Amelanders

  • Compacte weergave

Interactieve boom van Trijntje Tjeerds

Jan Jansen Ynzen 1795
Remkje Backer 17691840
Jan Janszen Ynzen
Trynke Cornelis ‘Trijntje’ van der Meij 17411823
Laurens Hantjes Backer
Jacob Jans Ridder 17921794
Jan Jacobs Ridder 1827
Tjeerd Jacobs Ridder 18311848
Tjipke Jacobs Ridder 18331909
Gertje Jans Ruijgh 18351914
Trientje Ridder 18351848
Jacob Ridder 18371873
Pieter Jacobs Ridder 18391891
Catharina Magdalena van Heeckeren 18481884
Jacob Jans Ridder 1794
Tietje Dirks Kat 17981883
Harmen Cornelis Visser 18171845
Sjoukje Dirks Visser 18211902
Tjeerd Cornelis Visser 18201829
Grietje Cornelis Visser 18221899
Meindert Klasen Wijnberg 18201891
Jan Cornelis Visser 18251854
Aaltje Eeuwes de Vries 18301907
Trijntje Cornelis Visser 18271919
Gerlof Siebes Visser 18291860
Willem Cornelis Visser 18311833
Aafke Cornelis Visser 18331855
Willemtje Visser 18361842
Martjen Cornelis Visser 18181843
Gosse Wigles Gorter 18161862
Trijnke Jans Ridder 17961864
Cornelis Harmens Visser 17961886
Tjeerd Jans Ridder 17961815
Pieter Jans Ridder 18031805
Pieter Jans Ridder 1805
Aaltje Seyes Ridder 18391916
Wijnand Cornelis Visser 18361921
Marten Ridder 18531936
Gertje de Jong 18621917
Sije Jans Ridder 1806
Taetke Jans Kanger
Grietje Jans Ridder 18111847
Martje Tjeerds van der Meij 17681820
Jan Pieters Ridder 17701845
Cornelis Tjeerds van der Meij 17711775
Tjeerd Cornelis van der Meij 18021847
Hans Cornelis van der Meij 18041872
Pietje Hendriks Dokter 18341838
Neeltje Hendriks Dokter 18351839
Pietje Hendriks Dokter 18391908
Pier Goois Visser 18381882
Neeltje Hendriks Dokter 18421878
Jeppe Gijsbert de Groot 18221895
Trijntje Cornelis van der Meij 18051880
Hendrik Douwes Dokter 18091842
Gosse Bottes Visser 1830
Neeltje Bottes Visser 1831
Cornelis Bottes Visser 18331927
Hieke Gribberts de Jong 18381931
Trijntje Bottes Visser 18351839
Antje Bottes Visser 18371925
Gribbert Gribberts de Jong 18351905
Jacob Bottes Visser 1838
Trijntje Bottes Visser 18401885
Tjeerd Bottes Visser 18421930
Maartje de Groot
Rienk Bottes Visser 18451911
Ytske Dirks de Boer 18531909
Sjoukje Bottes Visser 18501935
Gerardus Olferts Lap 18411907
Sjoukje Cornelis van der Meij 18081887
Botte Gosses Visser 18081891
Neeltje van der Meij 18431848
Yzaak van der Meij 18451898
Stientje Jacobs Roep 18531905
Trijntje de Groot 18481879
Antje Willems van der Meij 18471935
Pieter Faber 18501907
Neeltje van der Meij 18501925
Gerrit Gerrits Hofker 18511882
Cornelis Willems van der Meij 18531903
Anna Cornelia Barf 18551914
Marten van der Meij 18591923
Antje Visser 18591933
Willem Cornelis van der Meij 18101891
Rinske Yzaaks Visser 18151887
Arend Cornelis van der Meij 18121813
Aaltje Visser 18501922
Abraham Janssonius 18331885
Cornelis Visser 18521862
Neeltje Visser 18531940
Sijbrand Cornelis Bakker 1844
Nanne de Vries 18501883
Jacob Visser 18561861
Antje Visser 18591933
Marten van der Meij 18591923
Antje Cornelis van der Meij 18141889
Tjeerd Jobs Visser 18051883
Cornelis Tjeerds van der Meij 17751855
