Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Jan Jacob de Jong

Jan Jacob de Jong 18181867
Mary Young
Jacob Kersjes de Jong 17881857
Janke Jansen Kat 17931882
Kersje Hilbrands 17631814
Hilke Jacobs 17581827
Hillebrand Kersjen 1753
Rixt Jelles 1723
Jelle Jans
Anna Wijbes
Jan Cornelis Kat
Antje Sints