Amelanders

  • Use compact layout

Interactive tree of Klaaske van der Laag

Freerk van der Meij 1889
Monte Visser 19171997
Rika Visser 1919
Trijntje “Truus” Visser 19202008
Bartle Hoekstra 19212000
Klasina Antje Visser 19231996
Minne Jan Kanger 19232018
Jansje Martha Visser 1929
Charles Jorth “Charlie” van Schaarenburg 19292003
Hieke van der Meij 18911964
Cornelis “Cees” Visser 18901947
Levenloos meisje van der Meij 19161916
Private
Rika Klasiena van der Meij 19262007
Thomas van der Geest 19231978
Private
Private
Douwe van der Meij 18931966
Maartje Bakker 18931917
Jantje Klip 18991972
Maria Visser 18801935
Freerk Joosten 19071993
Anna Visser 18811907
Jan Joosten 18781914
Jan Visser 18831938
Klaaske van der Laag 18511893
Rinse van der Meij 18461926
Jan Jans Visser 18471886
Freerk Klazen van der Laag 18241901
Antke Jans Roep 18271885
Klaas Driewes van der Laag 17981883
Antke Freerks Visser 18041888
Freerk Pieters Visser 17681814
Fokje Jobs 17661853
Jop Douwes 17301772
Ytske Botes 17371826
Jan Gerrits Roep 17901878
Klaaske Fopkes Nel 17981885
Gerrit Gerbrands Roep 17531826
Antke Jans Hotte 17551836
Gerben Clases “Gerbrand” Roep
Tietke Reinders
Saapke Gerrits
Jan Minnes Douwes 1764
Aukjen Douwes 1764
Fopke Hansen Nel 17651816
Antke Jacobs
Hans Feijkes Nel 17341817
Antke Fopkes 1805
Jan Leenderts van der Meij 18001881
IJbeltje Jans Bakker 18041846
Aukje Klazen Molenaar 18071853
Leendert Tjipkes van der Meij 17601825
Rinske Jans Foppert 17611834
Tjipke Leenderts van der Meij 17351816
Rimkje Eelkes 1809
Leendert Tjepkes
Bregje Johannes
Jan Sijbrants Constant 1725
Aafke Cornelis 1761
Sijbrant Foppes Constant
Janke Wessels 1699
Jan Wouters Bakker 17641832
Antje Douwes Bakker 1810
Klaas Reinders Molenaar 17701848
Antke Keimpes de Groot 17821862
Reinder Claases 1743
Maijke Bockes 1738
Claas Broers 1788
Aukje Reijners 1710
Bocke Pijters
Martjen Arends
Keimp Jacobs de Groot 1747
Antje Tjerks Tromp 17541843
Jacob Pieters
Antke Johannis
Tjerk Tjellings Tromp 1719
Knierke Wopkes 1717
Jan Eeuwes Visser 18051861
Trijntje Jacobs van der Meij 18111905
Eeuwe Dirks Visser 17781811
Martje Sytses de Vries 17781862
Dirk Eeuwes Visser 17501812
Joekje Dirks 1798
Antke Jans 17481811
Jacob Tjeerds van der Meij 17841850
Seijke Jacobs Bakker 17841857
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Pieter Douwes
Martje Gerrits
Jacob Seijes Bakker 17571810
Trijntje Nitterts Bakker 17481810
Sieje Jacobs 1725
Antke Jetzes
Nittert Hendriks
Harmke Sijbrens