Neeltje Hansen Barf 17741848
Trijntje Harmens van der Meij 18421911
Arend Barf 18411890
N.N. van der Meij 18411841
Aukje van der Meij 18451918
Harmen Pieters van der Meij 18061891
Trijntje Hendriks Brouwer 18091901
Dirk Visser 18331853
Tanneke Jobs Visser 18361904
Aldert Jans Engels 18401880
Trijntje Visser 18381841
Aaltje Jobs Visser 18401895
Jan Pieters Sorgdrager 18351923
Trijntje Visser 18421919
Pietje Visser 18451890
Meindert Kanger 18491881
Jacobus Visser 18471910
Aaltje Kanger 18531904
Harmen Visser 18491859
Jan Visser 18501851
Getje Jobs Visser 18521932
Cornelis Hiddes de Jong 18561944
Trientje Pieters van der Meij 18091892
Jacob Dirks ‘Job’ Visser 18121895
Pieter van der Meij 18441844
Dirk van der Meij 18441844
Pieter Tjeerds van der Meij 18451925
Aukje Douwes Kanger 18511917
Dirk van der Meij 18461936
Trijntje Kanger 18581921
Martje Tjeerds van der Meij 1848
Pieter de Groot 1845
Harmen van der Meij 18491850
Gertje van der Meij 18511926
Klaas Douwes Sparrius 18481941
Trijntje van der Meij 18511938
Sijtze Arends Wijnberg 18441911
Antje van der Meij 18521927
Tjeerd Bakker 18541908
Tjeerd van der Meij 1854
Antje Bakker 18521883
Elisabeth Maria Saak 1858
Sietje van der Meij 1856
Trijntje van der Meij 18581948
Douwe Tjellings Ruygh 18461931
Jan van der Meij 18601930
Antje Bleeker 18541923
Harmen van der Meij 1862
Tietje Smid 1863
Pieter van der Meij 1865
Tjeerd Pieters van der Meij 18141893
Antke Dirks Smit 18181909
Grietje de Groot (van der Meij) 18411851
Pieter de Groot 1845
Martje Tjeerds van der Meij 1848
Trijntje de Groot 18481879
Yzaak van der Meij 18451898
Elizabeth de Groot 18501850
Gijsbert de Groot 18521852
Gijsbert de Groot 18541919
Aukje Molenaar 18531903
Gertje Pieters van der Meij 18191855
Jan Gijsberts de Groot 18211883
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Trijntje Harmens Visser 17811855
Jacob Tjeerds van der Meij 17791784
Seyke van der Meij 18371923
Jacob van der Meij 18081893
Cornelia Takken 18041891
Jacob Visser 18391861
Jacob Visser 1854
Zeyke Visser 1845
Martinus Oden 1841
Jan Jans Visser 18471886
Klaaske van der Laag 18511893
Seye Visser 18431855
Dirk Visser 18421874
Martje Visser 1836
Trijntje Visser 1849
Ewerdina Visser 1851
Sientje Visser 1856
Willem Jonker 18511884
Trijntje Jacobs van der Meij 18111905
Jan Eeuwes Visser 18061861
Dirkje Visser 18421846
Jacob Visser 18441846
Dirkje Visser 1847
Zyetje Visser 1848
Jacob Visser 1850
Trijntje Gorter 18521929
Trijntje Visser 1852
Wytske Jacobs van der Meij 18131881
Douwe Alderts Visser 18111876
Jacob Scheltes Scheltema 18411909
Willemtje Wagenaar 18361922
Schelte Scheltes Scheltema 18421923
Antje Wiebenga 18421914
Seije Scheltes Scheltema 18441923
Geertruida Wiebenga 18471935
Geertje van der Kooi 1849
Syke van der Kooi 1850
Froukje van der Kooi 1851
Antje van der Kooi 1853
Klaas van der Kooi 1854
N.N. van der Kooi 18571857
Neeltje van der Kooi 18591862
Antje Jacobs van der Meij 18151908
Schelte Jans Scheltema 18071844
Egbert Klases van der Kooi 18241904
