Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Sjoecke Reintjes

Geert Remkes Nagtegaal 1769
Sijtske Remkes Nagtegaal 17701772
Reintje Remkes Nagtegaal 1771
Sijtske Remkes Nagtegaal 1772
Eijbert Remkes Nagtegaal 1774
Neeke Remkes Nagtegaal 1779
Sjoecke Reintjes
Remke Geerts Nagtegaal 1730
Geert Remkes Nagtegaal 1696
Ridu Cornelis Smid 1706
Remke Geerts Nagtegaal 16651720
Foeck Eijberts
Geert Eeskes 16451679
Ydt Jacobs
Eeske Geerts 1620
Griet Cornelis
Trijn Ockes
Eybert Heres
Foekjen Douwes
Kornelis Douwes Smid
Eefke Tijssen