Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Sientje de Jong

Sientje de Jong 19041970
Frederik Voors 19011971
Jacob de Jong 18761918
Ytske Bosch 18781964
Gribbert Gribberts de Jong 18351905
Antje Bottes Visser 18371925
Gribbert Cornelis de Jong 17991876
Sjoukje Pieters de Jong 17981881
Cornelis Gribberts de Jong 17731855
Hikke Jacobs Visser 17711856
Pieter Hiddes de Jonge 17741851
Joukjen Jans
Botte Gosses Visser 18081891
Sjoukje Cornelis van der Meij 18081887
Gosse Jacobs Visser 17821848
Antje Tjietses Visser 17951884
Trijntje Gooitzens 17861818
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Neeltje Hansen Barf 17741848
Sijtze Bosch 18451881
Jansje Dokter 18461935
Willem Jans Bosch 18041855
Jetske Eeuwes Visser 18071891
Jan Willems Bosch 17851859
Geesje Jans Klein 17811870
Eeuwe Dirks Visser 1820
Martje Sytses de Vries 17781862
Freerk Douwes Dokter 18121848
Ytske Jans de Boer 18131868
Douwe Hendriks Dokter 17821848
Pietje Nannes Gorter 17881874
Jan Hendriks de Boer 17871864
Pietke Jetzes Postma 17871867
Gerrit Jan Voors 18731944
Willemina Meijerink 18731935