Seye Jacobs van der Meij 18201837
Akke Stender 18541942
Botte Bakker 18501916
Jacob Stender 18561858
Sijke ‘Seijke’ Stender 18581942
Henderikus Hendriks 18561932
Neeke Jacobs van der Meij 18271859
Willem Leenderts Stender 18201860
Jacob Tjeerds van der Meij 17841850
Seyke Jacobs Bakker 17841857
Tjeerd Cornelis van der Meij 17431820
Trijntje Pieters de Boer 17431834
Antje Cornelis van der Meij 1746
Trijntje Tjipkes van der Meij 1776
Tjepke Cornelis van der Meij 18071808
Aafke van der Meij 18091898
Cornelis Nadort 18041845
Evert Groen 1783
Antje Bottes van der Meij 18351913
Hans Binnes Manje 18251889
Trijntje Bottes van der Meij 18361913
Leendert Andries Neij 18361884
Jacob Bottes van der Meij 1839
Cornelis Bottes van der Meij 1842
Neeke Cornelis van der Meij 1813
Botte Jacobs van der Meij 18121846
Maria de Jong 1841
Teunis de Jong 1843
Catharina de Jong 18431895
Lammert IJnsen de Boer 18401885
Dirk Willems de Boer 18231901
Teunis de Jong 18481885
Geertje de Jong 18511926
Cornelis Adrianus Spaan 1847
Cornelis de Jong 1852
Hendrika de Jong 18541855
Aafje de Jong 18591939
Jitze de Jong 18581929
Gertje van der Meij 18171895
Teunis Teunis de Jong 18141894
Tjepke Cornelis van der Meij 18201824
Trijntje Cornelis van der Meij 18221823
Cornelis Tjipkes van der Meij 1777
Trijntje Harmens Visser 17881825
Antje Tjipkes van der Meij 1785
Tjipke Kornelis van der Meij 17471824
Neeke Wybrands 1753
Hendrik Symens van der Meij 1785
Simon Jacobs van der Meij 18101840
Grietje Jans Joosten 18101862
Antje van der Meij 1839
Jacob van der Meij 1842
Foeke Albert van der Meij 1844
Anna de Jong 1849
Symen G. van der Meij 18461928
Gelske de Boer 18441868
Anna de Boer 18421918
Jan van der Meij 18491876
Jeltje de Boer 1847
Kornelis van der Meij 18511929
Hebeltje Ruygh 18491917
Kars Goois ‘Kersje’ van der Meij 18521925
Trijntje Gerrits van der Meij 18571930
Gooitzen Jacobs van der Meij 18111868
Welmoed Foekes de Jong 18111891
Antje Bottes van der Meij 18351913
Hans Binnes Manje 18251889
Trijntje Bottes van der Meij 18361913
Leendert Andries Neij 18361884
Jacob Bottes van der Meij 1839
Cornelis Bottes van der Meij 1842
Botte Jacobs van der Meij 18121846
Neeke Cornelis van der Meij 1813
Jacob van der Meij (Mei) 1840
Gepka Leeuwes 1846
Klaaske Hendriks van der Meij 18421922
Teunis Douwes Molenaar 18391893
Jacob Herman Jans de Boer 18331904
Symon van der Meij (Mei) 1844
Trijntje Leeuwes 18481878
Antje van der Meij (Mei) 1847
Pietje van der Meij (Mei) 1849
Trijntje Hendriks van der Meij 18501898
Dirk Willems de Boer 18481917
Hendrik Jacobs van der Meij (Mei) 18141860
Sjoeke Sipkes Bakker 18171854
Foeke Albert de Jong 18411921
Anna van Staden 18421921
Anna de Jong 1849
Foeke Albert van der Meij 1844
Klaaske Jacobs van der Meij 1815
Kersjen Foekes de Jong 1804
Andries Neij 18481848
Andries Neij 1849
Neeltje Jans Mosterman 1845
Jacob Neij 18511878
Trijntje Jacobs van der Meij 18181875
Jan Andries Neij 1816
Jacob Symens van der Meij 17881818
Antje Gooitses Visser 17881827
Gertje van der Meij 18441881
