Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Klaas Hendriks Dokter

Engeltje Nieuwenhuizen 18931977
Arie Hoppel 18941917
Willem van Zijll 18931960
Willem Nieuwenhuizen 18951927
Jacoba Jagtman 18981985
Hendrik Nieuwenhuizen 18971986
Mina Maas 18991942
Maria Anna Vredevoort 19081982
Klaas Nieuwenhuizen 19001986
Cornelia Versenia de Smit 18991971
Johannes Nieuwenhuizen 19021976
Hillegonda Hendrica van Beeren 19091987
Mettina Wilhelmina ‘Tina’ Nieuwenhuizen 19042000
Hendrik Visser 18981973
Gerritdina Margaretha ‘Gerda’ Nieuwenhuizen 19071998
Jacob ‘Jaap’ Barf 19061990
Foekje Brouwer 18641943
Willem Nieuwenhuizen 18591935
Anna Catharina Brouwer 18661957
Johan Anton Olausson 18551922
Neeltje Brouwer 18941966
Engeltje Brouwer 18951942
Jacob Brouwer 18971964
Jeppe Gijsbert ‘Grote Gies’ Brouwer 19001977
Neeltje Sparrius 19141987
Hendrik Brouwer 19021980
Grietje Brouwer 19031991
Willem de Vries 18991982
Trijntje Brouwer 19061932
Jacob Brouwer 18671953
Trijntje de Groot 18761921
Sipke Brouwer 18701936
Hiltje de Vries 18701957
Adriaan Hopman 18931910
Lucas Jan Hopman 18961959
Trijntje Gorter 19011981
Nicolaas Hendrik ‘Nico’ Hopman 18991970
Johanna Bakker 1899
Engeltje Gerdina Hopman 19101911
Getje Brouwer 18711948
Lucas Hopman 18691945
Klaas Brouwer 18741890
Grietje Brouwer 18751962
Hendrik Willem de Boer 18731928
NN Brouwer 19071907
Grietje Brouwer 19081976
Willem Bakker 19051983
Rimkje Brouwer 19101993
Job Jans IJnsen 19031963
Engeltje Brouwer 19172000
Gerrit Visser 19172011
Folkert Brouwer 18781963
Seyke Visser 18791946
Age Brouwer 18821948
Hendrik Jacobs Brouwer 18351891
Engeltje Sipkes Visser 18381926
Foekje Brouwer 18621941
Hendricus Frederik de Herder 18481911
Klaas Brouwer 18951971
Gelske Brouwer 18961989
Arjen de Vries 18931975
Johannes Brouwer 18981956
Augusta Nobel 18981981
Pietje Brouwer 19011997
Pieter Ruijgh 18991980
Johannes Brouwer 18661916
Welmoed van der Meij 18671955
Seijke Nagtegaal 18951932
Jan Jans IJnsen 18911968
Barend Nagtegaal 18991921
Klaas Nagtegaal 19051985
Trijntje Brouwer 18691961
Barend Nagtegaal 18661923
Jacoba Brouwer 18721874
Klaas Brouwer 18721939
Janke de Boer 18711952
Klaas Jacobs Brouwer 18401872
Pietje Johannes Bruin 18391924
Pietje van Beemen 18971897
Foekje van Beemen 18991989
Gijsbert Lap 18961944
Pieter van Beemen 19011967
Dina Elisabeth Klaassen 19032000
Hendrik van Beemen 19021980
Sophia Wilhelmina Rabe 19062002
Hieke van Beemen 19061995
Herman Heinrich Flötman 19021960
Wiepkje Wijnberg 18691955
Pieter van Beemen 18611929
Foekje Wijnberg 18711894
Trijntje Wijnberg 18761878
Jan Wijnberg 19131983
Ida Tjeerdina Borsch 19132000
Jacob Wijnberg 18791971
Fokje Jans IJnsen 18881968
Rimkje Visser 19112002
Hendrik de Boer 19092000
Jan Visser 19131988
Trijntje Visser 19152006
Jan Willem Grobbe 19021981
Sientje Visser 19162010
Douwe Roep 19031982
Cornelis Visser 19211988
Petronella Ruijgh 19252004
Jacob Visser
Johanna Nonnekens
Trijntje Wijnberg 18841957
Jan Dirks Visser 18781945
Sypt Wijnberg 18911937
Hieke Jacobs Brouwer 18431915
Hendrik Sypts Wijnberg 18421905
Age Jacobs Brouwer 18451880
Foekje Klazen Dokter 18121872
Jacob Hendriks Brouwer 18111886
Gerrit Dokter 18761952
Trijntje Lap 18771946
Frederika Anna van der Laag 19081983
Willem Wijker 19071981
Anna Gerrittina van der Laag 19091986
Douwe Drieuwes van der Laag 19111995
Maatje Schrier 19172011
Klazina Jannette van der Laag 1913
Engel Krab 19111970
Gerrit Frederik van der Laag 19212011
Hendrina Damen 19312011
Petronella Maria van der Laag 1924
Adrianus Hubertus van Diepen 19121991
Anna Maria Agatha Dokter 18821974
Pieter van der Laag 18681940
Gerrit Dokter 18411926
Antje Klazen van der Laag 18431914
Douwe van der Zee 1904
Grietje van der Zee 19101990
Henderikus Jans IJnsen 19052000
Seyke Dokter 1880
Piebe van der Zee 1882
Klaas de Vries 1908
Henderika Juliana de Vries 1910
Cornelis de Vries 1911
Hieke Dokter 18831925
Otto de Vries 1882
Klaas Dokter 18431908
Grietje Cornelis Visser 18491927
Douwe Dokter 18771960
Trijntje Douwes Roep 18721925
Pietje Barf 18741946
Gribbert Cornelis Dokter 18791880
Cornelis Dokter 18451926
Trijntje Douwes Bakker 1845
Hieke Dokter 18481951
Hendrik Visser 18571930
Trijntje Dokter 18501927
Hendrik Dokter 1854
NN Dokter 18571857
Jacob Dokter 18591859
Gribbert Klazen Dokter 18151902
Benke Gerrits Visser 18141896
Klaas Hendriks Dokter 17841847
Hieke Gribberts de Jong 17771837
Hendrik Klasen Dokter 17471828
Trijntje Douwes Metz 17501840
Klaas Hendriks Dokter 17081754
Hylkje Sybouts
Sybout Arjens de Boer
Antke Jans
Douwe Gerbrandus Metz 17061764
Dirkje Jobs
Gerbrandus Metz 16651727
Hesther Meinders Bootsma 16701737
Hans Metz
Mayke Hoites 1681
Meindert Hansen Bootsma
Rinck Upckes
Gribbert Gribberts de Jong 1743
Foekje Geerts Nagtegaal 17391783
Jenske Piers
Gribbert Gribberts 1716
Antke Reins 17151754
Hylkje Sybouts
Gribbert Gribberts
Sjoukje Harmens
Rein Gerrits
Fettje Fookes
Sybout Arjens de Boer
Antke Jans
Geert Remkes Nagtegaal 1696
Ridu Cornelis Smid 1706
Remke Geerts Nagtegaal 16651720
Foeck Eijberts
Geert Eeskes 16451679
Ydt Jacobs
Eybert Heres
Foekjen Douwes
Kornelis Douwes Smid
Eefke Tijssen