Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Rensje de Vries

Tina Visser 1928
Sietse Jacob Smit 19272004
Rensje de Vries 19012001
Monte Visser 19011972
Abraham de Vries 18711966
Gertje Visser 18731955
Jacob Eeuwes de Vries 18341935
Jaapje Thijssens Visser 18341923
Eeuwe Abrahams de Vries 17971862
Taetke Gerrits Wijnberg 18041873
Abraham Jacobs de Vries 17541831
Tjitske Sijtses de Bel 1822
Gerrit Sypts Wijnberg 17711828
Remkje Lolkes Kanger 17751837
Dirk Cornelis Visser 18461931
Rimkje Hendriks Visser 18481921
Cornelis Abes Visser 18111881
Seyke Jans Bakker 18091884
Abe Jans 17731811
Grietje Cornelis 17791830
Jan Dirks Bakker
Tietje Klazes Klein
Hendrik Piers Visser 18101867
Gelfje Jobs Visser 18161850
Job Pieters Visser 17911867
Rimkje Ones Kramer 17801845
Monte Visser 18601909
Trijntje Bruin 18671958
Gerlof Siebes Visser 18291860
Trijntje Cornelis Visser 18271919
Siebe Gerlofs Visser 17941857
Joekje Pieters Lap 17951879
Gerlof Montes Visser 1758
Sytske Siebes
Pieter Sents Lap 17681829
Aagje Olferts Oomes 17691850
Cornelis Johannes Bruin 18371921
Joekje Pieters Visser 1840
Johannes Cornelis Bruin 18021867
Trijntje Seyes Bakker 18001870
Seye Pieters Bakker 17671808
Hieke Hendriks Dokter 17701841
Pieter Dirks Visser 18001846
Engeltje Gosses Visser 18051877
Dirk Eeuwes Visser
Trijntje Pieters
Gosse Jacobs Visser 17821848
Antje Tjietses Visser 17951884
Trijntje Gooitzens 17861818