Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Tjeerd Oekes Metz (Kiewied)

Wilhelmina Maria Tieman 1897
Jan Metz 1892
Grietje Metz 18671905
Hendrik Tieman 18511932
Tjedke de Jong 18931893
Gerbentje Metz 18691893
Dirk de Jong 18561925
Dirk Tjeerds Metz 18631901
Cornelia Molenaar 18661929
Johanna Metz 18731902
Pieter Boelens 18751952
Tjeerd Oekes Metz (Kiewied) 18311893
Rimkje Willems Metz 18331913
Oeke Tjeerds Metz 17971892
Gerbentje Jans Kiewied 18041863
Tjeerd Dirks Metz 17561801
Jelske Jippes 1787
Doeke Dirks ‘Doortje’ Zwart 17671859
Jan Teunis Kiewied
Tjidke Jans .