Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Monte Tjietses

Antje Montes 1753
Pieter de Vries 18281858
Neeltje de Vries 18331852
Antje Lolles Borsch 18021871
Jan Pieters de Vries 18041861
Lolle Roelofs Borsch 18311908
Antje Marretje Kruger 18331907
Trijntje Borsch 18331883
Jan de Boer 18181881
Jan Klaver 18391917
Dirk Roelofs Borsch 1834
Grietje Douwes Bakker 18361886
Neeke Borsch 18371837
Jan Roelofs Borsch 18381857
Neeke Borsch 18411870
Antje Borsch 1845
Cornelis Sandveer 1844
Pieter Lolles Borsch 18481848
Roelof Lolles Borsch 18051890
Getje Dirks Visser 18071897
Renske Lolles Borsch 1807
Teede Lolles Borsch 18111811
Tjeerd Gerrits Borsch 18441844
Cornelia Gerrits Borsch 18461926
Johan Herman Eeftingh 1847
Aukje Gerrits Borsch 18481893
Folkert Tromp 1854
Tjeerd Gerrits Borsch 18521852
Gerrit Lolles Borsch 18121873
Hesje Tjeerds Jansen 18111871
Wietske Borsch 18151816
Neeltje Borsch 18481940
Pieter ‘Weima’ de Leeuw 18491911
Douwe Borsch 18511851
Douwe Borsch 18521852
Douwe Taedes Borsch 18571886
Antje Pieters Ruijgh 18571877
Taede Lolles Borsch 18171884
Trijntje Douwes Dokter 18201885
Jan Lolles Borsch 18211838
Lolle de Vries 18541875
Sijtze de Vries 18661889
Engeltje Lolles Borsch 18231909
Abraham Sijtses de Vries 18191889
Lolle Taedes Bors 17801852
Neeke Roelofs Postma 17791853
Antje Tjietses Visser 18101851
Marten Tjietses Visser 1816
Tjietse Taedes ‘Tjeerd’ Visser 17831851
Aafke Martens 17871851
Monte Taedes Visser 17871854
Wytske Taedes Visser 1790
Jantje de Boer 18371915
Jan Alberts Klein 18311888
Dirk de Boer 18381839
Trijntje de Boer 18391886
Christoph Friedrik Pfrömmer 18451932
Sjoukje de Boer 1840
Elizabeth de Boer 18431921
Jurjen Gerrits Visser 1857
Dirk de Boer 18441849
Sjoukje de Boer 18491886
Adrianus Marinus Bakker 18491928
Dirk de Boer 18511887
Alberdina Arkema 18461934
Harmen de Boer 1853
Foekje de Boer 1857
Hidde de Boer 18601861
Liesbeth Dirks Visser 18181868
Harmen Dirks de Boer 18151892
Sjoukje Dirks Visser 18211902
Harmen Cornelis Visser 18171845
Jacob Jans Bakker 18251902
Teede Dirks Visser 18221823
Teede Dirks Visser 18241824
Teede Dirks Visser 18251825
Hidde Dirks Visser 18281828
Dirk Taedes Visser 17941845
Trijntje Hiddes Visser 17881857
Wytske Teades Visser 1800
Taede Montes Visser 17541813
Antje Lolles 17551785
Lysbeth Dirks 17581820
Antje Montes 17561786
Wytske Gerlofs 1783
Wytske Gerlofs 1784
Monte Gerlofs 17871812
Antje Gerlofs 1789
Ernst Boswinkel 18211878
Foekje Gerlofs 17921864
Wolter Boswinkel 17861864
Sybe Visser 18521911
Helena Margaretha ‘Hillegriet’ Roep 18581954
Trijntje Hendriks Visser 18501910
Jacob Sipkes Visser 1850
Sytske Siebes Visser 18261861
Hendrik Sijtzes Visser
Siebe Gerlofs Visser 18551912
Trijntje Jacobs Roep 18551900
Martje Visser 18581945
Douwe Smid 18591924
Monte Visser 18601909
Trijntje Bruin 18671958
Gerlof Siebes Visser 18291860
Trijntje Cornelis Visser 18271919
Aagje Siebes Visser 18321844
Pieter Siebes Visser 18351844
Monte Siebes Visser 18381848
Siebe Gerlofs Visser 17941857
Joekje Pieters Lap 17951879
Gerlof Montes Visser 1758
Sytske Siebes
Tjeetse Montes 17601762
Tjeetse Montes 1762
Foekje Montes 1764
Monte Tjietses 17251784
Wietske Gerlofs 1719
Tjietse Taedes
Foeck Meinderts
Gerlof Jacobs
Sytske Foppes