Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Augusta Nobel

Augusta Nobel 18981981
Johannes Brouwer 18981956
Hendrik Nobel 18601945
Bertha Cornelia Bakker 18651943
Pieter Hendriks Nobel 18311880
Aafke IJnsen de Boer 18311910
Hendrik Arjens Nobel 17861880
Aukje Pieters Visser 17851866
Arjen Arjens Nobel 17531829
Beatrix Willems de Boer 17551834
Pieter Meinderts
Froukje Hansen
IJnse Douwes de Boer 17981855
Akke Lammerts Bok (Bote) 18061871
Jan Botes Bakker 18371905
Dirkje Jans de Boer 18361926
Bote Cornelis Bakker 17971874
Hikke Jansen Bakker 18001896
Cornelis Doekes Bakker 17571828
Aukje Gosses 17591843
Jan Wouters Bakker 17641832
Antje Douwes Bakker
Jan Abrahams de Boer 18021875
Yenske Ales Kooyker 18041835
Aaltje Arends Barf 18031891
Abraham Jans de Boer 17551827
Dirkje Dirks
Pietke Jacobs Mars 1795
Ale Klazen Kooijker 17681825
Elsebeth Hermans ...
Arend Hansen Barf 17651812
Antje Sypts Wijnberg 17771845
Johannes Brouwer 18661916
Welmoed van der Meij 18671955
Klaas Jacobs Brouwer 18401872
Pietje Johannes Bruin 18391924
Jacob Hendriks Brouwer 18111886
Foekje Klazen Dokter 18121872
Hendrik Jacobs Brouwer 17841842
Aukje Lubberts de Ruiter 17831874
Klaas Hendriks Dokter 17841847
Hieke Gribberts de Jong 17771837
Johannes Cornelis Bruin 18021867
Trijntje Seyes Bakker 18001870
Seye Pieters Bakker 17671808
Hieke Hendriks Dokter 17701841
Symen G. van der Meij 18461928
Gelske de Boer 18441868
Anna de Boer 18421918
Gooitzen Jacobs van der Meij 18111868
Welmoed Foekes de Jong 18111891
Jacob Symens van der Meij 17881818
Antje Gooitses Visser 17881827
Foeke Alberts de Jong 17721850
Jeltje Jans 17691841
Hendrik Willems de Boer 18111893
Janke Drieuwes van der Laag 18071889
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Drieuwes Kempes van der Laag 17611831
Neeke Andries Das 17621823
Liesbet Clazen Bakker 17811867
Hendrik Willems de Boer 18111893
Janke Drieuwes van der Laag 18071889
Willem Hendriks de Boer 17831851
Ytske Tjeerds Visser 17891885
Drieuwes Kempes van der Laag 17611831
Neeke Andries Das 17621823
Liesbet Clazen Bakker 17811867