Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Yeke ‘Ignatia’ Mosterman

Privé
Sipke Theodardus ‘Sipke’ Kiewied 1906
Wilhelmina Maria Giebels 1914
Laura Mary Jamieson 1917
NN van Spanje 19371937
Privé
Privé
Ignatia Maria Anna ‘Igna’ Kiewied 1908
Johannes Melchior van Spanje 19061952
Theo Jacobus ‘Theo’ Kiewied 19101988
Josephina Maria Louisa ‘Wies’ Palmen 19162001
NN Kiewied 19161916
NN Kiewied 19171917
NN Kiewied 19181918
Janke de Jong 18801958
Pieter Kiewied 18751927
Antonius Aloysius Kiewiet 1910
Anna Maria Kiewiet 1911
Catharina Margaretha Kiewiet 1913
Foppe Jozef Kiewiet 1914
Johanna Kiewiet 19162004
Ignatia Henderika Kiewiet 1917
Theresia A. Kiewiet 1919
Jan Theodardus Kiewiet 1921
Theodardus Kiewiet 1923
Pieter ‘Piet’ Kiewiet 1926
Johanna M. ‘Hanneke’ Oud 1928
Margaretha ‘Greet’ Kiewiet 1929
Trijntje ‘Catharina’ de Jong 18831966
Willem Kiewiet 18811975
Yeke ‘Ignatia’ Mosterman 18521926
Foppe Pieters de Jong 18551947
Jan Hendriks Mosterman 18161901
Rinske Douwes Molenaar 18181841
Janke Jacobs de Boer 18221881
Hendrik Leenderts Mosterman 17771853
Ignatia Pieters ‘Yeke’ Beijaard 17861874
Leendert Jans Mosterman 17581844
Ytje Jansen ‘Itien’ 17571828
Jan Pieter Mosterman
Anke Leenderts
Pieter Jansen Beijaard
Tietje Hendriks
Douwe Cornelis Molenaar 17861880
Aaltje Gerbrantz de Jong 17961813
Doetje Teunis de Roos 17971891
Cornelis Jacobs Molenaar 17521824
Rinske Douwes 17541804
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Sipke Pieters ...
Antje Blankebil
Teunis Cornelis de Roos
Sjoukien Minnes 17701845
Minne ...
Doetje ...
Jacob Wiebrands de Boer 17971831
Catharina Meijnderts ‘Trijntje’ Metz 17901859
Wijbrand Douwes ‘Wiebren’ de Boer 17631848
Janke Reinders ... 1820
Meindert Dirks Metz 1812
Jelske Wouters
Pieter Sipkes de Jong 18261912
Janke Foppes Metz 18281915
Sipke Gerbrantz de Jong 17881868
Trijntje Douwes Metz 17931883
Gerlof Gerbrantz de Jong 17541792
Antje Sipkes ... 17551840
Sipke Pieters ...
Antje Blankebil
Douwe Dirks Metz 17581844
Doeke Jans Zwart 17641858
Dirk Douwes Metz
Anke Jacobs .
Jan Willems Zwart
Trijntje Andris