Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Aagje Olferts Oomes

Age Brouwer 18781965
Rimkje Brouwer 18801973
Jan Sorgdrager 18791946
Jacob Brouwer 18811971
Pietje Bakker 18931994
Aagje Brouwer 18831908
Gerben Brouwer 18841977
Hendrik Ages Brouwer 18501908
Dieuwke van der Laag 18531886
Trijntje Ages Brouwer 18531934
Jan Douwes Bakker 18491900
Aagje Sents Lap 18141857
Age Hendriks Brouwer 18171891
Jan Sents Lap 18201849
Pietje Zwart 18861962
Gerrit Visser 18851953
Eeke Zwart 18871990
Aldert Zwart 1892
Trijntje Visser 18561934
Sjouke Zwart 18521906
Sent Visser 18571857
Eeke Visser 18731948
Sijtze de Vries 18681945
Job Visser 18511942
Hieke Visser 1847
Eeke Sents Lap 18251890
Aldert Jobs Visser 18191907
Sent Pieters Lap 17911864
Trijntje Jans de Groot 17911864
Sientje Visser 18841945
Huibert Jacob de Wit 1886
Gerardus van den Berg 18841924
Jacoba Visser 18851960
Cornelis Jelle Staalstra 18891944
Hendrik Visser 18871889
Hendrik Visser 18901948
Geertje Jonker 18901983
Froukje Visser 18921958
Johannes Cornelis Herter 18941962
Johannes Jacobus Schutte 18921960
Sybe Visser 18521911
Helena Margaretha ‘Hillegriet’ Roep 18581954
Sietske Visser 1878
Anna Regina Visser 18801966
Willem de Boer 18741955
Jansje Catharina Jacoba Visser 1882
Hendrik Groot 1877
Trijntje Visser 1850
jacob Visser 1850
Sytske Siebes Visser 18261861
Hendrik Sijtzes Visser
Froukje Visser 18781907
Gerlof Visser 18801959
Catharina Geertruida Visser 18611939
Jacob Visser 18821969
Aaltje van Till 18861957
Monte Visser 18871971
Neeke Visser 18871943
Jan Visser 18891974
Truida de Jong 18911966
Trijntje Visser 18931916
Siebe Visser 18951916
Jantje Visser 18971940
Siebe Gerlofs Visser 18551912
Trijntje Jacobs Roep 18551900
Grietje Smid 18871966
Wijnand Visser 18841956
Catharina Smid 18891943
Jacob de Vries 18861960
Dora Jureliena Smid 18921969
IJnse IJnsen 18881921
Gerlof Smid 18941895
Gerlof Smid 18961964
Martha Christina van Tuinen 19021978
Martje Visser 18581945
Douwe Smid 18591924
Cornelis ‘Kees’ Visser 18901947
Hieke van der Meij 18911964
Trijntje Visser 18911902
Gerlof Visser 18941914
Martha Visser 18971986
Gerrit van der Laag 18971978
Joekje Visser 18972002
Engeltje Visser 18981985
Joseph van der Reyden 18971985
Monte Visser 19011972
Rensje de Vries 19012001
Siebe Visser 19041985
Jantje de Vries 19051997
Monte Visser 18601909
Trijntje Bruin 18671958
Gerlof Siebes Visser 18291860
Trijntje Cornelis Visser 18271919
Aagje Siebes Visser 18321844
Pieter Siebes Visser 18351844
Monte Siebes Visser 18381848
Grietje Jeltes Koopmans 18761917
Kornelis Folkerts ‘Kees’ Smit 18741967
Sybrigje Ages Visser 18541935
Jelte Dirks Koopmans 18531946
Remkje Nannes Roos 18191875
Age Jans Visser 18191900
Joekje Pieters Lap 17951879
Siebe Gerlofs Visser 17941857
Nanne Jansen Roos 17901819
Etje Olferts Lap 1827
Cornelis Nobel 18821970
Baukje de Vries 18801954
Grietje Lap 18531886