Pieter Jans de Groot 18301881
Yzaak van der Meij 18461898
Jan van der Meij 1848
Antje van der Meij 18501859
Dieuwke van der Meij 18531864
Tjietze van der Meij 18551874
Nanne van der Meij 18581939
Hieke Bleeker 18611946
Antje van der Meij 18601864
Symen Jans van der Meij 18191867
Baukje Yzaaks Visser 18201876
Dieuwke van der Meij 1820
Duurken Jansen van der Meij 18221847
Nanne Jans van der Meij 18281829
Jitze de Jong 18581929
Aafje de Jong 18591939
Gertje de Jong 18621917
Marten Ridder 18531936
Foppe de Jong 1865
Sjoukje Engels 18671951
Jan de Jong 1866
Grietje de Jong 18681872
Dieuwke de Jong 18711872
Grietje de Jong 1874
Sjoukje Jans van der Meij 18311918
Jitze Jitzes de Jong 18271900
Trijntje van der Meij 18331864
Outger Sipkes Hilma 18301865
Jan Symens van der Meij 17931847
Gertje Nannes Gorter 17961884
Trijntje Symens van der Meij 1798
Sijke van der Meij 17981799
Sijke van der Meij 1799
Gerrit Jacobs Kleyn 1798
Grietje van der Meij 1801
Simon van der Meij 1803
Klaerke van der Meij 1805
Hendrik Mohr
Aaltje van der Meij 18311859
Christiaan Jaski 18291884
N.N. van der Meij 18321832
Cornelia van der Meij 18371861
Akke Christina van der Meij 18411859
Reijnder van der Meij 1806
Maria Bak 18051869
Jan Schut 18361879
Cornelis Schut 1837
Trientje van der Meij 1810
Jan Schut 1810
Symon van der Meij 1813
Tietje van der Meij 18141814
Hille Catharina van der Meij 1838
Atje van der Meij 1839
Barend van der Meij 1845
Cornelis van der Meij 1846
Symen van der Meij 18141877
Maria de Haas 18141840
Johannetta Christina Draijer 18221860
Cornelis van der Meij 18151819
Cornelis Symens van der Meij 17761822
Akke Reynders 17751808
Atje Jansen de Vries 17791841
Sijke Sijes Bakker
Sijmon Cornelis van der Meij 17491804
Claartje Hendriksen 17551805
Syke Seyes Bakker 17531782
Aafke Cornelis van der Meij
Neeke Cornelis van der Meij
Jacob Cornelis van der Meij 1751
Aafke van der Meij 1780
Willem Cornelis van der Meij 1753
Aafke Renses Brouwer 1780
Aafke Harmens Visser 1779
Trijntje Harmens van der Meij 18421911
Arend Barf 18411890
N.N. van der Meij 18411841
Aukje van der Meij 18451918
Harmen Pieters van der Meij 18061891
Trijntje Hendriks Brouwer 18091901
Dirk Visser 18331853
Tanneke Jobs Visser 18361904
Aldert Jans Engels 18401880
Trijntje Visser 18381841
Aaltje Jobs Visser 18401895
Jan Pieters Sorgdrager 18351923
Trijntje Visser 18421919
Pietje Visser 18451890
Meindert Kanger 18491881
Jacobus Visser 18471910
Aaltje Kanger 18531904
Harmen Visser 18491859
Jan Visser 18501851
Getje Jobs Visser 18521932
Cornelis Hiddes de Jong 18561944
Trientje Pieters van der Meij 18091892
Jacob Dirks ‘Job’ Visser 18121895
Pieter van der Meij 18441844
Dirk van der Meij 18441844
Pieter Tjeerds van der Meij 18451925
Aukje Douwes Kanger 18511917
Dirk van der Meij 18461936
Trijntje Kanger 18581921
Martje Tjeerds van der Meij 1848
Pieter de Groot 1845
Harmen van der Meij 18491850
Gertje van der Meij 18511926
Klaas Douwes Sparrius 18481941
Trijntje van der Meij 18511938
Sijtze Arends Wijnberg 18441911
