Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Frans Gerrits Koster

Frans Gerrits Koster 18371890
Neeltje Gabbes Scheltema 18381900
Gerrit Foekes Koster 18041865
Anna Cat(ha)rina Joosten 18081848
Hebeltje Dirks de Vries 18061835
Foeke Foppes Koster 17431809
Martje Geerts Sparrius 17601856
Grietje Joostens 1783
Aaltje Pieters 1777
Foppe Hayes Koster
Saakje Gerrits
Geert Martens Sparrius 17301810
Janke Jans Kanger
Marten Hendriks
Taalke Geerts
Jan Tjerks Joosten 17801821
Anna Catharina Fransen Pank 17831827
Dirk Pieters de Vries 17741850
Jantje Gerbens Metz 17791861
Pieter Sjoerds de Vries 1781
Bregje Dirks Metz 17451812
Sjoerd Pieters de Vries
Rinske Cornelis
Dirk Gerbrandus Metz 17121792
Jannetje Hendriks 17091754
Antje Jacobs 17111793
Gerben Douwes Metz 17441836
Pietje Jans Tromp 17531832
Douwe Gerbrandus Metz 17061764
Dirkje Jobs
Jantje Pieters
Jan Tjellings Tromp 1722
Haebeltje Bockes 1725
Gabbe Jans Scheltema 18081877
Jikke Jans Brouwer 18071896
Jan Scheltes Scheltema 17831867
Antke Gabes Veerman 17841842
Schelte Pieters Scheltema 17411831
Abeltje Meinderts Swart 1741
Pieter Scheltes Scheltema 17021771
Trijntje Hotzes Swerms 17071748
Gabe Teunis Veerman
Tjeetske Alberts
Jan Foppes Brouwer 17811851
Neeke Piers 17841851