Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Klaaske Hendriks van der Meij

Douwe Molenaar 18641886
Tjeetske Visser 18881978
Sjoukje Molenaar 18651891
Sjoerd Visser 18491914
Petrus Antonius Mari Kruijze (Molenaar) 1895
Mensje van Oosten 1899
Simon Roelof Kruijze 1896
Pieternella Verhage 1908
Klaas Jacobus Kruijze 1898
Kaatje van Heelsbergen 1907
Klaaske Kruijze 1903
Adriaan Weststrate 1902
Jan Kruijze 1900
Maatje Jacoba van Velzen 1905
Willemina Cornelia de Knegt 1902
Johannes Catharinus Kruijze 1912
Catharina Geertruida de Sain 1914
Ytske Molenaar 18691939
Petrus Antonius Kruijze 1869
Clasina Johanna Molenaar 18951989
Jacobus Schonenberg 18921963
Johanna Elisabeth Molenaar 1899
Hendrik Jan Kriger 18991949
Klaas Molenaar 19051978
Jacoba Maria Adam 1909
Dirk Frederik Molenaar 19091943
Jan Molenaar 19111914
Klaas Molenaar 18701935
Johanna Elisabeth Webeling 18751952
Hendrika Molenaar 18711950
Bastiaan Govert Straver 18731908
Johan Christof Bernhard Kalff 18771932
Leendert Cornelis Antonius Stabij 18701949
Marinus Adriaanse 1898
Diderika Janna van der Lee 1900
Klaas Hendrik Adriaanse 18991945
Cornelia van Dalen 1900
Klaaske Adriaanse 19001900
Joost Hendrikus Adriaanse 19021903
Dina Cornelia Adriaanse 19041959
Jacobus Kop 18991948
Joost Hendrikus Adriaanse 1906
Lena Adriana Nieuwland 1909
Jacoba Adriaanse 19091909
Johannes Jeremias Adriaanse 19131913
Jacoba van der Meij 18721959
Johannes Jeremias Adriaanse 18661920
Jan Abraham de Boer 18741874
Maaike Klazina de Jong 19011976
Gerrit Lamers 18851967
Jantje de Boer 18751943
Jan de Jong 18701935
Jan Jacob de Boer 1904
Jantje Zwiers 1908
Klaas de Boer 1905
Anna de Boer 1908
Aaron Wafelbakker 18981968
Gerrit de Boer 19091951
Frederik de Boer 1913
Maria Hubertina Janssen 19131978
Gerritje de Boer 1914
Godfrid Jacob Maria Ehlen 1913
Arie ‘Harry’ de Boer 19171964
Johanna Dohmen 1918
Hendrik de Boer 1921
Martha Johanna Ruppert 1922
Jan Abraham Ale de Boer 18761948
Gerritje Kuijpers 18791948
Symen Jacob de Boer 18771878
Antje de Boer 18791880
Dirk Jacobs de Boer 18831884
Klaaske Hendriks van der Meij 18421922
Teunis Douwes Molenaar 18391893
Jacob Herman Jans de Boer 18331904
Hendrik Jacobs van der Meij (Mei) 18141860
Sjoeke Sipkes Bakker 18171854
Jacob Symens van der Meij 17881818
Antje Gooitses Visser 17881827
Sijmon Cornelis van der Meij 17491804
Claartje Hendriksen 17551805
Syke Seyes Bakker 17531782
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Seye Jacobs
Antke Jetses
Gooitse Bottes 1759
Sybrig Wynants 17491822
Sipke Botes Bakker 17831820
Klaaske Jacobs Manje 17891828
Bote Doekes 17501820
Sjoeke Sipkes 17561823
Doeke Botes Bakker 17301820
Aagje Jacobs 17301825
Jacob Binnes Manje
Sjoukjen Alderts 17501826
Douwe Cornelis Molenaar 17861880
Aaltje Gerbrantz de Jong 17961813
Doetje Teunis de Roos 17971891
Cornelis Jacobs Molenaar 17521824
Rinske Douwes 17541804
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Sipke Pieters ...
Antje Blankebil
Teunis Cornelis de Roos
Sjoukien Minnes 17701845
Minne ...
Doetje ...
Jan Abrahams de Boer 18021875
Yenske Ales Kooyker 18041835
Aaltje Arends Barf 18031891
Abraham Jans de Boer 17551827
Dirkje Dirks
Pietke Jacobs Mars 1795
Jan Jansz de Boer
Jetske Abrams ...
Ale Klazen Kooijker 17681825
Elsebeth Hermans ...
Klaas Ydes Kooijker 17301814
IJnske Sijtses ...
Arend Hansen Barf 17651812
Antje Sypts Wijnberg 17771845
Hans Arends Barf 17381825
Sjoukje Gribberts de Jong 17411812
Arend Hansen Barf 1709
Trijntje Jacobs 17081743
Renske Wijbrens 17061762
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Sypt Gerrits Visser 17441824
Aaltje Klasen Wijnberg 17421820
Gerrit Sypts 17011782
Antje Eintes
Klaas Pieters Wijnberg
Trijntje Pieters