornelis de Jong 18041861
Everdina Molen 18091868
Eit Folkerts de Jong 18421912
Gertje Folkerts de Jong 18431900
Gooitzen Rutgers Sybesma 18271901
Hikke Folkerts de Jong 18461846
Hikke Folkerts de Jong 18471876
Jeltje Folkerts de Jong 18491892
Cornelis Folkerts de Jong 18511932
Jenske Folkerts de Jong 18531919
Jacob Folkerts de Jong 18551857
Folkert Cornelis de Jong 18071874
Gertje Eits Visser 18121892
Cornelis Cornelis de Jong 1810
Elisabeth Dijkhoff 1816
Jacob Cornelis de Jong 18131835
Cornelis Gribberts de Jong 17731855
Hikke Jacobs Visser 17711856
Geert Gribberts de Jong 1772
Hendrik Jacobs Brouwer 18351891
Engeltje Sipkes Visser 18381926
Klaas Jacobs Brouwer 18401872
Pietje Johannes Bruin 18391924
Hieke Jacobs Brouwer 18431915
Hendrik Sypts Wijnberg 18421905
Age Jacobs Brouwer 18451880
Foekje Klazen Dokter 18121872
Jacob Hendriks Brouwer 18111886
Gerrit Dokter 18411926
Antje Klazen van der Laag 18431914
Klaas Dokter 18431908
Grietje Cornelis Visser 18491927
Cornelis Dokter 18451926
Trijntje Douwes Bakker 1845
Hieke Dokter 18481951
Hendrik Visser 18571930
Trijntje Dokter 18501927
Hendrik Dokter 1854
NN Dokter 18571857
Jacob Dokter 18591859
Gribbert Klazen Dokter 18151902
Benke Gerrits Visser 18141896
Hieke Gribberts de Jong 17771837
Klaas Hendriks Dokter 17841847
Rein Gribberts de Jong 1781
Hendrik Sietjes Hannema 1807
Aaltje Sietjes Hannema 1809
Foekje Sietjes Hannema 1810
Gribbert Sietjes Hannema 18131818
Gribbert Sietjes Hannema 18181897
Jan Sietjes Hannema 18201820
Antje Sietjes Hannema 18231823
Sjoukje Gribberts de Jong 1783
Sietje (Sijtje) Hendriks Hannema 1784
Foekje Geerts Nagtegaal 17391783
Gribbert Gribberts de Jong 1743
Geert Remkes Nagtegaal 1696
Ridu Cornelis Smid 1706
Remke Geerts Nagtegaal 16651720
Foeck Eijberts
Geert Eeskes 16451679
Ydt Jacobs
Eeske Geerts 1620
PietkeHendriks
Griet Cornelis
Geert Doekes 1595
Pietke Hendriks
Eybert Heres
Foekjen Douwes
Kornelis Douwes Smid
Eefke Tijssen