Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Andries Neij

Jan Neij 1876
Emma Neij 18821952
Jannette Neij 1884
Leendert Neij 18851966
Andries Neij 1849
Neeltje Jans Mosterman 1845
Jan Andries Neij 1816
Trijntje Jacobs van der Meij 18181875
Andries Harmens Neij 17871871
Bregjen Leenderts van der Meij 17931866
Harmen Jacobs Neij
Neeke Andries
Jacob Jans Neij
Martje Oeges
Leendert Tjipkes van der Meij 17601825
Rinske Jans Foppert 17611834
Tjipke Leenderts 17351816
Rimkje Eelkes 1809
Jan Sijbrants Constant 1725
Aafke Cornelis 1761
Jacob Symens van der Meij 17881818
Antje Gooitses Visser 17881827
Sijmon Cornelis van der Meij 17491804
Claartje Hendriksen 17551805
Syke Seyes Bakker 17531782
Cornelis Tjepkes
Trijntje Tjeerds 1717
Seye Jacobs
Antke Jetses
Gooitse Bottes 1759
Sybrig Wynants 17491822
Jan Arends Mosterman 18171866
Trijntje Andringa 18111898
Arent Leenderts Mosterman 17861853
Trijntje Pieters Beijaard 17891819
Leendert Jans Mosterman 17581844
Ytje Jansen ‘Itien’ 17571828
Jan Pieter Mosterman
Anke Leenderts
Pieter Jansen Beijaard
Tietje Hendriks
Pieter Andringa
Fytje Bloem