Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Taede Montes Visser

Pieter de Vries 18281858
Neeltje de Vries 18331852
Antje Lolles Borsch 18021871
Jan Pieters de Vries 18041861
Roelof Borsch 1858
Jan Johannes Borsch 18601925
Trijntje Wijker 18601933
Dirk Borsch 1861
Harmen Borsch 18641947
Minke Jagtman 18651950
Alida Borsch 18661931
Hendricus Luiting 18661907
Gerrit Borsch 18701945
Arnolda Quak 18701949
Evert Borsch 18721945
Susanna Wilhelmina Boh 18801948
Cornelis Borsch 18771959
Catharina Campier 18781906
Willemijntje Vonk 18761926
Clasina Dammiaans 18871958
Lolle Roelofs Borsch 18311908
Antje Marretje Kruger 18331907
Trijntje Borsch 18331883
Jan de Boer 18181881
Jan Klaver 18391917
Getje Borsch 18631901
Cornelis de Boer 18611925
Douwe Borsch 18651940
Neeke van der Laag 18681949
Trijntje Borsch 18681897
Neeltje Borsch 18711941
Roelof Borsch 18721876
Dirk Borsch 18741875
Antje Borsch 1875
Dirk Roelofs Borsch 1834
Grietje Douwes Bakker 18361886
Neeke Borsch 18371837
Jan Roelofs Borsch 18381857
Neeke Borsch 18411870
Antje Borsch 1845
Cornelis Sandveer 1844
Pieter Lolles Borsch 18481848
Roelof Lolles Borsch 18051890
Getje Dirks Visser 18071897
Renske Lolles Borsch 1807
Teede Lolles Borsch 18111811
Tjeerd Gerrits Borsch 18441844
Cornelia Gerrits Borsch 18461926
Johan Herman Eeftingh 1847
Aukje Gerrits Borsch 18481893
Folkert Tromp 1854
Tjeerd Gerrits Borsch 18521852
Gerrit Lolles Borsch 18121873
Hesje Tjeerds Jansen 18111871
Wietske Borsch 18151816
Tjeerd de Leeuw
Neeltje Borsch 18481940
Pieter ‘Weima’ de Leeuw 18491911
Douwe Borsch 18511851
Douwe Borsch 18521852
Tjeerd Borsch 18771965
Martje Brouwer 18751900
Trijntje van der Laag 18841955
Douwe Taedes Borsch 18571886
Antje Pieters Ruijgh 18571877
Taede Lolles Borsch 18171884
Trijntje Douwes Dokter 18201885
Jan Lolles Borsch 18211838
Lolle de Vries 18541875
Sijtze de Vries 18661889
Engeltje Lolles Borsch 18231909
Abraham Sijtses de Vries 18191889
Lolle Taedes Bors 17801852
Neeke Roelofs Postma 17791853
Antje Tjietses Visser 18101851
Marten Tjietses Visser 1816
Tjietse Taedes ‘Tjeerd’ Visser 17831851
Aafke Martens 17871851
Monte Taedes Visser 17871854
Wytske Taedes Visser 1790
Albert Klein 1867
Meintje Klein 18711907
Teunis Strijd 1869
Dirk Klein 18731873
Elisabeth Klein 18761926
Jan Livius Dubblinga 18571914
Jantje de Boer 18371915
Jan Alberts Klein 18311888
Dirk de Boer 18381839
Magdalena Pfrömmer 18691869
Elisabeth Magdalena Pfrömmer 18711871
Leendert Christiaan Pfrömmer 1870
Elisabeth Christina Rose 1878
Hermanus Pfrömmer 1873
Johanna Antje Visser 1868
Elisabeth Magdalena Pfrömmer 18741874
Christoph Fredrik Pfrömmer 1876
Johannna Elisabeth Pfrömmer 1880
Trijntje de Boer 18391886
Christoph Friedrik Pfrömmer 18451932
Sjoukje de Boer 1840
Elisabeth Visser 18811953
Siebe Barf 18761958
Antke Visser 18811882
Elizabeth de Boer 18431921
Jurjen Gerrits Visser 1857
Dirk de Boer 18441849
Elisabeth Grietje Adriana Bakker 18791920
Andries Hazevoet 18751945
Marinus Bakker 18801880
Sjoukje de Boer 18491886
Adrianus Marinus Bakker 18491928
Jan Sivert de Boer 18781883
Nicolaas de Boer 1880
Jan Sivert de Boer 18861955
Hillechien Kuipers 18901978
Dirk de Boer 18511887
Alberdina Arkema 18461934
Harmen de Boer 1853
Foekje de Boer 1857
Hidde de Boer 18601861
Liesbeth Dirks Visser 18181868
Harmen Dirks de Boer 18151892
Sjoukje Dirks Visser 18211902
Harmen Cornelis Visser 18171845
Jacob Jans Bakker 18251902
Teede Dirks Visser 18221823
Teede Dirks Visser 18241824
Teede Dirks Visser 18251825
Hidde Dirks Visser 18281828
Dirk Taedes Visser 17941845
Trijntje Hiddes Visser 17881857
Wytske Teades Visser 1800
Taede Montes Visser 17541813
Antje Lolles 17551785
Lysbeth Dirks 17581820
Monte Tjietses 17251784
Wietske Gerlofs 1719
Tjietse Taedes
Foeck Meinderts
Gerlof Jacobs
Sytske Foppes
Lolle Jelles
Folkje Hoites
Dirk Hendriks
Rinke Teunis