Antje van der Meij 18521927
Tjeerd Bakker 18541908
Tjeerd van der Meij 1854
Antje Bakker 18521883
Elisabeth Maria Saak 1858
Sietje van der Meij 1856
Trijntje van der Meij 18581948
Douwe Tjellings Ruygh 18461931
Jan van der Meij 18601930
Antje Bleeker 18541923
Harmen van der Meij 1862
Tietje Smid 1863
Pieter van der Meij 1865
Tjeerd Pieters van der Meij 18141893
Antke Dirks Smit 18181909
Grietje de Groot (van der Meij) 18411851
Pieter de Groot 1845
Martje Tjeerds van der Meij 1848
Trijntje de Groot 18481879
Yzaak van der Meij 18451898
Elizabeth de Groot 18501850
Gijsbert de Groot 18521852
Gijsbert de Groot 18541919
Aukje Molenaar 18531903
Gertje Pieters van der Meij 18191855
Jan Gijsberts de Groot 18211883
Trijntje Harmens Visser 17811855
Pieter Tjeerds van der Meij 17791858
Cornelis Harmens Visser 17841796
Trijntje Harmens Visser 17861788
Tjepke Cornelis van der Meij 18071808
Aafke van der Meij 18091898
Cornelis Nadort 18041845
Evert Groen 1783
Antje Bottes van der Meij 18351913
Hans Binnes Manje 18251889
Trijntje Bottes van der Meij 18361913
Leendert Andries Neij 18361884
Jacob Bottes van der Meij 1839
Cornelis Bottes van der Meij 1842
Neeke Cornelis van der Meij 1813
Botte Jacobs van der Meij 18121846
Maria de Jong 1841
Teunis de Jong 1843
Catharina de Jong 18431895
Lammert IJnsen de Boer 18401885
Dirk Willems de Boer 18231901
Teunis de Jong 18481885
Geertje de Jong 18511926
Cornelis Adrianus Spaan 1847
Cornelis de Jong 1852
Hendrika de Jong 18541855
Aafje de Jong 18591939
Jitze de Jong 18581929
Gertje van der Meij 18171895
Teunis Teunis de Jong 18141894
Tjepke Cornelis van der Meij 18201824
Trijntje Cornelis van der Meij 18221823
Trijntje Harmens Visser 17881825
Cornelis Tjipkes van der Meij 1777
Antje Harmens Visser 1791
Harmen Cornelis Visser 18171845
Sjoukje Dirks Visser 18211902
Tjeerd Cornelis Visser 18201829
Hieke Wijnberg 18421892
Trijntje Wijnberg 18451916
Klaas Wijnberg 1849
Harmen Wijnberg 18521852
Harmen Wijnberg 18541927
Janke Barf 18451920
Sypt Wijnberg 18571880
Jan Wijnberg 1860
Cornelis Wijnberg 18651918
Pietje Bruin 18691922
Grietje Cornelis Visser 18221899
Meindert Klasen Wijnberg 18201891
Eeuwe Visser 18531876
Dieuwke IJnsen 18551930
Jan Cornelis Visser 18251854
Aaltje Eeuwes de Vries 18301907
Siebe Gerlofs Visser 18551912
Trijntje Jacobs Roep 18551900
Martje Visser 18581945
Douwe Smid 18591924
Monte Visser 18601909
Trijntje Bruin 18671958
Trijntje Cornelis Visser 18271919
Gerlof Siebes Visser 18291860
Willem Cornelis Visser 18311833
Aafke Cornelis Visser 18331855
Willemtje Visser 18361842
Baukje Gorter 18411866
Harmen van Wiltenburg 18431882
Cornelis Gorter 18421911
Helena Jans Sorgdrager 18391915
NN Gorter 18431843
Martjen Cornelis Visser 18181843
Gosse Wigles Gorter 18161862
Cornelis Harmens Visser 17961886
Trijnke Jans Ridder 17961864
Gertje Cornelis van der Meij 17561843
Harm Pieters Visser 17431810
Trijntje Tjeerds 1717
Cornelis Tjepkes
Tjaerd Gerrits
Aeltje Ruirds
Tjepke Leenderts
Lenert Willems van der Mey 16101659
Geertien Tiepkes