Hendrik Cornelis Nobel 18521922
Volkert Olferts Lap 18291866
Trinke Jans Ruijg 18271890
Jetje Ruijgh 19001984
Dirk Jongsma 18931976
Jan Ruijgh 18721957
Ytske de Boer 18671921
Etje Olferts Lap 18331905
Douwe Jans Ruijgh 18331917
Getje Olferts Lap 18361836
NN Sparrius 18611861
Hendrik Sparrius 18621864
Marten Sparrius 18981974
Elisabeth Wenning 19021975
Geert Sparrius 19021967
Greta Jacoba ‘Grietje’ Schuijtemaker 19051978
Hendrik Sparrius 18641909
Metje Spleet 18671952
Olfert Sparrius 18661891
Pietje Sparrius 18681882
Folkert Sparrius 18721872
Douwe de Boer 19071998
Pietje Visser 19111998
Hendrik de Boer 19092000
Rimkje Visser 19112002
Grietje Sparrius 18751922
Douwe de Boer 18761972
Trijntje Sparrius 18781878
Gertje Olferts Lap 18381898
Marten Hendriks Sparrius 18341910
Pieter Lap 18401904
Reintje Kiewit 18261887
Nelly Catharina Lap 19031974
Ulbe Anne van der Zee 1899
Cornelis Adolf Visser 1900
Gerardus Jacobus Lap 18751961
Catharina Jacoba Ridder 18761953
Aafje Bus 1887
Olfert Pieter Lap 18851885
Grietje Adriana Lap 18851885
NN Lap 18891889
Gerardus Olferts Lap 18411907
Sjoukje Bottes Visser 18501935
Neeltje Streur 18471889
Olfert Pieters Lap 18011854
Grietje Folkerts Visser 18051870
Pieter Dirks Lap 18251848
NN Lap 18751875
Jan van der Meij 19001900
Catharina Lena van der Meij 1902
Antje Lap 18771908
Douwe van der Meij 18741927
Jan Dirks Lap 18261907
Catharina Margaretha Bakker 18341887
Siebrand Rang 18591859
Sybrand Rang 18611861
Martje Rang 18911910
Lolke Rang 18931963
Grietje de Boer 18941986
Hidde Rang 18951965
Maaike Johanna Antonia Angelino 18961975
Tjitske Rang 18971971
Willem Eland 18841973
Aagje Rang 18991962
Johannes Antonie Hobo 18981959
Dirk Rang 19011916
Gerrit Rang 19021967
Maria Hendrika Oepts 19011983
August Rang 19081991
Suzanna ‘Suze’ de Krijger 19101998
Dirk Rang 18621922
Martje de Vries 18661932
Willem de Vries 18871942
Hendrikje Rodenhuis 1885
Antje Agatha de Vries 18901916
Aagje de Vries 18921960
Rudolphina Gerardina Francisca de Vries 1894
Roelof Koopman 1913
Aukje Rang 18661903
Willem de Vries 18621898
Agatha Hendrika Rang 18971987
Piet Zaagsma 18951967
Sijbrand Rang 1899
Elisabeth Koch 19091979
Hibbe Sijbrand Rang 19011944
Augusta Johanna Rang 19041981
Martinus Walraven 18961973
Sijbrand Rang 18671945
Joekje de Vries 18721948
Aegjen Dirks Lap 18291913
Hibbe Siebrands Rang 18191876
Dirk Pieters Lap 18021839
Renske Pieters Mores 17991899
Aagje Piers Lap 18291848
Pieter Piers Lap 18321855
Dientje Lap 18961897
Pier Lap 18641896
Cornelia Manje 18721945
Jan Piers Lap 18341865
Dirkje Jobs Visser 1836
Pier Pieters Lap 18041852
Yetje Pieters de Jong 1806
Pieter Pieters Lap 18091828
Aagje Olferts Oomes 17691850
Pieter Sents Lap 17681829
Olfert Jans Omes 17371786
Jenske Piers
Jan Olferts Omes 1707
Aagt Bouwes
Bouwe Dirks Pronk
Jantje Jurjens
Dirk Bouwensz Pronk
Sent Pieters Lap 17401777
Joekje Dirks 1798
Pieter Tjeerds Lap 1708
IJbelke